США у 1877 –1900 рр.
США здійснювали модернізацію, упроваджуючи в життя все нове, незвичайне, формували себе як єдину націю. Швидкий економічний
1. Яким чином ліквідація рабства сприяла економічному зростанню США? 2. Поясніть взаємозв’язок між промисловим зростанням і
1. Як змінювалася кількість промислових підприємств? 2. Назвіть кількість фабрик і заводів у США 1899 р. 3. Порівняйте обсяг
У 90-х рр. XIX ст. в американській промисловості спостерігається процес концентрації виробництва та утворення монополій.
1. Назвіть промислові регіони США. 2. Назвіть галузі промисловості, які розвивалися в США. 3. Назвіть центри автомобільної
СТВОРЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Будь-який договір або угода у вигляді тресту або в іншій формі, який ускладнює торгову і виробничу діяльність, як і будь-яка
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група
1.37M
Категория: ИсторияИстория

США у 1877 – 1900 роках

1. США у 1877 –1900 рр.

США
у
1877 –
1900 рр.
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

2.

А Бенджамін 1 був переконаним соціал-реформістом. Свою
Дізраелі
віру в те, що шлях до соціалізму лежить через
реформи, він висловив у такий спосіб:
«Соціальна реформа – ось шлях до соціалізму:
це процес змін,у ході яких потворна гусениця
перетворюється на прекрасного метелика. Так
само як з пенсів складається фунт стерлінгів, на
якомусь етапі дана сума реформ дає
соціалістичний лад. Капіталізм переростає у
соціалізм»
Б Уїльям
Гладстон
2 походив з багатої буржуазної сім’ї. Журналіст,
письменник та історик, він розумів необхідність
реформ. Блискучий оратор, політик, член
парламенту. Проголосив союз монархії і народу,
вірність конституції, англіканській церкви та
імперії
3 походив з буржуазного середовища. Дійшов
розуміння необхідності реформ. Кілька разів
очолював Кабінет Міністрів

3. США здійснювали модернізацію, упроваджуючи в життя все нове, незвичайне, формували себе як єдину націю. Швидкий економічний

розвиток країни дозволив їй
наприкінці XIX в. вступити в конкуренцію з Європою і в
першу чергу з Великобританією

4. 1. Яким чином ліквідація рабства сприяла економічному зростанню США? 2. Поясніть взаємозв’язок між промисловим зростанням і

зростанням
сільського господарства.
3. Як імміграція впливала
на розвиток економіки
США?
4. Які галузі промисловості
в США розвивалися в
першу чергу?

5.

Розвиток і концентрація виробництва в США
Роки
% приросту
1869
1879
1889
1899
Кількіст
ь
промис
лових
заводів
(у тис.)
252
254
355
512
1899
1909
1919
205
265
210
З них
працюю
чих
(у тис.)
Обсяг
виробни
цтва
(у млн
дол.)
% приросту

2054

0,7
2733
33
40,0
4252
55,6
44,1
5306
24,8
Тільки фабрик і заводів
3386
5370
9372
13000

58,6
74,5
38,7

29,3
-20,7
111 03
20063
60053

80,7
199,2
4510
6273
8431
% приросту

39,1
34,4

6. 1. Як змінювалася кількість промислових підприємств? 2. Назвіть кількість фабрик і заводів у США 1899 р. 3. Порівняйте обсяг

виробництва промислових
підприємств з обсягом фабрик і заводів.

7. У 90-х рр. XIX ст. в американській промисловості спостерігається процес концентрації виробництва та утворення монополій.

8. 1. Назвіть промислові регіони США. 2. Назвіть галузі промисловості, які розвивалися в США. 3. Назвіть центри автомобільної

промисловості.
4. Назвіть центри нафтопереробної промисловості.
5. Назвіть центри металургійної промисловості.
6. Назвіть американські трести.
7. Як розв’язувалася індіанська проблема в США?
8. Назвіть напрямки економічної експансії США.

9. СТВОРЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

За умов
монополізації
економіки держава
мала захищати
інтереси дрібних
підприємців. У 1890
р. був прийнятий
закон Шермана.

10. Будь-який договір або угода у вигляді тресту або в іншій формі, який ускладнює торгову і виробничу діяльність, як і будь-яка

подібна
змова ззовні будь-якого
одного штату, а також із
зарубіжними
організаціями, відтепер
оголошуються
незаконними

11. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати відповідний параграф підручника.
2. Підготувати повідомлення про Кримську й
російсько-турецьку війни.

12. Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група

˝Основа˝», 2011
Джерела:
1.Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 9 клас. /
Авт. вступ. ст. К. О. Баханов, А. О. Федчиняк. — Х.
: Вид. Группа «Основа», 2009. — 254, [2] c.
2. Морозова Н. М. Всесвітня історія. 9 клас. Готові
дидактичні набори . — Х. : Вид. група «Основа»,
2009. — 141 [3] c.
3. Сайты: http://www.fictionbook.ru
http://dreamworlds.ru
http://www.socio-research.ru
http://www.free-lance.ru
http://www.kalitva.ru
http://justsite.wordpress.com
http://enc.lib.rus.ec
http://oraculodeoccidente.wordpress.com
English     Русский Правила