ТЕМА 1
Перелік питань:
1.1 Еволюція поглядів на сутність менеджменту
Для визначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття:
Менеджмент - це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей 
1.2. Організація як об’єкт управління
Загальна системна модель організації
Характеристика організації:
Рівні менеджменту
1.3 Менеджмент як вид професійної діяльності
МЕНЕДЖЕР - це
Відповідно до точки зору Н. Ладанова, сучасний менеджер виступає в системі суспільного виробництва в декількох ролях:
Якості, необхідні успішному менеджеру
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
436.50K
Категория: МенеджментМенеджмент

Поняття і сутність менеджменту

1. ТЕМА 1

1
ТЕМА 1
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ
МЕНЕДЖМЕНТУ

2. Перелік питань:

2
Перелік питань:
1.1 Еволюція поглядів на сутність
менеджменту
1.2. Організація як об’єкт управління
1.3 Менеджмент як вид професійної
діяльності

3. 1.1 Еволюція поглядів на сутність менеджменту

3
1.1 Еволюція поглядів на
сутність менеджменту

4. Для визначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття:

4
Для визначення діяльності з
координації роботи людей на практиці
використовують різні поняття:
“управління”;
“менеджмент”;
“адміністрування”;
“керування” тощо.

5.

5
МЕНЕДЖМЕНТ – від лат.
“manus” – рука
МЕНЕДЖМЕНТ - це спосіб,
манера спілкування з людьми
МЕНЕДЖМЕНТ - це вміння
та адміністративні навички
організовувати ефективну
роботу апарату організації

6.

6
МЕНЕДЖМЕНТ - це влада та
мистецтво управління
МЕНЕДЖМЕНТ - це органи
управління,
адміністративні одиниці,
підрозділи

7. Менеджмент - це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей 

7
Менеджмент - це вміння
досягати поставлених цілей,
використовуючи працю,
інтелект та мотиви
поведінки інших людей

8. 1.2. Організація як об’єкт управління

8
1.2. Організація як об’єкт
управління
Честер Бернард:
“Організація - група
людей, діяльність яких
свідомо
координується для
досягнення загальної
мети або спільних
цілей”

9. Загальна системна модель організації

9
Загальна системна модель організації

10. Характеристика організації:

10
Характеристика організації:
-Наявність принаймні двох осіб;
-Наявність спільної мети;
-Розподіл праці;
-Наявність ресурсів;
-Наявність результату

11. Рівні менеджменту

11
Рівні менеджменту

12. 1.3 Менеджмент як вид професійної діяльності

12
1.3 Менеджмент як вид
професійної діяльності

13. МЕНЕДЖЕР - це

13
МЕНЕДЖЕР - це
людина,
що
професійно
займається
управлінською
діяльністю, що повсякденно
керує функціями фірми з
метою збереження її основних
пропорцій;
людина,
наділена
повноваженнями
приймати
управлінські
рішення
і
здійснювати їхнє виконання.

14. Відповідно до точки зору Н. Ладанова, сучасний менеджер виступає в системі суспільного виробництва в декількох ролях:

14
Відповідно до точки зору Н. Ладанова,
сучасний менеджер виступає в системі
суспільного виробництва в декількох ролях:
■ "керуючий";
■ "дипломат";
■ "лідер";
■ "вихователь";
■ "інноватор";
■ "людська істота".

15.

15
Ролі менеджера в організації
(за Мінцбергом)

16. Якості, необхідні успішному менеджеру

16
Якості, необхідні
успішному менеджеру
технічні здібності
аналітичні здібності
діагностичні здібності
здатність взаємодіяти
з людьми
концептуальні
здібності

17.

17
Співвідношення необхідних якостей
до управлінського рівня

18. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

18
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила