Сутність менеджменту
Основні категорії:
Менеджмент
Менеджмент
Менеджер
Основні функції менеджменту
Функції менеджменту:
Ієрархія управління
Домашнє завдання Опрацювати питання теми 1. Визначити для себе завдання, які необхідно реалізувати Вам, щоб стати успішним менеджером Сфор
Тест Чи здатні Ви стати менеджером
1.42M
Категория: МенеджментМенеджмент

Сутність менеджменту. Ключові поняття

1. Сутність менеджменту

СУТНІСТЬ
МЕНЕДЖМЕНТУ
Ключові поняття

2. Основні категорії:

Менеджмент
Менеджер
Функції
менеджменту
Ієрархія
управління

3. Менеджмент

Менеджмент –
сукупність методів,
засобів та форм
управління
діяльністю
організації з метою
підвищення
эффективності та
зростання
прибутку

4. Менеджмент

Засновник менеджменту –
Ф. Тейлор (1911 г. –
«Принципи наукового
управління»)
Батько менеджменту –
Анрі Файоль (разробив 14
универсальних принципів
управління)
В Україні як наука
менеджмент сформувався
в XX столітті.

5. Менеджер

Менеджер – це людина, яка
професійно (фахово)
займається управлінською
діяльністю, має посадові
повноваження приймати
управлінські рішення та
забезпечувати контроль
щодо їх виконання
Мета діяльності
менеджера – забезпечення
стабільної
конкурентоздатності
організації

6. Основні функції менеджменту

Управління - це процес планування, організації,
мотивації та контролю, необхідний для визначення
та досягнення цілей діяльності організації
Процес управління
планува
ння
організація
мотивація
контроль
комунікації (зворотній зв'язок)

7. Функції менеджменту:

планування
це
формуван
ня цілей
управлінн
я, вибір
шляхів та
методів
досягненн
я цих
завдань
організація
мотивація
це
створення
оптимальн
ої
структури
управління
,
спрямован
е на
досягненн
я цілей
организації
це
сукупність
методів та
засобів,
стимулюючих
працівникі
в до
ефективної
діяльності
контроль
це система
регулюванн
я діяльності
працівників
щодо
якісного та
кількісного
виконання
завдань

8. Ієрархія управління

Розробка та реалізація стратегії організації, прийняття важливих рішень
(президент компанії, міністр, ректор)
Інституційний
рівень
контроль роботи керівників нищої ланки та
передавання інформації керівникам вищої
ланки (керівники структурних підрозділів)
Управлінськ
ий рівень
контроль щодо якості виконання
виробничих завдань, використання ресурсів:
сировини, обладнання, персоналу (начальники
Технічний
дільниць, майстри, і т.д.)
рівень

9. Домашнє завдання Опрацювати питання теми 1. Визначити для себе завдання, які необхідно реалізувати Вам, щоб стати успішним менеджером Сфор

Домашнє завдання
Опрацювати питання теми 1.
Визначити для себе завдання, які необхідно реалізувати Вам, щоб стати успішним менеджером
Сформуйте найважливіші особисті мотиви майбутньої менеджерської діяльності

10. Тест Чи здатні Ви стати менеджером

English     Русский Правила