ТЕМА: ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН: СТЕБЛО, ЛИСТОК.
План лекції:
1. Визначення, загальна характеристика і функції стебла
Функції стебла:
Форма стебла у поперечному розрізі
За напрямом росту стебла бувають:
2. Анатомічна будова стебла
3. Будова та функції листка
Функції листка
Морфологічна різноманітність форм листків
Різноманітність форм простих листків
Різноманітність форм простих листків
Форма краю листкової пластинки
За ступенем розчленування листки є:
Лопатеві листки
Роздільні листки
Розсічені листки
Складні листки бувають:
Жилкування листків
Типи жилкування литків
Листкорозміщення — це розташування листків на стеблі у певному порядку. Виділяють такі основні типи листкорозміщення:
4. Анатомічна будова листка покритонасінних і голонасінних рослин
5. Метаморфози листка.
Вусики
Колючки
Комахоїдні рослини
Бульба
Кореневище
Луски
Цікаво знати, що ….
Дякую за увагу!
5.69M
Категория: БиологияБиология

Вегетативні органи рослин: стебло, листок

1. ТЕМА: ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН: СТЕБЛО, ЛИСТОК.

2. План лекції:

1. Визначення, загальна характеристика і
функції стебла
2. Анатомічна будова стебла
3. Будова та функції листка
4. Анатомічна будова листка покритонасінних
і голонасінних рослин.
5. Метаморфози листка.

3. 1. Визначення, загальна характеристика і функції стебла

Стебло — осьовий вегетативний орган рослини, який
несе листки й бруньки, квіти, плоди і насіння, має
необмежений
верхівковий
ріст,
позитивний
геліотропізм, радіальну симетрію.
Стебла деревних рослин представлені стовбуром та
гілками.

4. Функції стебла:

• є опорою рослині;
• здійснює зв’язок усіх частин рослини;
• збільшує поверхню рослини за рахунок
галуження;
• забезпечує необмежений ріст рослини;
• забезпечує транспорт води, мінеральних і
органічних речовин;
• служить для вегетативного розмноження і
фотосинтезу;
• запасає поживні речовини або воду (кактуси);

5.

Стебла можуть бути дерев’янистими або
трав’янистими,
виповненими
або
порожнистими. Окрім того, розрізняють
кілька типів стебла за його положенням у
просторі, формою поперечного перерізу,
зміною товщини міжвузль і вузлів, а також
наявністю та формою поздовжніх ребер.

6. Форма стебла у поперечному розрізі

7.

8. За напрямом росту стебла бувають:

9. 2. Анатомічна будова стебла

10. 3. Будова та функції листка

Листок

бічний
вегетативний
орган
рослини, що розвивається
на
стеблі,
має
одну
площину
симетрії,
обмежений верхівковий ріст
і складається з листкової
пластинки,
черешка
й
прилистків.

11. Функції листка


фотосинтез;
транспірація (випаровування водяної пари в атмосферу);
газообмін.
накопичення поживних речовин (капуста, цибуля) або
води (алое);
захист – від поїдання тваринами (колючки кактуса та
барбарису);
здійснення вегетативного розмноження (бегонія,
фіалка);
ловильного апарату (комахоїдні рослини — росичка);
видалення продуктів обміну речовин під час листопаду
(у дерев і кущів);
закріплення стебел (вусики гороху, вики).

12.

Листопад – це процес опадання листків у
дерев і чагарників у зв’язку з їх старінням, чому
передують біохімічні зміни у клітинах та
утворення при основі листків (черешка)
відокремлюючого шару.

13. Морфологічна різноманітність форм листків

Типовий листок складається з листкової
пластинки, черешка та прилистків.
Листки без черешка називаються
сидячими.
Якщо листкова пластинка одна, то
листок називається простим, а якщо
кілька — складним.

14.

15. Різноманітність форм простих листків

16. Різноманітність форм простих листків

17. Форма краю листкової пластинки

18. За ступенем розчленування листки є:

• лопатеві - розчленування складає більше
1/3. але менше 1/2 півпластинки, вільні
частини – лопаті;
• розділені, або роздільні - розрізані на долі,
довжина яких перевищує 1/2 півпластинки;
• розсічені – розрізані на сегменти до основи
пластинки ( у трійчастих і пальчастих
листках) або до головної жилки ( у
перистих листках).

19. Лопатеві листки

20. Роздільні листки

21. Розсічені листки

22.

Складні листки – мають по кілька листкових
пластинок які прикріпляються своїми черешками до
загального черешка.

23. Складні листки бувають:

24. Жилкування листків

Жилка – це судинно-провідний пучок, який
забезпечує листок водою, мінеральними
речовинами, відводить синтезовані в листку
органічні речовини до інших органів
рослини. Жилки є також опорою для
паренхіми листка.

25. Типи жилкування литків

26. Листкорозміщення — це розташування листків на стеблі у певному порядку. Виділяють такі основні типи листкорозміщення:

27. 4. Анатомічна будова листка покритонасінних і голонасінних рослин

28.

29. 5. Метаморфози листка.

Метаморфози листка виникли в процесі
еволюції як пристосування рослин до певних
умов.
- колючки;
- вусики,
- філодії;
- м’ясисті лусочки;
- бульба.

30. Вусики

31. Колючки

32. Комахоїдні рослини

33. Бульба

34. Кореневище

35. Луски

36. Цікаво знати, що ….

37.

38.

39.

• Найдовше листя — майже 20 м — у пальми рафії
з тропічної Африки (для порівняння: стебло цієї
рослини завдовжки 4 м). З молодого листя пальми
одержують
натуральні
волокна,
які
використовують для плетіння кошиків.

40.

• У гігантської водяної лілії
з басейну
Амазонки листя може мати ширину у 2 м.
Такий листок витримує дитину.

41.

• Банан — найвища у світі трава, яка досягає 15 м
заввишки. Ця багаторічна гігантська рослина
росте у тропіках і субтропіках. Батьківщина
банана — Африка.

42. Дякую за увагу!

English     Русский Правила