Таблиці. Електронні таблиці
1.48M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Таблиці. Електронні таблиці. Формати даних та форматування таблиць

1. Таблиці. Електронні таблиці

Формати даних
та форматування таблиць

2.

Як встановити формати подання
даних у клітинках
Як змінити форматування
таблиці
Як відобразити вміст клітинки
повністю на екран

3.

Вигляд даних в електронній
визначається форматом даних
Числові
данні
Заголовки
Текстові
стовпців
данні
Дата
таблиці

4.

Формат
клітинки
Формат
клітинки

5.

Відкритий
список
форматів

6.

Фінансовий
формат чисел
Кнопка для
зменшення
розрядності
чисел
Відсотковий
формат
Кнопка для
встановлення
числового формату
з розділювачем
розрядів
Кнопка для
збільшення
розрядності
чисел
Кнопка відкриття
діалогового вікна
Формат клітинок
вкладки Число

7.

Форматування електронної таблиці — зміна зовнішнього
вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору,
накреслення символів; вирівнювання; кольору заливки,
розмірів і меж клітинок тощо.

8.

Орієнтація
тексту в
клітинці
Перенесення
тексту в
клітинці по
словах
За верхнім краєм
По центру
За нижнім краєм
За лівим краєм
За серединою
За правим краєм
Зменшити
або
збільшити
відступ
Об’єднання
клітинок та
розташування в
центрі
Відкриття
діалогового вікна
вкладки

9.

Розмір
Збільшення або
зменшення
розміру шрифту
Шрифт
Відкриття
діалогового вікна
Накреслення
Межі
клітинки
Колір
заливки
клітинки
Групи
Колір
тексту

10.

Змінити ширину стовпця можна різними
способами:
Вкладка Основне → Група Клітинки → формат
Протягування вправо або вліво відповідно для
збільшення або зменшення ширини стовпця

11.

Обговорення вивченого
Формат даних
шрифт, розмір,
накреслення, колір,…
Автодобір
висоти (ширини)
Вирівнювання
Загальний,
Числовий,
Грошовий,…
Шрифт
Тип ліній,
колір лінії
Вздовж горизонталі,
Вздовж вертикалі
Структура
таблиці
Межі

12.

Анаграми
НІДА
РІВВАНВИНЮНЯ
ЖІМЕ
ЛЯДВИГ
ФТИШР
Дані
Вигляд
Шрифт
Вирівнювання
Межі

13.

Працюємо за комп'ютером
English     Русский Правила