Основні політико-ідеологічні доктрини світу
Лібералізм
Ідейно-моральне ядро класичного лібералізму сформували такі положення
Неолібералізм
Консерватизм
Консерватизм як тип суспільно-політичної думки та ідейно-політичної течії
Неоконсерватизм
Неоконсерватори
Соціалізм
Ідеї соціальної справедливості
Соціал-демократія
83.00K
Категория: ПолитикаПолитика

Основні політико-ідеологічні доктрини світу

1. Основні політико-ідеологічні доктрини світу

Основні політикоідеологічні доктрини
світу
Виконав:
студент групи ІСС-41
Селезньов Ю.О.

2. Лібералізм

Політична та ідеологічна течія, що об'єднує
прихильників парламентського ладу, вільного
підприємництва та демократичних свобод і
обмежує сфери діяльності держави.
Ідеологом буржуазного лібералізму Франції
першої половини XIX ст. був Бенжамен
Констан (1767—1830), який вважав, що
свобода утверджується не через владу
народу, а через незалежність індивіда від
державної влади.

3. Ідейно-моральне ядро класичного лібералізму сформували такі положення

абсолютна цінність людської особистості та рівність усіх людей;
автономія індивідуальної свободи;
раціоналізація й доброчинність діяльності людини;
визнання невідчужуваності прав людини на життя, свободу,
власність;
існування держави на основі загального консенсусу з метою
збереження й захисту природних прав людини;
договірний характер відносин між державою та індивідом;
обмеження обсягу і сфер діяльності держави;
захищеність від державного втручання в особисте життя людини
і свобода її дій (у межах закону) в усіх сферах суспільного життя;
утвердження вищих істин розуму як орієнтирів у виборі між
добром і злом, порядком та анархією.

4. Неолібералізм

Сучасна політична течія, різновид традиційної
ліберальної ідеології та політики, що
сформувався як відображення трансформації
буржуазного суспільства від вільного
підприємництва до державномонополістичного регулювання економіки,
інституалізації нових форм державного
втручання в суспільне життя.

5. Консерватизм

Політична ідеологія і практика суспільно-політичного
життя, зорієнтована на збереження і підтримання
існуючих форм соціальної структури, традиційних
цінностей і морально-правових засад.
Головні положення консерватизму було
сформульовано у працях Едмунда Берка (1729—
1797), Жозе де Местpa 1753—1821), Луї де Боналда
(1754—1840). Відправною точкою консерватизму
вважають вихід у світ 1790 p. есе Е. Берка
"Міркування про Французьку революцію".

6. Консерватизм як тип суспільно-політичної думки та ідейно-політичної течії

Відображає ідеї, ідеали, орієнтації, ціннісні норми тих
класів, фракцій і соціальних груп, становищу яких
загрожують об'єктивні тенденції суспільноісторичного й соціально-економічного розвитку. Часто
консерватизм буває своєрідною захисною реакцією
середніх і дрібних підприємців, фермерів, ремісників,
які відчувають страх перед майбутнім, що спричиняє
невизначеність і нерідко погіршення соціального
статусу. Консервативною вважають також
загальноприйняту в суспільстві сукупність цінностей,
форм адаптації до традиційних соціальних норм та
інститутів.

7. Неоконсерватизм

Сучасна політична течія, що пристосовує
традиційні цінності консерватизму до реалій
постіндустріального суспільства
("рейганоміка", "тетчеризм").
Неоконсерватори наголошують, що
суспільство — складна органічна цілісність, а
його частини настільки взаємопов'язані, що
зміна однієї з них підриває стабільність усього
суспільства. У суспільно-політичній сфері не
можна діяти за планом або згідно з
соціальною теорією. Треба спиратися
передусім на досвід.

8. Неоконсерватори

Прихильники елітарної демократії —
вважають, що партійна демократія за умов
постійної боротьби за владу призводить до
того, що громадяни стають неслухняними,
розбещеними. Не заперечуючи таких норм
політичного консенсусу, як свобода, правова
держава, федералізм, вони виступають за
політичну централізацію, проголошують
концепцію "обмеженої" демократії.

9. Соціалізм

Вчення і теорії, які стверджують ідеал
суспільного устрою, заснованого на
суспільній власності, відсутності
експлуатації, справедливому розподілі
матеріальних благ і духовних цінностей
залежно від затраченої праці, на основі
соціальне забезпеченої свободи
особистості.

10. Ідеї соціальної справедливості

Відомі з найдавніших часів. Однак як соціалістичне
вчення вони оформилися лише в XIX ст.
Узагальнений суспільно-політичний ідеал охоплює
теоретичне обґрунтування рівності, свободи
особистості, справедливості та інших
загальнолюдських цінностей. Догматизований
марксистський соціалізм нехтує або й зовсім
заперечує економічну свободу індивідів, конкуренцію
та неоднакову винагороду за працю як запоруку
зростання матеріального добробуту людини й
суспільства.

11. Соціал-демократія

Ідеологічна й політична течія, яка
виступає за здійснення ідей соціалізму в
усіх сферах суспільного життя; важлива
складова політики лівих сил сучасності,
передусім Західної Європи.

12.

Одним із перших розгорнуте обґрунтування
соціал-демократичної ідеї здійснив німецький
теоретик Едуард Бернштейн (1850—1932). На
відміну від К. Маркса, він вважав неможливим
завоювання політичної влади пролетаріатом,
який не досяг того рівня політичної та
моральної зрілості, щоб управляти
суспільними процесами, перебрати на себе
всю повноту державної влади. Перехід до
соціалізму може відбутися не внаслідок
революції, яку Бернштейн називав
"політичним атавізмом і ознакою варварства",
а лише через соціалізацію капіталізму.
Найближчими цілями робітничого руху він
вважав боротьбу за економічні й політичні
права.
English     Русский Правила