Світовий політичний процес і традиційні суспільно-політичні доктрини
Ситема цінностей консерватизму (за Е. Берком)
консерватизм
Основні ідеї класичного консерватизму
Основні ідеї неоконсерватизму
Основні ідеї лібералізму
Концептуальні засади фашизму
66.00K
Категория: ПолитикаПолитика

Світовий політичний процес і традиційні суспільно-політичні доктрини

1. Світовий політичний процес і традиційні суспільно-політичні доктрини

План
1. Консерватизм та неоконсерватизм.
2. Лібералізм та неолібералізм.
3. Основні риси анархізму.
4. Концептуальні засади фашизму.
5. Комунізм, соціалізм, націоналізм,
клерикалізм.

2. Ситема цінностей консерватизму (за Е. Берком)


Культ моралі
культ традицій, національної культури, патріотизму
пріоритет інтересів держави над інтересами індивіда
сильна ієрархічна держава
прагматизм, здоровий глузд
поступовість і обережність процесу соціальних змін
свобода і відповідальність
авторитет церкви, сімї, школи
історична єдність минулого, сьогодення, майбутнього

3. консерватизм

• Класичний
консерватизм
• неоконсерватизм
(сер. 70-х років ХХ
ст.)

4. Основні ідеї класичного консерватизму

• Визнання недосконалості людського розуму
• в економіці акцент робиться на розвиток
приватного підприємництва
• перконанність про вроджену нерівність людей
• недоторканність приватної власності
• ефективна державна влада, основним завданням
якої є підтримка законності та правопорядку в
суспільстві
• ставлення до Конституції як до Богом данного
порядку
• політика підпорядкована релігійній моралі

5. Основні ідеї неоконсерватизму

• формування сильної влади, збереження в
суспільстві сильної позиції держави
• допуск до політичної влади лише
представників елітних прошарків
• сила державної влади - в її
професіоналізмі та моральності
• в міжнародній політиці на першому
місці мають бути національні інтереси ,
насамперед економічна зацікавленність

6. Основні ідеї лібералізму

• Індивідуальна свобода є найголовнішою умовою
реалізації творчого потенціалу людини
• Можливості людського розуму є небмежені
• рівність усіх громадян перед законом
• принципи політичного плюралізму
• розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову
• приватна власність, конкуренція, вільне
підприємництво рушії суспільного прогресу
• ліквідація будь-якої регламентації державою
економічного життя
• запровадження загального виборчого права

7. Концептуальні засади фашизму

• проголошення етнічної та расової
винятковості та гегемонії своєї нації
• відкрита ставка на силові методи
досягнення мети
• агреситвні форми поведінки
• вияв крайньої нетерпимості до
інакомислячих
• установка на заохочення мілітаризму
• здійснення підривних акцій
English     Русский Правила