В народних повір’ях звіробій – джерело світла, що забирає зло, проганяє духів печалі, особливо - чорної печалі. Ця віра
дякую за увагу
1.62M
Категория: ПсихологияПсихология

Синдром хронічної втоми та психоемоційного вигорання

1.

Синдром хронічної втоми та
психоемоційного вигорання
О.Й. Бакалюк,
д.м.н., професор

2.

Людина – це не тіло, наділене душею, а душа, частинка якої видимою і
називається тілом
Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм)

3.

У 1984 р А. Ллойд вперше описав специфічний синдром (chronic
fatigue syndrome, (AIFS). Він характеризувався втомою, яка не
проходить після звичайного відпочинку. При цьому найбільш
важливим є те, що СХВ розвивається при низькому рівні впливу,
коли звичайне хімічне або радіаційне (Чорнобиль) ураження не
виникають. Припускають також, що він розвивається в результаті
хронічного стресу, під час тривалих розумових та / або фізичних навантажень, що призводить до виснаження організму. Все це
викликано швидкими темпами життя, урбанізацією, хронічною
стресовою ситуацією, пов'язаною, насамперед з економічною
нестабільністю, тривогою за майбутнє держави. Доведено, що
психічна або фізична травма , особливо в дитинстві, є основою
для розвитку різних патологічних станів у дорослому стані,
зокрема СХВ. Висловлюються аргументовані думки про роль
інфекційного агента, таких вірусів, як "пінявий" вірус,
віруси герпесу 6,7,8 типів (!!!), типу Епштейн - Барр,
цитомегаловірус.

4.

1. Раптове виникнення вираженої
слабкості, її прогресування, відсутність
ефекту після відпочинку і зниження
працездатності протягом останніх 6
місяців.
2. Відсутність інших факторів, які могли
б викликати таку втому.

5.

Крім цього, враховують 11 інших, менш значних симптомів:
1. Прогресуюча або тривала втома після фізичних
навантажень, які раніше переносилися легко.
2. Субфебрилітет (незначне підвищення температури тіла).
3. Частий біль у горлі.
4. Болючі і збільшені лімфатичні вузли.
5. М'язова слабкість.
6. Біль у м'язах.
7. Порушення формули сну (безсоння вночі і сонливість
вдень).
8. Частий головний біль.
9. Мігруючий біль у суглобах.
10. Нейропсихічні розлади: підвищена чутливість до світла,
розлади зору (плями перед очима), погіршення пам'яті,
дратівливість, нерішучість, зниження концентрації уваги.
11. Депресія або постійні безпричинні коливання настрою.

6.

7.

Діти також страждають на СХВ. Точної статистики
захворюваності серед дітей немає, але вважають, що в
останні роки кількість випадків СХВ у дітей значно
збільшилася. Можливо, це пов'язано з тим, що батьки
вимагають від дітей занадто багато: дитина уже змалку
повинна вирости високоінтелектуальною особистістю,
повинна все знати і вміти. І далеко не завжди ці надії
збігаються з інтересами і можливостями психіки дитини. При
обстеженні у таких дітей виявляють різноманітні
функціональні розлади, тому в більшості випадків педіатри
вважають такий стан проявом вегетативно-судинної дистонії,
що в корені невірно.

8.

Як допомогти такому пацієнту? Лікування СХУ вимагає терпіння не тільки від
пацієнта, але й від лікаря. Справа в тому, що ряд чинників може сприяти тривалому перебігу цього синдрому. До числа цих факторів належить, насамперед,
уяву пацієнта, про те, що певний вид його діяльності супроводжується погіршенням стану. Тверда впевненість у фізичній причині хвороби, зосередження уваги
на фізичних відчуттях і свідомість того, що симптоматика погано конт-ролюється
лікарем, по типу домінанти теж впливають на перебіг хвороби. Саме тому основу
лікування СХВ становить так звана когнітивно-поведінкова терапія
(КПТ). Дане лікування спрямоване на зміну особливостей пізнання і поведінки,
зумовлених цим станом.
Стрижневі моменти КПТ включають в себе пояснення причинної моделі СХУ,
досягнення і підтримку базового рівня фізичної (!) активності, поступове її
збільшення, і покрокове рішення задач (pacing) - кожну передбачену для
рішення задачу слід розбити на кілька окремих, що досить легко виконуться з
перервами для відпочинку між ними - тобто управління способом життя, який
дозволяє оптимально зберегти співвідношення між працею, відпочинком і фізичною активністю. КПТ за певних обставин може бути доповнена ліками (імуномодулятори, противірусіні, адаптогени) або препаратами фірми
які ми поговоримо пізніше.
Вівасан, про

9.

10.

Синдром психоемоційного вигорання (СПЕВ).
Термін "професійне вигорання" введений американським психіатром Х. Дж. Фрейденбергом (XJ
Freunderberger) в 1978 році для розуміння характеристики психічного стану здорових людей, які
інтенсивно спілкуються з клієнтами, пацієнтами та
постійно перебувають в емоційно напруженій атмосфері при наданні професійної допомоги. Він назвав цей стан "burn-out" (вигорання) і визначив
його "як стан безпорадності, виснаження з відчуттям
власної непотрібності". Він запропонував цей стан
для опису деморалізації, розчарування і крайнього
стомлення, які спостерігалися у медпрацівників
психіатричних закладів (постійний стрес!).

11.

Зі сумом слід констатувати, що
хронічний стрес на сьогодні має
місце не тільки у медичних працівників психіатричних закладів. Він
постійно присутній та характерний
як для взаємовідносин у сімейному
житті, так і для взаємовідносин на
роботі.

12.

13.

Другий момент - це особливі особистісні психофізіологічні
характеристики працюючих:
1. Інтенсивне сприйняття і переживання обставин
професійної діяльності. Це психічне явище виникає або у
досвідчених пра-цівників з почуттям підвищеної
відповідальності за доручену справу або у молодих
працівників, які в силу своєї молодості, відсутність належного
досвіду спілкування з людьми сприй-мають всі ситуації дуже
емоціонально, драматично, і кожен стресогенний фактор
залишає відбиток в їх душах ("синд-ром отруєння
людьми"). Такий стан психологи називають неграмотним
співчуттям - повним розчиненням в іншому і слабкими
межами свого "Я". Поступово емоційно-енергетичні ресурси
(вони ж не безмежні !!!) вичерпуються, виникає необхідність
відновлювати їх або берегти, використовуючи ті чи інші
методи психологічного захисту.

14.

15.

2. Моральні дефекти та дезорієнтація особистості.
Моральний (уроджений або набутий) дефект
зумовлений нездатністю особи включати у взаємодію зі суб’єктами спілкування такі моральні критерії як совість, добропорядність, чесність, повага
прав та гідності іншої людини.

16.

Найбільш характерними скаргами пацієнтів з синдромом
ПЕВ були визнані: загальна слабкість і безпорадність,
дифузний головний біль, який посилювався при виконанні
розумової праці, напруження м'язів шиї і спини, емоційна
нестабільність, часта зміна настрою, надмірна плаксивість,
похолодання рук і ніг, порушення сну (пізнє засинання, раннє
пробудження, поверхневий, неглибокий сон, неприємні
сновидіння. Частина пацієнтів акцентує увагу на тому, що
нічний сон не приносить їм бажаного відпочинку і відчуття
ранкової свіжості, у частини з них виникає непереборне
бажання якомога довше перебувати в ліжку, а сама думку про
те, що необхідно вставати, одягатися і їхати на вже
"надоївшу", рутинну роботу, викликає депресію і бажання хоч
чим-небудь захворіти, щоб мати законні підстави залишитися
вдома (тобто, класичні ознаки синдрому хронічної
втоми)

17.

Часто пацієнти відзначають погіршення пам'яті та
уваги - вони не можуть зосередитися на читанні
книги, перевірці рахунків, фактів ділових паперів або
їх підготовки, забувають номери телефонів,
банківських карток.
Педагоги під час викладання добре знайомої їм
дисципліни змушені користуватися конспектами,
довідниками, вони погоджуються зі своєю надмірною
вимогливістю до учнів чи студентів, з безпричинністю своїх раптових спалахів гніву, їх дратують
погані відповіді учнів, яких вони подумки обзивають
різноманітними образливими словами. Однак нічого
з собою вони не можуть вдіяти, хоча надалі висловлюють жаль з приводу виникнення конфліктної
ситуації.

18.

19.

Лікарі забувають важливі деталі хвороб своїх пацієнтів, вони стають нетерпимими до людей похилого віку та соціально незахищеним особам, особливо
при спробах останніх уточнити деякі моменти щодо
призначення ліків, способу їх вживання, побічних дій.
Раніше співчуваючі пацієнтам і душевні лікарі
стають абсолютно байдужими до страждань інших
людей, в кращому випадку їх цікавить лише формально правильна постановка діагнозу. Медичні
сестри стають "глухими" до страждань пацієнтів,
лікарські призначення виконуються формально,
часто вони не можуть навіть пригадати, виконували
вони ці призначення чи ні.

20.

Важливим аспектом проблеми, крім соціальних втрат, стає той факт, що на тлі СПЕВ
знижуються показники імунітету та природної
антиінфекційної резистентності (стійкості), що
призводить до істотного зростання захворюваності на респіраторні вірусні інфекції, гострі
бронхіти з подальшим формування хронічної
патології дихальної системи (бронхіальна
астма, хронічні бронхіти), а також серцевосудинної (гіпертонічна хвороба, стенокардія,
інфаркт міокарда) і нервової (інсульт, хвороба
Альцгеймера) систем.

21.

Можна лише відзначити, що що численні дослідження так і не
дали відповідь на питання: що головне у виникненні даного
синдрому - особистісні риси працівника, особливості його взаємодії з іншими особистостями чи фактори робочого середовища? При неможливості змінити основні характеристики
сучасного стилю життя людини, перспектива подальших
досліджень лежить у площині конкретної розробки профілактичних реабілітаційних програм для зниження ризику
вигорання. В основі цих програм на першому плані
повинна бути психодіагностика особистісних характеристик
персоналу для визначення здатності працівника до певного
виду професійної діяльності, на другому - результат аналізу
стрес-факторів екології, середовища, побуту, роботи.
Впровадження таких програм - це прерогатива керівництва і
його турбота про кадровий потенціал своєї організації, про її
стабільне функціонування в умовах жорстокої конкуренції.

22.

23.

До складу входить - коензим Q 10, корінь элеутерокока,
корінь женьшеня, корінь левзеї сафлоровидної, корінь
радіоли рожевої. Прекрасний тонізувальний засіб, який
блискуче допомагає при утомі та будь-яких видах
розумових, психічних та фізичних навантажень. Володіє
тонізувальним впливом на ЦНС, покращує ендокринну
регуляцію та обмінні процеси, а також підвищує
адаптацію організму до несприятливих факторів
довкілля. Відновлює необхідний баланс сил та енергії
викликає приплив бадьорості.

24.

Бадьорість на весь день – активний
вітамінно-мінеральний комплекс (27
вітамінів та мінералів, у тому числі –
кальцій, фосфор, магній, калій, селен
(!), цинк, хром, марганець, мідь, залізо,
йод. Вживати по 1 табл. в день в першій
половині дня.

25.

26.

Компонентами напою «Стимусан» є: бджолиний мед, концентрат сливового
соку, концентрат соку інжиру, сухий екстракт кореня ревеню, порошок насіння
царгородського стручка.
Бджолиний мед - продукт життєдіяльності бджіл і квіткових рослин. Він
містить в основному цукри (глюкоза, фруктоза, левулоза), протеїни, органічні
кислоти (яблучна, молочна, лимонна, винна, щавлієва, мурашина, бурштинова),
ферменти (інвертаза, діастаза, амілаза, глікогеназа, фофатаза та ін.), вітаміни
(групи В, К, С, РР, провітамін А), мінерали (кальцій, фосфор, магній),
мікроелементи (сірка, йод, марганець, бром, мідь).
Інжир садовий (Ficus carica L.) - містить аскорбіновую кислоту, вітаміни А,
групи В, каротин, фолієву кислоту, нікотинову кислоту, мінеральні речовини
(калій, кальцій, магній, фосфор, залізо), цукри (глюкозу і фруктозу), органічні
кислоти (лимонна, яблучна, оцтова), пектинові речовини, клітковину.
Чорнослив - слива домашня (Prunus domestica).- В якості сировини
використовують плоди і листя. Плоди містять цукри, органічні кислоти,
азотисті, пектинові, фарбувальні речовини і вітаміни: А, С, Р, групи В, калій
фосфор, натрій, магній, залізо. У свіжому і відвареному вигляді володіють
м'якою послаблювальною та сечогінною діями.

27.

Насіння царгородського стручка (Ceratoniae fructus) містять
різні цукри ( глюкозу та фруктозу), крохмаль, дубильні речовини,
слизу, білок, пектини, органічні кислоти, деревні волокна. Вони
багаті вітамінами (А, В1, В2, D) і мінералами (залізо, кальцій
(350-400 мг), фосфор і магній, калій (1,2-1,5%).
Корінь ревеню (Rheum palmatum L) містить антраценпохідні
(4,3-4,7%): хризофанол, емодін, алоемодін, фісціон, рєїн та їх
моно- і диглікозіди, сеннозиди А, В, С, D, глікозид алоеемодиндіантрон та інші дубильні речовини, смоли, крохмаль, пектинові
речовини.
Листя сени (Folia Sennае). Синонім: Лист касії (Folium
Саssiае). Містять емодін, хризофанову кислоту та інші речовини.
Листя сени володіють проносними властивостями. Вони
підвищують рухову функцію кишечника, особливо товстого !!!.
Спосіб вживання: Дорослим вживати перед сном по 1 -2
столовій ложці напитка.

28.

Напиток тимусан. Укріплювальний напиток з вітаміном С на
основі меду, шипшини, тим’яну, ехінацеї, алтея, фенхеля, кореня
солодки - підвищує захисні сили організму проти вірусів.
Протипокази: вагітніть та годування грудьми, прогресуючі
системні захворювання (туберкульоз, лейкоз, розсіяний склероз,
колагенози).
Вживання: Дорослим та дітям понад 14 років по 1 ст.л. 2 рази на
день під час їди протягом 2-х тижнів.

29.

Сироп червона ягода. Натуральный сироп для збагачення
організму вітамінами та підвищення тонусу. містить сік
клюкви, маракуйї, екстракт зародків пшениці, виноградний
цукор, вітаміни А+С+Е. Підвищує захисні сили організму,
захищає організм від шкідливої дії вільних радикалів.
- при авітамінозі, особливо для дітей та підлітків;
- для підтримання тонусу, укріплення імунітету;
- для профілактики та лікування стресів;
- для підвищення концентрації уваги;
(1 ст. л. 2р. під час їди)
Противопоказаний пацієнтам з цукровим діабетом.!

30.

Під час Другої світової війни британські льотчики перед нічними польотами
завжди їли чорницю для поліпшення гостроти зору.
Ягоди чорниці багаті вітамінами, мікроелементами, мінералами, каротином і
дубильними речовинами, містять флавоноїди.
Чорниця - дуже потужний антиоксидант. За рахунок активності вітаміну А
чорниця ефективно нейтралізує дію вільних радикалів. Сьогодні в Європі
чорницю як антиоксидант застосовують більш 20 млн. Чоловік. Чорниця має
також антисептичні властивості.
Напій Чорниця Вітал також зміцнює серце, підвищує міцність і еластичність
стінок кровоносних судин.
Регулярний прийом напою Чорниця Вітал значно покращує зір, зменшує
(робота з комп’ютером!!!)
стомлюваність очей
Активні
речовини, що входять до складу чорниці, знижують шкідливий вплив
вільних радикалів на сітківку ока, сприяють зміцненню кровоносних судин,
по яких поживні речовини і кисень надходять до клітин сітківки ока.
Біологічно активні речовини підвищують чутливість до світла, і тому
людина починає краще бачити в сутінках і темряві.

31.

Спосіб вживання:
Дорослим та дітям віком понад 12 років приймати 2-3
рази в день перед їдою в чистому вигляді або з рідиною
(мінеральна вода) по 1 столовій ложці. Відкритий флакон зберігати в холодильнику не більше місяця! Не має
протипоказань, а також вікових та часових
обмежень!
Дозування для дітей:
-до року – по 1 краплі додавати в питтєву воду, додаючи кожен день по 1 краплі та доводячи добову дозу до
1/2 чайної ложки між прийомами їжі;
-з 1 до 3 років – по 1/2 чайній ложці 2-3 рази на день
перед їдою;
-з 3 до 6 років – по 1 чайній ложці 2-3 рази на день перед
їдою;
-з 6 до 12 років – по 1 десертній ложці 2-3 рази на день
перед їдою.

32.

Напій ВІВА-ФІТ КАВА був включений до статті
"Збалансовані продукти харчування" Швейцарських Нормативів по харчових продуктах,
згідно з якими вміст енергії, білків, вуглеводів,
мінеральних речовин і вітамінів в продукті
збалансований якісно і кількісно таким чином,
щоб ним можна було замінити разовий
прийом їжі або навіть денний раціон із
забезпеченням організму всіма необхідними елементами. В принципі, тут мова
йде про оптимально підібраний варіант збалансованого харчування з надходженням в організм
меншої кількості калорій.

33.

- Кава. У каві цінується зміст фізіологічно активного кофеїну, смак
і аромат.
- Фруктовий цукор - вуглевод, який, не підвищує рівень глюкози
в крові, не викликає поява карієсу зубів.
- Молочний білок - протеїн незбираного молока, покриває
потребу в білку.
- Сухе знежирене молоко - постачальник білка, мінеральних
речовин (фосфор, кальцій і т. д.), вуглеводів (молочний цукор).
- Олія зародків пшениці холодного пресування - унікальне
природне джерело вітаміну Е і поліненасичених жирних кислот,
потужний антиоксидант, підвищує захисні сили організму і
репродуктивну функцію, перешкоджає розвитку атеросклерозу.
- Гуаронове борошно - цінні розчинні харчові волокна для
підвищення в'язкості.
- Крохмаль - джерело складних вуглеводів, надає напою кремову
структуру
- Вітаміни - 12 видів вітамінів (А, В1, В2, В6, В12, С, D, Е,
пантотенат каліція, ніацин, фолієва кислота, біотин).

34.

Області застосування:
• для всіх - як напій для сніданку і в перервах між прийомами їжі
• для спортсменів - як тонізувальний і відновний напій
• для працюючих - замість "швидких закусок"
• для літніх людей в перервах між їжею як загальнотонізувальний
засіб
• для бажаючих скинути зайву вагу як заміна прийому їжі
• для виведення холестерину при його високому рівні в крові
• при остеопорозі, гіповітамінозі, під час клімаксу
• рекомендується всім особам після 40 років, дітям, вагітним
жінкам.
Спосіб вживання:
1 ст. ложка на 100 мл. знежиреного молока, збити в шейкері або
міксером. Застосовувати в міру необхідності по 100-200 мл. 2-3 рази на
день між прийомами їжі.
Для зниження ваги - замінити разовий прийом їжі. З метою
швидкого схуднення - по 2 ст. ложки на 200 мл. знежиреного молока
приймати 5 разів на день а протягом 2-3 тижнів.
Не вживати при непереносимості молока, цукровому діабеті!

35. В народних повір’ях звіробій – джерело світла, що забирає зло, проганяє духів печалі, особливо - чорної печалі. Ця віра

В народних повір’ях звіробій – джерело світла, що
забирає зло, проганяє духів печалі, особливо чорної печалі. Ця віра зберігається протягом
тисячолітть. Ще Парацельс причисляв звіробій до
своїх любимих рослин. Звіробій ще з древніх часів
відомий своїм позитивним, цілющим впливом на
душу, а його дія в якості антидепресанта натепер
науково обгрунтована. В Київській Русі його вважали
засобом від 99 хвороб.

36.

Релакс (драже звіробою) - природний антидепресант з
вираженою заспокійливою та та загальноукріплюючою діями. Містить оптимальну кількість активної
речовини гіперицину (60 мг в 1 драже). Блокує
нервовое напруження, безсоння, тривогу, дратівливість, стреси, депресію, почуття страху, печалі,
одинокості, покращує настрій та самопочуття. Крім
цього, препарат допомагає при захворюваннях
печінки, нирок. ШКТ та жовчного міхура, метеоризмі, енурезі у дітей (!) Вживати по 1 капсулі 3 рази
в під час їди протягом місяца.

37.

Екстракт грейпфрутових кісточок– новий унікальний природний комплекс
фірми , Даний екстракт володіє надзвичайно сильною антибактеріальною та
противірусною діями. Його називають антибіотиком рослинного походження.
Але на відміну від звичайних антибіотиків, які вібірково діють лише на бактерії, даний екстракт діє і на віруси та інші мікроорганізми, у тому числі на
паразити та грибки. Крім цього, на відміну від синтетичних антибіотиків, ЭГК
не викликає привикання, нетоксичний, не має побічних проявів типу аллергії та
знищення корисної мікрофлори, може з успіхом застосовуватися у маленьких
дітей і навіть тварин. Добова доза для вживання всередину: Дорослим – 3-5
крапель на 200 мл. води або соку, 2-3 рази в день; дітям (3-10 років) 2-3 краплі
на 200 мл. води або соку, 1-2 рази на день.
Примітка: 30 мл. ЭГК містить біля 900 крапель.

38.

Натуральний напиток (175 мл) - сироп «ІмунГуард» на основі чорної бузини, пурпурової ехінацеї, ацероли та віт С. Рекомендуєтся для підвищення імунітету організму та профілактики
простудних захворювань.
Протипокази: лейкоз, розсіяний склероз, поширений атеросклероз, туберкульоз, колагенози,
вагітність, годування груддю.
Дорослим та дітям понад 12 років - 2-4 рази на
день по 1столовій ложці під час їди.

39.

Ексельсіор (Excelsior Vivasan)
Вітамінізований напиток, що містить соки з плодів обліпихи,
ягод годжі та плодів груші, збагачений вітамінами А, Е, D, групи
B, бета- каротином та селеном. Активні речовини укріплюють
судини, стимулюють імунітет, сприяють синтезу колагену в
шкірі, покращують стан шкіри та волосся. Це -сильний
антиоксидант, який захищає клітини та контролює їх нормальну
життєдіяльність, що допомагає сповільнити процес постаріння
шкіри. Підвищує настрій, покращує самопочуття, забирає
втому. Ексельсіор – чарівний напиток. (по 1 ст.л. 2 р. на
день, у флаконі – 175 мл.)

40.

Вітал плюс – цінна олія лосося, джерело омега-3
жирних кислот, для покращення обміну речовин,
профілактики гіпертонії та атеросклерозу. Эфективно знижує рівень холестерину в крові, укріплює імунітет, нормалізує роботу
щитоподібної залози та надниркових залоз,
перешкоджає утворенню каменів у жовчному
міхурі попереджує та сповільнює розвиток
пухлин, у т.ч молочної залози. (1-2 капс. в день
під час їди 1-1,5 міс.)

41.

Зелений чай з м’ятою (16 табл.) . Ефективний препарат
для відновлення всіх функцій організму та профілактики
онкологічних захворювань.
Зеленый чай дуже корисний вагітним жінкам, особливо
тим, у кого є проблеми з імунітетом. Він забезпечує їх
організм дуже потрібними в цей період мікроелементами міддю та цинком, нормалізуючи перебіг вагітності.
(1-6 р. – 1\4 т. 3 р. після їди, 6-12 р. – по ½ т. 5 р. 1-3 місяці)

42.

Ефірна олія апельсина бразильського.
Прекрасный антисептик зі сильным
заспокійливим ефектом. Допомагає при
безсонні, стресах, депресії, підвищує увагу,
покращує пам’ять. Покращує колір обличчя,
ефективний за сухої шкіри (аромалампи,
масаж, полоскання, 1крапля на склянку чаю
2 рази на день 1-2 місяці)

43.

Олія кміну це потужний імуностимулювальний
ефект. Ефективно допомагає при нервовому
перенапруженні, утомі та хронічному стресі, а також
при загальному зниженні тонусу та депресивному
настрої. Допомагає справитися з задачами, які
вимагають розумового напруження. Покращує
настрій, дає почуття безпеки та захисту. Олія кміну
благотворно діє на шкіру, придає здоровий вигляд
блідй шкірі (масаж, 5-6 кр., ванни (10 кр.),
аромалампи (5-6 кр.).

44.

Ефірна олія шалфея мускатного. Блокує
судоми, нервове напруження, Стимулює
імунітет. Допомагає при безсонні та депресії,
при порущеннях менструального циклу та при
клімаксі. "Жіноча олія«.
(аромалампа, 2 кр.), масаж (2 кр. з олією
жожоба, авокадо), компреси (2-4 кр.),
полоскання (1-2 кр.), ванни (5-6 кр.).

45.

Олія м’яти перцевої (перечной, рос.). Ця олія
блокує нервове збудження, відновлює сили.
Володіє спазмолітичним ефектом на судини
головного мозку. Эфективна при головокружінні,
заспокоює головний біль,покращує мозковий та
коронарний кровотік (аромалампи, 5-8 кр., ванни
(5-7 кр., інгаляції (3-4 кр., масаж (6 кр., аромамедальйон (3 кр., аплікації на ясна (5 кр.). Не
рекомендується застосовувати під час вагітності
та дітям до 6 років!

46.

Олія- витяжка з індонезійського гвоздичного дерева. Пряний, гострий, духмяний аромат
олії гвоздичного дерева сприяє відновленню сил
після нервової та фізичної перевтоми. Забирає зі
собою головокружіння та головний біль. Впливаючи на свідомість спричиняє стимулювальний
ефект, покращує пам'ять, виводить зі стану
депресії!, допомагає перебороти в’ялість та апатію
( аромалампи (1-4 кр., ванни (3-4 кр., аромедальйон (1-2 кр., аплікації на ясна (3 кр.), зубний біль
(1-2 кр.).

47. дякую за увагу

English     Русский Правила