Росія в 1917 році
3.12M
Категория: ИсторияИстория

Росія в 1917 році

1. Росія в 1917 році

2.

План
1.Російська революція 1917 р.:
причини і початок
2.Падіння монархії
3.Політика Тимчасового уряду
4.Розпад Російської імперії
5.Прихід до влади більшовиків

3.

Російська революція 1917 року: причини і початок

4.

Російська революція 1917 року: причини і початок
П
Засилля монархії,
відсутність
демократії
Е
И
Ч
А
В
Д
Гарантія
захисту соціальних
прав трудящих
Т
И
Відсутність
робітничого
законодавства
З
Демократизація
суспільнополітичного життя
Р
А
П
Н
И
Невирішеність
аграрного
питання
А
Н
Н
Я
Розвиток
ринкової системи
на селі
И
23.ІІ-3.ІІІ.1917 – буржуазно-демократична
революція
ІІІ-VІІ.1917 – двовладдя
VІІ-X.1917 – революційна криза
Х.1917-VІ.1918 – встановлення диктатури
більшовиків
VI.1918-IIІ.1921 – громадянська війна
Невирішеність
національного
питання
Забезпечення
вільного розвитку
націй
РУШІЙНІ
СИЛИ
Робітники
Селяни
Буржуазія

5.

Російська революція 1917 року: причини і початок
22-28 лютого 1917 року – наростання напруженості
Погіршення забезпечення
Петрограда хлібом
Локаут спочатку на Путіловському, а
потім і на інших заводах міста
Збройні сутички влади
з населенням
Перехід військ на бік народу

6.

Російська революція 1917 року: причини і початок
27 лютого 1917 року
Створено Тимчасовий комітет
Державної думи
на чолі з М. Родзянко
Створено Петроградську
раду на чолі з М. Чхеїдзе

7.

Падіння монархії
28 лютого - 3 березня 1917 року – повалення самодержавства
28 лютого – цар виїздить зі ставки
головнокомандувача до столиці
1 березня – голова Тимчасового комітету Родзянко
відмовляється зустрітися з царем у Пскові
2 березня – тривають переговори між Миколою ІІ і
представниками Родзянка, російський генералітет
підтримує ідею зречення царя
3 березня – Микола ІІ зрікається престолу і за себе,
і за сина на користь брата Михайла
4 березня – Михайло Романов зрікається трону,
країна де-факто стає республікою

8.

Політика Тимчасового уряду
02.03.1917
Правий уряд князя Львова
амністія
політичні права і свободи
скасування станових і національних обмежень
вибори до органів місцевого самоврядування
заборона виведення із столиці революційних
військових частин
підготовка до Установчих зборів
війна до переможного кінця
04.1917
Коаліційний уряд князя Львова
невдалий наступ на фронті
поступки Українській Центральній раді
невдалий заколот більшовиків
Князь Г. Львов
Двовладдя – період в Російській імперії у березні - червні 1917 р., коли існували два
центри влади – Тимчасовий уряд і Ради робітничих і солдатських депутатів

9.

Політика Тимчасового уряду
08.07.1917
Другий коаліційний уряд Керенського
зростання у країні хаосу
вимога генералітету «сильної руки»
невдалий заколот Л.Корнілова
25.09.1917
Третій коаліційний уряд Керенського
проголошення Росії республікою
закриття підприємств, безробіття
зростання селянського руху
активізація національного руху
О. Керенський

10.

Політика Тимчасового уряду
Кризи
Тимчасового уряду
квітнева
червнева
липнева
завершення
мирного
розвитку
революції

11.

Розпад Російської імперії
УКРАЇНА
ГРУЗІЯ
ФІНЛЯНДІЯ
ВІРМЕНІЯ
ЛИТВА
АЗЕРБАЙДЖАН
ЛАТВІЯ
ЕСТОНІЯ
БІЛОРУСІЯ
ПОЛЬЩА

12.

Прихід до влади більшовиків
П
Ведення
Тимчасовим урядом
непопулярної у народі
війни
Р
Ч
И
Погіршення
матеріального
становища
робітників
Г
Мир – народам!
И
А
Заводи –
робітникам!
С
Н
И
Відкладення
вирішення
аграрного
питання
Л
Відкладення
вирішення
національного
питання
А
Земля – селянам!
Націям –
самовизначення!
Більшовизм – ідейні, теоретичні, стратегічні і тактичні основи
революційного пролетарського руху та революційного перетворення
капіталістичного суспільства на комуністичне

13.

Прихід до влади більшовиків
О С Н О В Н І
П О Д І Ї
15-18.10.1917 – рішення проводу більшовиків
про повстання
Публікація Каменєва і Зінов’єва
у газеті «Новая жизнь»
Превентивні заходи О. Керенського
проти повстання
24-25.10.1917 – захоплення заколотниками
найважливіших об’єктів столиці
26.10.1917 – проголошення ІІ Всеросійським
з’їздом рад Декретів «Про мир» і «Про
землю», створення нового уряду – Ради
народних комісарів (гол. В. Ленін)

14.

Прихід до влади більшовиків

15.

Прихід до влади більшовиків
Організація влади
ВСЕРОСІЙСЬКИЙ З’ЇЗД РАД
(вищий законодавчий орган)
РАДА НАРОДНИХ
КОМІСАРІВ (РАДНАРКОМ)
(виконавча влада)
ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ВЦВК)
(законодавчий орган між з’їздами)
РЕВКОМИ
(органи диктатури на місцях)
РАДИ НА МІСЦЯХ
(місцеві органи влади і управління)
ОРГАНИ ЗАХИСТУ РЕЖИМУ
військово-революційні комітети
Червона гвардія, Червона армія
робітничо-селянська міліція
Всеросійська надзвичайна комісія (ВНК)
народні суди, революційні трибунали

16.

Прихід до влади більшовиків
Монополізація влади більшовиками
ЛІКВІДАЦІЯ СТАРИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ
ЛІКВІДАЦІЯ ІНШИХ
ПАРТІЙ НА
ПОЛІТИЧНІЙ АРЕНІ
КОНТРОЛЬ НАД
СУСПІЛЬНОЮ
ДУМКОЮ
СЕНАТ
11.1917 - КАДЕТИ
ПРОФСПІЛКИ
Весна 1918 АНАРХІСТИ
ГАЗЕТИ
СИНОД
ДЕРЖАВНА РАДА
ЗЕМСТВА, МІСЬКІ
ДУМИ
УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
5-6.01.1918
07.1918 - ЕСЕРИ
Весна 1921 МЕНШОВИКИ
ВІЙСЬКО (комісари)
СУСПІЛЬНІ ТА
ГРОМАДСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

17.

Росія в 1917 році
Перша світова війна привела до загострення суперечностей в Росії. Революційним
виступом населення скористалася більшовицька партія і зуміла прийти до влади
Основні події та дати
23 лютого 1917 –
початок революції в Росії
2 березня 1917 р. –
створення Тимчасового уряду
24-25 жовтня 1917 р. –
більшовицький переворот,
повалення Тимчасового
уряду
5-6 січня 1918 р. –
Установчі збори

18.

Росія в 1917 році
Історичні постаті
Микола ІІ,
останній
російський цар
М. Родзянко, голова
Тимчасового
комітету Держдуми
В. Ленін
(Ульянов), лідер
більшовиків
Г. Львов, голова
Тимчасового
уряду
О. Керенський,
голова Тимчасового
уряду
Л. Корнілов, організатор
заколоту проти
Тимчасового уряду
English     Русский Правила