ТЕМА: ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН: КОРІНЬ, ПАГІН
План лекції:
1. Поняття про вегетативні та генеративні (репродуктивні) органи.
2. Морфологія та анатомія кореня. Функції кореня. Метаморфози кореня.
Функції кореня:
Види коренів: 1 – головний корінь; 2 – бічні корені; 3 – додаткові корені
Сукупність всіх коренів рослини називають кореневою системою
Зони кореня
3. Будова і видозміни пагонів. Галуження пагонів.
Внутрішня будова стебла
Брунька - зародковий пагін з дуже вкороченими міжвузлями, що перебуває в стані відносного спокою.
Видозміни підземних пагонів
Видозміни надземних пагонів
Дихотомічне галуження пагона
Моноподіальне галуження пагона
Симподіальне галуження пагона
Дякую за увагу!
3.50M
Категория: БиологияБиология

Вегетативні органи рослин: корінь, пагін

1. ТЕМА: ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН: КОРІНЬ, ПАГІН

2. План лекції:

1. Поняття про вегетативні та генеративні
(репродуктивні) органи.
2. Морфологія та анатомія кореня. Функції
кореня. Метаморфози кореня.
3. Будова і видозміни пагонів. Галуження
пагонів.
4. Ріст і галуження пагона.

3. 1. Поняття про вегетативні та генеративні (репродуктивні) органи.

4.

Орган – це система тканин, які мають
спільне походження, певну форму і
виконують певну фукцію.
Вегетативні органи (від лат. vegetativus –
рослинний) — органи, які функціонально
підтримують індивідуальне життя рослини;
до них належать корінь і пагін та їх
метаморфози — у вищих рослин, талом або
слань — у нижчих.
Вегетативні
органи
служать
для
вегетативного розмноження.

5.

Генеративні органи (від лат. genero –
народжую) – органи, пов’язані з функцією
статевого розмноження у рослин. Наприклад,
у покритонасінних рослин генеративними
органами є квітка, плід, насінина, у
голонасінних — шишки, у вищих спорових
— спорангії.

6. 2. Морфологія та анатомія кореня. Функції кореня. Метаморфози кореня.

Корінь як осьовий орган
рослин у процесі еволюції
сформувався пізніше, ніж
пагін.
Утворення
кореня
забезпечило
виживання
рослинних
організмів
в
екстремальних умовах за
відношенням до вологи.

7.

Характерною особливістю кореня є
те, що він має радіальну симетрію, не
розділений на вузли і міжвузли, точка
росту його (апікальна меристема)
прикрита чохликом або кишенькою,
бічні розгалуження ендогенні, вступає в
симбіоз з бактеріями і грибами.

8. Функції кореня:

9. Види коренів: 1 – головний корінь; 2 – бічні корені; 3 – додаткові корені

10. Сукупність всіх коренів рослини називають кореневою системою

11.

12.

13.

14. Зони кореня

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. 3. Будова і видозміни пагонів. Галуження пагонів.

Пагоном називають стебло з розташованими
на ньому листками і бруньками.

26.

27.

28.

29.

30.

31. Внутрішня будова стебла

32. Брунька - зародковий пагін з дуже вкороченими міжвузлями, що перебуває в стані відносного спокою.

33.

34. Видозміни підземних пагонів

1 - бульби картоплі; 2 - кореневище пирію;
3 - цибулина цибулі городньої.

35. Видозміни надземних пагонів

1 – колючки глоду; 2 – вусики винограду;
3 – вуса суниці; 4 – стеблова бульба кольрабі

36.

37. Дихотомічне галуження пагона

Точка росту вилчасто поділяється на дві, в
результаті чого від верхівки осі першого порядку
відходять дві осі другого порядку, які, своєю
чергою, роздвоюються і т. д. (у багатьох
водоростей, плаунів).

38. Моноподіальне галуження пагона

Головне стебло зберігає
верхівкову точку росту і за
рахунок неї пагін весь час
наростає.
Це
головне
стебло відчленовує пагони
другого,
третього
і
наступних порядків.

39. Симподіальне галуження пагона

Точка росту головного пагона швидко
відмирає, і його ріст продовжується за
рахунок нижче розташованої бічної бруньки,
що утворює пагін другого порядку.

40.

41.

42. Дякую за увагу!

English     Русский Правила