ЛЕКЦІЯ на тему: “Показники тактичних можливостей підрозділів на основних пожежних машинах”.
План лекції:
Без установки автоцистерн на вододжерела відділення на пожежі виконують оперативні завдання при таких обставинах:
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ РОБОТИ ВОДЯНИХ СТВОЛІВ
Можлива площа гасіння твердих горючих матеріалів:
Тактичні можливості без встановлення на вододжерело відділення на АЦ-40(130)63Б:
Визначити час роботи генератору ГПС-600 за даною схемою:
Визначаємо час роботи піногенератору ГПС-600:
Визначаємо площу та об’єм гасіння ЛЗР та ГР:
Гранична відстань подачі вогнегасячої речовини
Вододжерела, що використовуються для гасіння пожеж, умовно розподіляють на такі групи:
290.00K
Категория: БЖДБЖД

Показники тактичних можливостей підрозділів на основних пожежних машинах

1. ЛЕКЦІЯ на тему: “Показники тактичних можливостей підрозділів на основних пожежних машинах”.

2. План лекції:

1.
Основні
показники
тактичних
можливостей
пожежно-рятувальних
підрозділів без встановлення автомобілів
на вододжерело.
2.
Основні
показники
тактичних
можливостей
пожежно-рятувальних
підрозділів з встановленням автомобілів
на вододжерело.

3. Без установки автоцистерн на вододжерела відділення на пожежі виконують оперативні завдання при таких обставинах:

• коли запас вогнегасних речовин на машині (у цистерні
та пінобаку) достатній для ліквідації пожежі;
• якщо треба негайно подати вогнегасні засоби для
забезпечення рятувальних робіт на пожежі;
• коли потрібно негайно подати вогнегасні речовини для
запобігання вибухів, аварій, обрушення конструкцій та
апаратів від дії високих температур;
• щоб стримати швидке розповсюдження вогню на
вирішальному напрямку шляхом введення вогнегасних
речовин у період розгортання та введення сил і засобів
інших підрозділів, що прибули на пожежу;
• в тих випадках, коли потрібно негайно дати ствол під
тиском води складові розвідки підрозділу, що першим
прибув на пожежу та в інших випадках.

4.

Таким чином, основними тактичними
показниками підрозділів без установки
автомобілів на вододжерело є:
1. Час роботи стволів і піногенераторів.
2.
Можлива площа
механічною піною.
гасіння
повітряно-
3.
Можливий об'єм гасіння повітряномеханічною піною.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ РОБОТИ ВОДЯНИХ СТВОЛІВ

роб.
VЦ N p V p
N
np.
Qnp. 60
де: Vц - обсяг води в цистерні пожежного автомобіля;
N p - кількість рукавів у робочих і магістральних лініях, шт.;
Vp - об’єм одного рукава, л;
N ств . - кількість водяних стволів, шт.;
Q ств . - витрата води зі стволів.

6.

Час роботи водяних стволів
V N V
N Q 60
Ц
роб.
p
np.
p
np.
об’єм пожежного рукава стор. 131 довідник РТП)
Діаметр рукава, мм
51
66
77
89
110
150
Об’єм рукава, л
40
70
90
120
190
350

7.

Час роботи пінних стволів та піногенераторів
V р ну ПУ N p V p
N
СВП ( ГПС )
QСВП ( ГПС ) 60
Кількість водного розчину піноутворювача:
- при повній витраті води
V р ну ПУ


Vц , л
- при повній витраті піноутворювача
V р ну ПУ Vпу K в Vпу , л

8.

Для одержання 4 % - го розчину
96

24
4
Для одержання 6% - го розчину
94
K
15,7
6
90

9,0
10
в
Для одержання 9 % - го розчину
Фактична кількість води на 1 л
піноутворювача
Kф Kв
Kф Kв


Vпу
- вода закінчиться раніше
(розрахунок по воді).
- піноутворювач закінчиться раніше
(розрахунок за піноутворювачем);

9. Можлива площа гасіння твердих горючих матеріалів:

S гас
Q
ІS
Можлива площа гасіння ЛЗР та ГР:
S гас
V р ну ПУ
І гас гас 60

10.

Об’єм повітряно-механічної піни:
Vп V р ну ПУ K , л
де: К – кратність піни.
Об’єм гасіння (локалізації) пожежі ПМП:
Vгас. Vп / K з
де: Кз – коефіцієнт запасу 2,5÷3,5.

11. Тактичні можливості без встановлення на вододжерело відділення на АЦ-40(130)63Б:

Час роботи водяних стволів без установки автомобіля на вододжерело
визначаємо за формулою:
Vц N p V p
2350 2 40
( хв.)
10,2 хв.
N ств. Qств. 60
1 3,7 60

12. Визначити час роботи генератору ГПС-600 за даною схемою:

Визначаємо кількість 6%-го розчину
піноутворювача:
;
96
94

24; K в
15,7;
4
6
Vц 2350

14,24
Vпу 165
Vр ну
Kв Kф

2350

2350 2499 ,8, л

15,7

13. Визначаємо час роботи піногенератору ГПС-600:

ГПС 600
роб.
(V р ну ПУ N p V p )
N ств. Qств. 60
2499,8 2 40
( хв.)
6,72 хв.
1 6 60

14. Визначаємо площу та об’єм гасіння ЛЗР та ГР:

- для ЛЗР:
S гас
- для ГР:
S гас
V р ну ПУ
2499,8
s
52 м 2
I гас гас. розр. 60 0,08 10 60
V р ну ПУ
2499,8
s
83,3 м 2
I гас гас. розр. 60 0,05 10 60
- об’єм гасіння:
V р ну ПУ K 2499,8 100
ГПС 600
Vгас.
83320 л,
K3
3
або 83,32 м .
3

15.

ПІДРОЗДІЛИ ВИКОНУЮТЬ ОПЕРАТИВНІ ДІЇ
НА ПОЖЕЖАХ З ВСТАНОВЛЕННЯМ
АВТОМОБІЛІВ НА ВОДОДЖЕРЕЛО:
- коли запасу вогнегасних засобів на пожежній
машині явно недостатньо для гасіння пожежі або
для стримування вогню на вирішальному
напрямку;
- якщо вододжерело розташоване на відстані
менше 50 м від місця пожежі;
- після витрати вогнегасних речовин із ємностей
пожежної машини на гасіння пожежі;
- за наказом КГП, коли прибувають підрозділи до
місця пожежі.

16.

Основні показники тактичних можливостей
підрозділів при встановленні їх пожежних
машин на вододжерела:
-
-
гранична відстань подачі вогнегасних речовин на
пожежі (Lгр);
необхідний робочий тиск на насосах пожежних машин
для забезпечення подачі вогнегасних речовин (Qн);
час роботи водяних, пінних стволів і генераторів під час
встановлення пожежних машин на вододжерела з
обмеженим запасом води (τр);
можливі площі гасіння різних горючих речовин і
матеріалів (Sг);
можливі об`єми гасіння (локалізації) пожеж повітряномеханічною піною середньої кратності (Vг).

17. Гранична відстань подачі вогнегасячої речовини

- це максимальна довжина магістральної рукавної лінії
від пожежної машини, встановленої на вододжерело, до
розгалуження на пожежі або до позицій ствольщиків на
пожежі, якщо розгалуження не встановлюють.
N гр.
H H H розг. Z M Z прил
S Q
Lгр.
2
N гр. 20
1,2
, ( м)
, ( рук.)

18.

Нпр
Q
Zпр
Нн
d 77 мм
ZZмісц.
пр
Lгр
Lгр
Н н ( Н розг. Z м Z пр )
S Q
2
20, м

19.

ОПІР ОДНОГО НАПІРНОГО РУКАВА
Рукава
Діаметр рукава, мм
51
66
77
89
Прогумовані
0,15
0,035
0,015
0,004
Непрогумовані
0,3
0,077
0,03
-
Втрати тиску у рукавній
магістральній лінії, м
Кількість рукавів в одній
магістральній лінії
Робочий тиск на насосі
H рмл N рмл S Q2
N рм л
1,2 Lв.д.
20
H H N рмл S Q2 Z M Z прил H розг.

20. Вододжерела, що використовуються для гасіння пожеж, умовно розподіляють на такі групи:

• вододжерела з необмеженим запасом води та
витратами води для гасіння (річки, ставки, озера,
канали, кільцеві водопровідні мережі великих
діаметрів та ін.);
• вододжерела з необмеженим запасом води, але
обмеженими витратами (кільцеві водопровідні
мережі з малими діаметрами труб, тупікові
водопровідні мережі, артезіанські свердловини та
ін.);
• вододжерела з обмеженим запасом води (пожежні
водоймища, градирні, водоймища для виробничих
потреб, бризкальні басейни та ін.), а інколи і з
обмеженими витратами (водонапірні башти).

21.

Тривалість роботи приладів гасіння від вододжерел з
обмеженим запасом вогнегасних речовин:
роб.
0,9 VBД
N
np.
Qnp. 60
Тривалість роботи пінних стволів та генераторів
роб.
N
VР Ч ПУ
СВП ( ГПС )
QСВП ( ГПС ) 60
Тривалість подачі розчину змочувачів
роб.
VРзм Ч
N пр Qпр 60

22.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ:
1. СД у НС, р. ІІІ - п.п. 1.6.1.-1.6.32.
2. Пожежна тактика: Підручник, 1998.
Стор.17-22; 30-33.
3.
Тактичні
можливості
пожежних
підрозділів: Навч. посібник, 1993. Стор. 3-10,
160-164.
4. Довідник КГП, стор. 63-73.
English     Русский Правила