Українська революція
План
І період Української революції
Українські партії та Центральна Рада
Революційні події в Україні в 1917 р. – на початку 1918 р.
Українізація армії.
Універсали УЦР
ІІ-ий Універсал
ІІІ-ій Універсал
Бій під Крутами
ІV Універсал
Володимир Винниченко
Михайло Грушевський
Сергій Єфремов
1.62M
Категория: ИсторияИстория

Українська революція

1. Українська революція

2. План

1.Революційні події в Україні в 1917 р. – на початку 1918 р.
2.Українізація армії.
3.Універсали Української Центральної Ради (УЦР).
4.Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією.
5.Проголошення Української Народної Республіки (УНР).
6.Проголошення радянської влади.
7.Проголошення незалежності УНР.
8.Михайло Грушевський.
9.Володимир Винниченко.
10.Сергій Єфремов.

3. І період Української революції

23-27 лютого1917 р. –Лютнева революція в Росії. Петербург проти війни
та царя(Миколи ІІ)
2 березня 1917 р. –цар Микола ІІ зрікається трону.
Тимчасовий уряд – за продовження війни до переможного кінця. За
єдину і неподільну Росію. Проіснував до 25 жовтня 1917 р. , повалений в
результаті повстання більшовиків на чолі з Леніним (більшовицький
переворот або жовтнева революція)
Причини української революції:
1.
Національний гніт в складі Російської імперії
2.
Погіршення соціально-економічного становища населення в
результаті І світової війни
3.
Повалення самодержавства
4.
Лютнева революція в Росії
5.
Наявність політичних національних партій

4. Українські партії та Центральна Рада

УСДРП – автономісти Винниченко і Петлюра
УПСР- ессери-автономісти- Христюк
ТУП (1908)-автономісти –Грушевський
УНП-самостійники-М. Міхновський
УДХП – Брати –самостійники
Центральна Рада –представницький орган української демократії, який
очолив національно-визвольний рух в Україні.4(17) березня 1917 р.
Педагогічний музей (зараз будинок учителя) – місце де працювала
Центральна Рада.
Мета: автономія, як перший крок до незалежності. Голова –М. Грушевський

5. Революційні події в Україні в 1917 р. – на початку 1918 р.

Національний рух
Помірковані
ТУП-створення
автономії на
федеративних
засадах
Радикали
Самостійники(УНП)Скликати український
парламент і
сформувати уряд

6. Українізація армії.

16 березня 1917 р. –Український військовий клуб імені
гетьмана Павла Полуботка
Квітень 1917 р.- ,,Вільне козацтво”
18 квітня 1917 р. –перший полк ім. Богдана Хмельницького
6-8 (19-21) квітня –Український національний конгрес
5(18) травня - І-ий Всеукраїнський військовий з’їзд
16 травня 1917 р. –делегація до Тимчасового уряду на
переговори про автономію.
5(18) червня – ІІ-ий з’їзд ,І-ий Універсал УЦР

7. Універсали УЦР

І-ий Універсал -10(23) червня 1917 р.
Цитата: ,, Хай Україна буде вільною
,не одділяючись від всієї Росії ,не
розриваючись з державою
російською , хай народ
український на своїй землі має
право сам порядкувати своїм
життям “
Проголошено автономію України.
15(28) червня 1917 р. – Генеральний
Секретаріат.

8. ІІ-ий Універсал

3(16) липня 1917 р.
Цитата: ,, Ми рішуче ставимося проти замірів
самовільного здійснення автономії до
Всеросійського Учредительного Собранія”
Генеральний секретаріат стає крайовим
органом Тимчасового уряду і даний край має
управлятися з відома Т. у.
4(17)серпня 1917 р. –Тимчасова інструкція.
8-15(21-28) вересня 1917 р. –з’їзд народів Росії.
20 жовтня(2 листопада) 1917 р. –ІІІ-ій
Всеукраїнський військовий з’їзд.
25 жовтня(7 листопада) 1917 р. – більшовицький
переворот у Петрограді.

9. ІІІ-ій Універсал

7(20) листопада 1917 р.
Цитата : ,, Не відділяючись від
Російської Республіки і зберігаючи
єдність, ми твердо станемо на
нашій землі ,щоб силами нашими
помогти всій Росії, щоб уся
Російська Республіка стала
федерацією рівних і вільних народів
“.
Проголошена УНР.

10.

Перша війна радянської Росії з УНР
4(17) грудня 1917 р. –Раднарком (б) надсилає Маніфест до українського народу.
-Право національної незалежності українського народу.
-Відмова сприймати ЦР
5(18) грудня 1917 р.- ЦР відкинула ультиматум (за підписом Петлюри та Винниченка)
8(21) грудня –більшовики захопили Харків
4-6(17-19) грудня – з’їзд робітничих ,селянських і солдатських депутатів.
11-12(24-25) грудня –більшовики проголошують радянську владу в УНР, поширюються
Ленінські декрети і обирається ВУЦВК, створюється Народний секретаріат .
25 грудня(7 січня) 1917 р.-1918 р.-наступ більшовицьких військ на Україну ,на чолі з А.
Овсієнком.
Військами які нападали на УНР командував Муравйов.
26 січня(8 лютого) 1918 р. –більшовики захопили Київ. УНР виїхала до Вінниці.

11. Бій під Крутами

16(29) січня 1918 р.
Залізничний шлях Бахмач-Київ-наступ
більшовицьких сил. Під станцією Крути
нашвидкоруч зібраний загін під
командуванням сотника Омельченка
,який складався з 500 студентів
,гімназистів –старшокласників і
військових курсантів спробували
перепинити шлях більшовицьким
військам . Ті ,які вціліли розібрали колію і
змогли затримати наступ. 17 березня
1918 р. тіла 27 юнаків перевезли і
перепоховали на Аскольдовій горі .
Павло Тичина ,,Пам’яті тридцяти “
На Аскольдовій могилі
Поховали їхТридцять мучнів-українців,
Славних,молодих…

12. ІV Універсал

9(22) січня 1918 р.
Проголошувалась незалежна і
самостійна УНР. УНР
звернулась за допомогою до
Четверного Союзу.
26 січня 1918 р. – Київ було
захоплено більшовиками.

13. Володимир Винниченко

1880 р.-1951 р.
Народився в селі Великий Кут , Херсонської
губернії.
Вступив на правничий факультет Київського
університету ,але за революційну діяльність
був виключений. Переїздить на Галичину ,
де займається літературною і політичною
діяльністю . Після кількох арештів і еміграції
за кордоном , у 1917 р. повертається в
Україну. Очолював Генеральний
Секретаріат .Після поразки революції
емігрував за кордон.

14. Михайло Грушевський

1866 р.-1934 р.
Народився в місті Холм . Закінчив Київський
університет , історико-філологічний факультет .
Очолював кафедру історії України у
Львівському університеті з 1898 р. Був
засновником НДП в Галичині. Засновник ТУП.
У квітні 1919 р. Грушевський виїхав до Праги , де
займався науковою роботою. У 1924 р.
повертається в Україну ,був обраний
академіком.
Найважливіша праця ,,Історія України-Руси”
1934 р. – помер.

15. Сергій Єфремов

1876 р.-1939 р.
Народився в селі Пальчик Звенигородського
повіту на Київщині, в сім'ї священика. Під час
революції 1905 р. Єфремов розгорнув широку
публіцистичну роботу. Він опублікував кілька
брошур для народного читання, входив до
складу редколегії журналу "Громадська
думка". Арештований наприкінці грудня 1905 р.
за національно-політичну діяльність. Активний
член ТУП. Один із ініціаторів створення
Центральної Ради, обирається головою Союзу
українських автономістів-федералістів
(утвореного з ТУП), а в червні 1917 р. стає
головою Української партії соціалістівфедералістів. У 1929 р. за антирадянську
діяльність заарештований . У 1930 р. він був
засуджений до страти, заміненої потім
десятьма роками таборів.
English     Русский Правила