803.50K
Категория: МеханикаМеханика

Взаємозамінність різьбових з’єднань. (Лекція 6)

1.

МЕТОДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ
ЗАМЫКАЮЩЕГО ЗВЕНА.
ВЗАЕМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ, МЕТОДЫ И
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ШПОНОЧНЫХ И
ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

2.

ЛЕКЦІЯ 6
ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ РІЗЬБОВИХ
З’ЄДНАНЬ

3.

6.1 Основні розміри різьбового з’єднання.
6.2 Ступені точності різьб.
6.3 Посадки з зазором.
6.4 Перехідні посадки.
6.5 Посадки з натягом.
6.6 Методи і засоби контролю різьб.

4.

6.1 Основні розміри нарізного сполучення і
їхній вплив на взаємозамінність

5.

Зовнішній діаметр d(D) – діаметр уявлюваного
циліндра,
описаного
відносно
до
вершин
зовнішньої різьби або западинам внутрішньої
різьби.
Внутрішній діаметр різьби d1(D1) – діаметр
уявлюваного циліндра, уписаного відносно до
западин зовнішньої або вершинам внутрішньої
різьби.

6.

Середній діаметр різьби d2 (D2) – діаметр
уявлюваного співвісного з різьбою циліндра, що
утворить який перетинає профіль різьблення в
крапках, де ширина канавки дорівнює половині
номінального її кроку.
Висота H – висота вихідного трикутника,
отриманого продовженням бічних сторін профілю
до їхнього перетинання.

7.

Робоча висота профілю H1 – висота зіткнення
сторін
профілю
зовнішнього
і
внутрішнього
різьблень у напрямку, перпендикулярному до осі
різьблення.
Крок різьблення Р – відстань між сусідніми
однойменними сторонами профілю, обмірювана в
напрямку, рівнобіжному осі різьблення на відстані
від цієї осі, рівній половині середнього діаметра.

8.

Кут профілю різьблення α – кут між бічними
сторонами профілю в осьовій площині.
Кут підйому різьблення ψ – кут, утворений
дотичної до гвинтової лінії в крапці, що лежить на
середньому діаметрі різьблення, і площиною,
перпендикулярної до осі різьблення. Кут підйому:
tg
P
d2

9.

6.2 Ступені точності різьблень
Допуск середнього діаметра визначають у
залежності від прийнятого ступеня точності
різьблення відповідно до ГОСТ 16093-81.
У залежності від довжини згвинчування
нарізні сполучення поділяють на три групи: S –
мала довжина згвинчування; N – нормальна; L –
велика.
При великій довжині згвинчування
допуск рекомендується збільшувати, а при малої –
зменшувати на один ступінь точності.

10.

6.3 Посадки з зазором
Для зовнішнього різьблення встановлено п'ять
відхилив (h, f, g, e, d), для внутрішньої – чотири (H,
G, F, E), що дозволяють одержувати посадки з
гарантованим зазором.
Різьбові з’єднання з великими гарантованими
зазорами по діаметрах застосовують, коли з'єднання
працює при високій температурі, для компенсації
температурних деформацій; коли необхідна швидка
і легка згвинчиваємость деталей навіть при
наявності невеликого забруднення або ушкодження
різьблення; коли потрібно підвищена циклічна
міцність нарізних сполучень; коли на різьбові деталі
наносять антикорозійні покриття.

11.

Позначення поля допуску різьби складається з
цифри, що показує ступінь точності, і букви, що
позначає основний відхил і ставлять після розміру.
Наприклад, болт М12 –8g; гайка М12 – 7Н; болт
М12*1,5 – 6g.
Посадки різьбових з’єднаннь позначають
дробом, у чисельники якої вказують поле допуску
гайки, а в знаменнику – поле допуску болта:
М12*1,5 – 7Н/8g.
Якщо довжина згвинчування відрізняється від
нормальної, то її вказують у позначенні після поля
допуску, М12 – 7g/6g – 30.

12.

6.4 Перехідні посадки
Перехідні посадки
нарізних сполучень за
ГОСТ 24834-81 застосовують у тих випадках, коли
в
процесі
роботи
необхідно
забезпечити
нерухомість з'єднання, але створення великого
натягу може привести до руйнування деталей
(тонкостінні деталі або вібрація).

13.

Довжини згвинчування різьбових з’єднань з
перехідними посадками повинні відповідати
застосовуваним
матеріалам
деталей
із
внутрішніми різьбами і бути в межах: для сталі
1...1,25d, для чавуна 1,25...1,5d, для алюмінієвих
і магнієвих сплавів 1,5...2,0d.

14.

6.5 Посадки з натягом
Посадки з натягом для різьбових з’єднань
застосовують у тих випадках коли необхідно
усунути можливість самовідгвинчування тільки
за рахунок натягу без застосування додаткових
елементів заклинювання. Посадки з натягом,
установлені ГОСТ 4608-81, призначені для
зовнішніх різьб деталей зі сталі, що з'єднуються
з внутрішніми різьбами деталей зі сталі,
високоміцних і титанових сплавів, чавуна,
алюмінієвих і магнієвих сплавів.

15.

6.6 Методи і засоби контролю різьб
Параметри
різьб
можна
контролювати
диференційованим і комплексним методами.
Граничні різьбові калібри застосовують при
комплексному методі контролю різьб.

16.

Різьбові шаблони або різьбоміри являють
собою зібрані в набори сталеві пластинки з зубами
стандартних метричних профілів різьб з кроками
від 0,4 до 6 мм.

17.

Різьбовий мікрометр відрізняється від
звичайного змінними вимірювальними
наконечниками.

18.

Метод трьох дротиків призначений для
більш точного визначення середнього діаметра.

19.

Індикаторний
різьбомір
можна використовувати для
контролю і сортування різьб
по середньому діаметрі. Для
контролю наскрізних і глухих
внутрішніх різьб діаметром до
16 мм.
English     Русский Правила