2.01M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Формати даних та форматування таблиць

1.

2.

Формати даних
Електронна таблиця Табличний процесор
Прикдад
Формат даних визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості
їх відображення у клітинці.
Е
л
е
к
т
р
о
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк
н
н
і
т
а
б
л
и
ц
і

3.

Формати даних
Електронна таблиця Табличний процесор
Формат комірок
У MS Excel для зміни
формату слід скористатись
інструментами групи
Число вкладки Основне.
Для зміни параметрів
форматування слід:
виділити клітинку чи
діапазон;
вибрати
вказівку
Формат клітинок
Е
л
е
к
т
р
о
н
н
і
т
а
б
л
и
ц
і

4.

Форматування таблиці
Електронна таблиця Табличний процесор
Вміст клітинок
Форматування електронної
таблиці — зміна зовнішнього
вигляду таблиці чи окремих її
клітинок:
шрифту, кольору,
накреслення символів;
вирівнювання;
кольору заливки;
розмірів клітинок;
меж клітинок …
АБВГ
АБВГ
Форматування клітинок
електронних таблиць Формат
клітинок:
o вирівнювання вмісту
o форматування тексту
o встановлення меж таблиці
o встановлення кольору тла
клітинки
АБВГ
АБВГ
АБВГ
Е
л
е
к
т
р
о
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк
н
н
і
т
а
б
л
и
ц
і

5.

Форматування таблиці
Електронна таблиця Табличний процесор
Вміст клітинки
Зміна ширини стовпця:
За замовчуванням в електронній
книзі всі клітинки мають однакову
ширину й висоту
за допомогою вказівки Ширина стовпця зі
списку Формат групи інструментів Клітинки
Текстові дані будуть відображені
частково
(######)
#######
23
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
Е
л
е
к
т
р
о
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк
н
н
і
т
а
б
л
и
ц
і

6.

Форматування таблиці
Електронна таблиця Табличний процесор
Вміст клітинки
Зміна ширини стовпця:
Зміна ширини стовпця:
встановити вказівник миші на
праву межу заголовка стовпця
(коли
він
набуде
вигляду
двонапрямленої
стрілки)
та
виконати протягування вправо
або
вліво
відповідно
для
збільшення
або
зменшення
ширини стовпця
Е
л
е
к
т
р
о
Автоматично встановити ширину
стовпця необхідно:
двічі клацнути лівою клавішею миші
на правій межі заголовка стовпця
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк
н
н
і
т
а
б
л
и
ц
і

7.

Форматування таблиці
Електронна таблиця Табличний процесор
Вміст клітинки
Зміна ширини стовпця:
У дати вказівку перенести текст на кілька
рядків, треба виділити потрібну клітинку
(або діапазон клітинок)
виконати
вказівку
Формат
клітинок/Вирівнювання
і
встановити
прапорець переносити по словах.
Зміна
ширини
стовпця

Формат/Розмір клітинки/Висота
рядка або з використанням нижньої
межі заголовка
Е
л
е
к
т
р
о
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк
н
н
і
т
а
б
л
и
ц
і

8.

Форматування таблиці
Електронна таблиця Табличний процесор
Об’єднання клітинок
об’єднання клітинок
виділити й натиснути кнопку Об'єднати
та розмістити в центрі з групи інструментів Вирівнювання.
Вибрати
вказівку
Формат
клітинок/Вирівнювання та встановити
прапорець об'єднання
Е
л
е
к
т
р
о
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк
н
н
і
т
а
б
л
и
ц
і

9.

Домашнє завдання
Вивчити §23
Опрацювати всі запитання
і виконати завдання з рубрик
Заповнити словничок
Формат даних, форматування
електронних таблиць
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк

10.

Вправа 1. Календар погоди
Вправа 2. Частини світу
Вправа 3. Результати успішності
Вправа 4. Параметри додавання

11.

Табличний процесор
Вправа 1. Календар погоди
Завдання. Зміни параметри форматування клітинок таблиці, що зберігається
у файлі Календар погоди.xlsx у папці Електронні таблиці, так, щоб усі дані
таблиці відображалися на екрані.
1. Відкрий файл Календар погоди.xlsx, що зберігається в папці Електронні таблиці.
2. Виділи діапазон клітинок А4:Е4. Вибери з контекстного меню вказівку Формат клітинок
{Формат комірок), перейди на вкладку Вирівнювання, встанови прапорець переносити по
словах і натисни кнопку ОК. За необхідності збільш висоту четвертого рядка аркуша.
3. Встанови вказівник миші на праву межу заголовка стовпця В (коли він набуде вигляду
двонапрямленої стрілки) та двічі клацни лівою клавішею миші. Розмір стовпця автоматично
збільшиться так, що всі дані, розміщені в цьому стовпці, будуть відображені на екрані.
4. Виділи діапазон В5.В36, встанови формат даних Числовий, кількість десяткових знаків — 1
(дробова частина — 1 знак).
5. Виділи діапазон F5:F36, встанови формат даних Відсотковий, кількість десяткових знаків —
0 (дробова частина — 0 знаків).
6. Збережи результати у файлі з тим самим іменем у папці Таблиці твоєї структури папок.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк

12.

Табличний процесор
Вправа 2. Частини світу
Завдання. Зміни параметри форматування клітинок таблиці, що зберігається
у файлі Частини світу.xlsx у папці Електронні таблиці, за зразком
1.Відкрий файл Частини cвіту.xlsx, що зберігається в папці Електронні таблиці, та
збережи його в папці Таблиці твоєї структури папок.
2.
Зміни ширину стовпців, об'єднай
клітинки А1:С1, розмісти в центрі та
встанови такі параметри форматування
заголовка таблиці Частини світу: шрифт
— Times New Roman, розмір шрифту —
16, стиль накреслення — курсив, колір —
синій.
3. Виділи діапазон клітинок АЗ:С10. Для
виділеного діапазону встанови межі — у
списку інструмента Усі межі з групи
Шрифт вкладки Основне.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк

13.

Табличний процесор
Вправа 2. Частини світу
Завдання. Зміни параметри форматування клітинок таблиці, що зберігається
у файлі Частини світу.xlsx у папці Електронні таблиці, за зразком
4. Виділи діапазон клітинок АЗ:СЗ. Для виділеного діапазону застосуй колір заливки
тла — блакитний. Для цього скористайся інструментом Колір заливки.
5. За допомогою інструмента Формат за
зразком
з групи Буфер обміну
встанови таку саму заливку для
діапазону клітинок АЗ:А10.
У разі потреби для виконання
завдання скористайся довідкою.
6. Збережи внесені зміни.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк

14.

Табличний процесор
Вправа 3. Результати успішності
Завдання. Зміни формат даних і параметри форматування клітинок таблиці, що
зберігається у файлі Результати ycniшності.xlsx у папці Електронні таблиці, за
зразком.
1. Відкрий
файл
Результати
успішності, що зберігається в папці
Електронні таблиці та переглянь її
вміст.
2. Зміни формат даних діапазону
клітинок СЗ:IЗ, встановивши формат
дата.
3. Відформатуй таблицю
показано на малюнку
так,
4. Збережи результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці Таблиці твоєї структури
папок.
5. Сформулюй послідовність дій, які необхідно виконати, та які параметри форматування
застосувати, щоб отримати результат, як на зразку. Відправ учителю електронного
Чашук О.Ф., вчитель
інформатики
ЗОШ№23,
листа, у якому запиши алгоритм виконання
завдання.
Файл
Результати успішності
Луцьк
додай як вкладення.
як

15.

Табличний процесор
Вправа 4. Параметри додавання
Завдання. Визнач дії, що відбуваються при застосуванні засобу Параметри
додавання в середовищі табличного процесора MS Excel та застосуй до
файла Kpaїни.xlsx, що зберігається в папці Електронні таблиці.
1. Прочитай теоретичні відомості, що містяться у файлі Параметри додавання.docx,
що зберігається в папці Електронні таблиці.
2. До таблиці даних Населення найбільших міст із файла Країни.xlsx, що зберігається
в папці Електронні таблиці, додай відомості про столицю Китаю, де проживає 10
860 000 осіб. Оскільки дані в таблиці упорядковано за алфавітом, визнач позицію
додавання даних.
3. Застосуй параметри додавання за
зразком. Скільки існує способів
виконання завдання? Відповідь
поясни.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк

16.

Працюємо за комп’ютером
Е
л
е
к
т
р
о
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк
н
н
і
т
а
б
л
и
ц
і

17.

Вправа 1. Календар погоди
Вправа 2. Частини світу
Вправа 3. Результати успішності
Вправа 4. Параметри додавання
English     Русский Правила