3
Функції управління
Стратегічне планування
Етапи організаційної діяльності
Мотивація в менеджменті Змістовні теорії мотивації
ІІІ. Теорія мотивації потреб А. Маслоу
Контроль як функція менеджменту
Моделювання процесів управління
402.50K
Категория: МенеджментМенеджмент

Функції соціально-культурного менеджменту та методи управління

1. 3

1
3
Функції соціально-культурного
менеджменту та методи управління

2. Функції управління

2
Функції управління
Це види діяльності за допомогою яких,
керуюча підсистема діє на об'єкт
управління
Функції
управління
Загальні
Планування
Спеціальні
звязані з місією
компанії
Організація
Мотивація
Приватні повязані
з непрофільними
видами діяльності
Координація
Контроль

3. Стратегічне планування

3
Стратегічне планування
розподіл
ресурсів СКД
організаційне
стратегічне
передбачення
Вид
управлінської
діяльності
адаптація до
зовнішнього
середовища
внутрішня
координація
Ціль стратегії – впевнитися, що компанія
знаходиться і розвиває перспективні види
діяльності, скорочуючи та згортаючи слабкі

4. Етапи організаційної діяльності

4
Етапи організаційної діяльності
1.
Встановлення
цілей
організації
6. Вертикальна і
горизонтальна
взаємоув'язка підрозділів
5. Наділення
керівників підрозділів
повноваженнями
2. Виявлення і
класифікація видів
діяльності по реалізації
СК програм
3. Угруповання видів
діяльності при ефективному
використання ресурсної
бази СКД
4. Формування
структурних
підрозділів

5. Мотивація в менеджменті Змістовні теорії мотивації

5
Мотивація в менеджменті
Змістовні теорії мотивації
Акцентують увагу на потребах працівників
І. Теорія Д.МакКлелланда
Поведінка людини визначає три потреби:
Влада
Успіх
Причетність
ІІ. Теорія Ф. Герцберга
Спонукальні мотиви поділяються на:
1. Гігієнічні фактори: умови праці та її оплати, політика
фірми, психологічний клімат
2. Мотиватори: надання додаткових повноважень,
просування, успіх

6. ІІІ. Теорія мотивації потреб А. Маслоу

6
ІІІ. Теорія мотивації потреб А. Маслоу
Самовираження
Повага
Приналежність
Захищеність
Фізіологічні потреби

7.

7
Процесуальна теорія мотивації
Акцентує увагу на процесі мотивації
І. Теорія В.Врума (теорія дожидання)
Мотивація
Очікуваний
результат
Очікувана
винагорода
Очікувана цінність
винагороди
ІІ. Теорія справедливості
Оцінка працівником своєї нагороди в порівнянні з
винагородою інших людей за аналогічну роботу.
При несправедливій винагороді – знижується ефективність
праці
ІІІ. Теорія Портера-Лоулера
Рівень прикладених працівником зусиль визначається
цінністю винагороди і ступенем впевненості в тому що
даний рівень зусиль тягне за собою очікувану винагороду

8. Контроль як функція менеджменту

8
Контроль як функція менеджменту

9. Моделювання процесів управління

9
Моделювання процесів управління
Взаємозв'язок сторін функціонування організації

10.

10
Методи
управління
Економічні
Організаційнорозпорядчі
Соціальнопсихологічні
Мотивація
виконавців
Системи оплати
та преміювання
Задоволення
їх потреб
English     Русский Правила