Українська революція
Логіка викладу
Революційні події в Україні в 1917 – на початку 1918 р.
Лютнева демократична революція 1917 в Петрограді
Українські політичні партії
Український національний конгрес
Українізація армії.
І Універсал УЦР 10(23) червня 1917
Генеральний Секретаріат
ІІ Універсал УЦР 3(16) липня 1917
«Тимчасова інструкція» ТУ 4 серпня 1917 р.
Жовтневий переворот у Петрограді
ІІІ Універсал УЦР 7(20) листопада 1917
Всеукраїнський з’їзд рад у Києві
І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові
Перша війна радянської Росії з УНР
ІV Універсал УЦР 9(22) cічня 1918
Історичне значення УЦР
23.44M
Категория: ИсторияИстория

Українська революція

1. Українська революція

2. Логіка викладу

• 1) Революційні події в Україні в 1917 – на початку
1918 р. Українізація армії.
• 2) Еволюція поглядів політичних сил України в
питанні самовизначення українців.
• 3) Універсали Української Центральної Ради (УЦР).
Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та
більшовицькою Росією.
• 4) Проголошення Української Народної Республіки
(УНР).
• 5) Проголошення радянської влади.
• 6) Перша війна радянської Росії з УНР.
• 7) Проголошення незалежності УНР.

3. Революційні події в Україні в 1917 – на початку 1918 р.

Причини:
• національне гноблення.
• соц.-екон. криза.
• аграрно-робітниче питання
• Посилення нац. руху.
Рушійні сили: інтелігенція, селянство,
робітники.

4. Лютнева демократична революція 1917 в Петрограді

Осн.завд. – демократичне перетворення
імперії
27 лютого – створено Тимчасовий
комітет (М.Родзянко); Тимчасовий
виконком Петроградської ради
2 березня – зречення Миколи ІІ,
створення Тимчасового уряду (голова Г.
Львов, пізніш О. Керенський)

5. Українські політичні партії

6.

4(14) березня 1917 –
створено
національний орган
влади Українську
Центральну Раду.
Голова: проф. М.
Грушевський
Мета: вирішення
національного
питання

7. Український національний конгрес

6-8(19-21) квітня 1917р. – робота
національного конгресу в Києві.
Основні питання:
1. Курс на автономію в складі федеративної
республіки Росії
2. визнання УЦР законодавчим органом
влади
3. Обрання Малої Ради – комітету для роботи
між сесіями.

8. Українізація армії.

Березень-квітень 1917 – заснування
Українського військового клубу ім. П.
Полуботка
Квітень 1917 – створення Вільного
козацтва ( національні добровільні
військово-міліційні формування)
5-8 травня - І Всеукраїнський військовий
з’їзд. Створення українського генерального
військового комітету на чолі із С.
Петлюрою.

9. І Універсал УЦР 10(23) червня 1917

Причини: відхилення ТУ вимог про
автономію.
Основні положення:
• Проголошення автономії України
• УЦР – вищий законодавчий орган
влади до скликання Всенародних
зборів
Наслідки: створення Генерального
Секретаріату

10. Генеральний Секретаріат

виконавчий орган, уряд, сформований
Українською Центральною Радою. Заснований 15
(28) червня 1917 року. Голова: В. Винниченко

11. ІІ Універсал УЦР 3(16) липня 1917

Причини: прибуття до Києва делегації ТУ з
метою контролю революційних процесів.
Основні положення:
• Відмова від самочинного проголошення
автономії до Всеросійських установчих
зборів
Наслідки: досягнення компромісу між ТУ й
УЦР; виступ самостійників 4-9 липня на чолі
з Міхновським (придушений військами УЦР).

12. «Тимчасова інструкція» ТУ 4 серпня 1917 р.

Зміст:
УЦР позбавляється
законодавчих прав
ГС – місцевий орган влади від
ТУ
Наслідок: загостренняполітичної
боротьби між ТУ і УЦР

13. Жовтневий переворот у Петрограді

Передумови:
• Падіння авторитету ТУ
• Загострення кризи
• Втома суспільства від війни
10 жовтня – засідання ЦК РСДРП: підготовка до
повстання
25 жовтня (7 листопада) 1917 – захоплення
Зимового палацу, арешт ТУ, дикрети «Про мир» та
«Про землю»; створення РНК на чолі з В.
Ульяновим(Леніним)

14. ІІІ Універсал УЦР 7(20) листопада 1917

Причини: нездатність ТУ вирішити
нац.питання; нехтування укр.інтересів
Основні положення:
• Проголошення УНР у складі Росії
• Скасування права власності на
поміщицькі землі
Наслідки: закладено демократичний
устрій України.

15. Всеукраїнський з’їзд рад у Києві

Дата: 4-6 грудня 1917 р.
Мета: бажання більшовиків підірвати
авторитет УЦР.
Перебіг: більшовики намагались передати
владу радам, перетворивши УЦР на ЦВК ,
але з’їзд висловив довіру УЦР.
4.12.1917 – «Маніфест до українського
народу» В. Леніна. Зміст: визнання влади
більшовиків, розпуск УЦР, сприяти боротьбі
з білогвардійцями.

16. І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові

Дата: 4-6 грудня 1917 р.
Мета: утвердження влади більшовиків
Основні рішення:
Проголошення радянської влади в
Україні(Народний Секретаріат – уряд)
Проголошення України Республікою
рад робітничих, солдатських і
селянських депутатів —Українська
Народна Республіка

17. Перша війна радянської Росії з УНР

18.

19.

20. ІV Універсал УЦР 9(22) cічня 1918

Причини: загроза більшовицької
навали
Основні положення:
• Проголошення УНР самостійною
державою
• Влада належить народу
Наслідки: створення самостійної
держави.

21. Історичне значення УЦР

• Підняла на новий щабель ідею української
державності
• Діяльність Центральної Ради викликала
захоплення і була підтримана численними
представниками різноманітних верств
населення України
• Центральна Рада практично здійснила
одвічні прагнення українського народу до
свободи і незалежності
English     Русский Правила