Стиль т‰рлері
Білімділік: Ќазаќ тіліндегі стильдер туралы т‰сінік беру. Ертењгі ел азаматтарын ж±мыс стильдерінен хабардар ету. Сµз ќолдану
Сергіту сєті
Семантикалыќ карта
Тест (жоќ, иє)
2.33M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Стиль түрлері

1.

2. Стиль т‰рлері

Стиль түрлері

3. Білімділік: Ќазаќ тіліндегі стильдер туралы т‰сінік беру. Ертењгі ел азаматтарын ж±мыс стильдерінен хабардар ету. Сµз ќолдану

Білімділік: Қазақ тіліндегі стильдер туралы
түсінік беру. Ертеңгі ел азаматтарын жұмыс
стильдерінен хабардар ету. Сөз қолдану аясын
кеңейту.
Дамытушылық:Сөз саптауды, орынды, шешен
сөйлеуді дамыту.
Тәрбиелік:Сөздік қорларын нығайта отырып, сөз
мәдениеттерін жетілдіру.Көп алдында еркін сөз
сөйлеуге баулу .

4. Сергіту сєті

Сергіту сәті

5.

2
1
Көркем
әдебиет
стилі
Ауызекі
сөйлеу
стилі
3
Ресми іс
қағаздар
стилі

6.

Өзім білемін,
өзгеге
түсіндіремін...

7. Семантикалыќ карта

Семантикалық карта
• Көркемд
егіш
құрал
• Жедел
хат
• Антите
за
• Пікірлес
у
• Жарнам
а
• Әңгімеле
су
• Лекция
• Проза
• Өтініш
хат
Диалог
Ой бөлісу
Хабарландыру
Драма
Құжат
Көзбе-көз тілдесу
Әдеби туынды
Сенім хат
Көркем шығарма
Консультация
Қолхат
Көпшілік алдында сөйлеу
Дауласу
Теңеу
Метафора
Түсініктеме

8. Тест (жоќ, иє)

Тест (жоқ, иә)
1. Стилистика – ең алдымен стиль туралы ғылым?
2. Ауызекі сөйлеу стилі- адамдармен еркін әңгіме
кезінде қолданылады ?
3.Ресми іс қағаздары стилінде- ауыспалы мағына,
көркемдік тәсілдер, суреттеме құралдар,
теңеу,метафора қолданылады?
4. Көркем әдебиет стилі- әдеби туындыларда
қолданылады?
5.Қолхат, өтініш- ауызекі сөйлеу стиліне тән?
6. Көркем әдебиет стилі- кеңсе қызметінде
қолданылады?

9.

1. Стилистика – ең алдымен стиль туралы
ғылым? (иә)
2. Ауызекі сөйлеу стилі- адамдармен еркін
әңгіме кезінде қолданылады ? (иә)
3.Ресми іс қағаздары стилінде- ауыспалы
мағына, көркемдік тәсілдер, суреттеме құралдар,
теңеу,метафора қолданылады? (жоқ)
4. Көркем әдебиет стилі- әдеби туындыларда
қолданылады? (иә)
5.Қолхат, өтініш- ауызекі сөйлеу стиліне тән?
(жоқ)
6. Көркем әдебиет стилі- кеңсе қызметінде
қолданылады? (жоқ)
7. Ауызекі сөйлеу стиліне- диалог тән? (иә)

10.

1. Көркем әдебиет стилі- құжаттарды толтыруда
қолданылады?
2. Ауызекі сөйлеу стилі- адамдармен еркін әңгіме
кезінде қолданылады ?
3.Ресми іс қағаздары стилінің мақсаты анық
мәліметтер беру?
4. Стилистика – пунктуация туралы ғылым?
5.Қолхат, өтініш- ресми іс қағаздар стиліне тән?
6. Көркем әдебиет стилінде метонимия, метафора
қолданылмайды?
7. Ауызекі сөйлеу стилінің сипаты ресми болып
табылады?

11.

1. Көркем әдебиет стилі- құжаттарды толтыруда
қолданылады? (жоқ)
2. Ауызекі сөйлеу стилі- адамдармен еркін әңгіме
кезінде қолданылады? (иә)
3.Ресми іс қағаздары стилінің мақсаты анық
мәліметтер беру? (иә)
4. Стилистика – пунктуация туралы ғылым? (жоқ)
5.Қолхат, өтініш- ресми іс қағаздар стиліне тән?
(иә)
6. Көркем әдебиет стилінде метонимия, метафора
қолданылмайды? (жоқ)
7. Ауызекі сөйлеу стилінің сипаты ресми болып
табылады? (жоқ)

12.

1. Ауызекі сөйлеу стилінің сипаты сөздер мен сөз
тіркестерін еркін қолдану болып табылады?
2. Стиль - қаламгердің жазу мәнері, ой түйінін ашу
тәсілі, образдар жүйесінің тұрақты бірлігі?
3. Көркем әдебиет стиліне көзбе- көз тілдесу
жатады?
4. Көркем әдебиет стилінде теңеу қолданылады?
5.Сенімхат, хабарландыру- ауызекі сөйлеу стиліне
тән?
6.Бақтығұл атқа мінісімен: “Әйда, тарт” деп.. Бұл
сөйлем ресми іс қағаздарына тән?
7. 3.Ресми іс қағаздары стилінің мақсаты оқырман
сезіміне әсер ету?

13.

1. Ауызекі сөйлеу стилінің сипаты сөздер мен
сөз тіркестерін еркін қолдану болып
табылады? (иә)
2. Стиль - қаламгердің жазу мәнері, ой
түйінін ашу тәсілі, образдар жүйесінің
тұрақты бірлігі? (иә)
3. Көркем әдебиет стиліне көзбе- көз тілдесу
жатады? (жоқ)
4. Көркем әдебиет стилінде теңеу
қолданылады? (иә)
5.Сенімхат, хабарландыру- ауызекі сөйлеу
стиліне тән? (жоқ)
6.Бақтығұл атқа мінісімен: “Әйда, тарт” деп..
Бұл сөйлем ресми іс қағаздарына тән? (жоқ)
7. 3.Ресми іс қағаздары стилінің мақсаты
оқырман сезіміне әсер ету? (жоқ)

14.

48- жаттығу
Тақырып
Мамандық
иесі
Стилі
Тыңдарман
дары
Қыс
қызықтары
Оқушы
Көркем
әдебиет
стилі
Сыныптаста
ры
Қазақстан
География
Республика пәні
сы туралы
мұғалімі
ақпараттық
хабарлама
Ресми
стиль
Шетелдік
қонақтар
Латын
Тілші
тіліне деген
оқушылард
ың
көзқарасы
Ауызекі
сөйлеу
стилі
Дарынды
оқушы
English     Русский Правила