497.50K
Категория: ПромышленностьПромышленность

Аналіз малих роздільних пунктів

1.

Тема 2.
Роз’їзди, обгінні пункти, і проміжні станції. Призначення,
класифікація, схеми, основні пристрої, основи експлуатації
Лекція 5 “Аналіз малих роздільних пунктів”
1. Призначення роз’їздів, їх основні види та схеми.
2. Призначення обгінних пунктів, схеми і умови їх
застосування.
3. Призначення проміжних станцій, їх основні види та
схеми.

2.

Пункти, що поділяють залізничну лінію на перегони та
блок-дільниці, називаються роздільними пунктами.
Призначення роздільних пунктів?
Розрізняють роздільні пункти:
– які не мають колійного розвитку – колійні пости, прохідні
світлофори,
межі
блок-дільниць
при
автоматичній
локомотивній сигналізації, що застосовується як самостійних
засіб сигналізації та зв’язку;
– які мають колійний розвиток – роз’їзди, обгінні пункти,
станції.

3.

1. Роз’їзди та обгінні пункти.
Роз’їзд – роздільний пункт на одноколійній лінії, що має
колійний розвиток призначений для схрещення зустрічних і
обгону попутних поїздів, посадки та висадки пасажирів,
продажу квитків. Іноді в невеликому обсязі на них
організовують навантаження-розвантаження в основному
навалочних вантажів.
Для виконання зазначених операцій роз’їзди мають
приймально-відправні
колії,
пасажирську
будівлю
з
приміщенням для чергового по станції, пасажирські платформи
для посадки-висадки пасажирів, пристрої СЦБ та зв’язку,
освітлення, контактну мережу на електрифікованих лініях. Для
виконання навантаження-розвантаження, стоянки службових
поїздів може вкладатися тупикова колія.

4.

В залежності від взаємного розташування приймальновідправних колій можуть проектуватися роз’їзди трьох типів:
А
Б
– поздовжнього типу з одностороннім та різностороннім
розташуванням приймально-відправних колій відносно
головної колії;
В
– напівпоздовжнього типу – приймально-відправні колії
зміщені відносно одна одної на довжину пасажирських
пристроїв;
Г
– поперечного типу – приймально-відправні
розташовані паралельно одна одній.
колії

5.

Пн
Г
Н2
4
А
П
НІ
Н3
2
2
І
3
П
2
І
Н2
2
3
Б
Пн
А
НІ
Н
П3
Пд
А
1
П2
ПІ
7
НМІа
Іа
НМ2а
5
ПМІ
ПМ2

3
9
1
Н
ПІа
П2а
Пд
Пн
Б
А
НІ
П
2
І
Н2
2
НМ3
НМІа
5
ПМІ
3
Іа
3
П3
ПІа
1
Н
1
Н
Б
ПМ2
Пд
Пн
В
А
НМ3
НІ
П
2
Пд
І
Н2
2
5
3
Іа
НМІа
ПМІ
ПМ2
3
П3
ПІа
Б

6.

Корисна довжина приймально-відправних колій приймається
відповідно до стандартної корисної довжини, встановленої
для даної лінії.
Стрілочні переводи, по яких пасажирські поїзди при прийманні
чи відправлені прослідують на бокову колію, повинні мати
марки хрестовин не крутіше 1/11.
Довжина станційних площадок для проектування роз’їздів
наведена в таблиці.
Категорія лінії
Розташування
приймально-відправних
колій
Мінімальна довжина станційних
площадок при корисній довжині
колій 850/1050 м
Швидкісні, І-V
категорії
Поздовжнє
2050/2450
Швидкісні, І-V
категорії
Напівпоздовжнє
1600/1800
Швидкісні, І-V
категорії
Поперечне
1250/1450
VІ-VІІ
категорії
Поперечне
1100/1300

7.

Г
Пн
Н2
А
4
П
2
НІ
Н3
2
І
3
1
П2
ПІ
3
Н
Б
П3
Пд
На схемі поперечного типу вхідні стрілочні переводи вкладають
за принципом правоколійності – перша вхідна стрілка дає
відхилення праворуч. Непарні вантажні поїзди приймаються на
колію 2, парні – на колію 3. При цьому вони прослідують тільки
по одному протишерстному стрілочному переводу, що
забезпечує кращі умови безпеки їх приймання.
Мінімальна корисна довжина?

8.

В
Пн
НМ3
А
НІ
П
2
І
Н2
2
5
3
Іа
НМІа
ПМІ
ПМ2
3
П3
ПІа
1
Н
Пд
Роз’їзди з напівпоздовжнім розташуванням приймальновідправних колій потребують більшої станційної площадки,
оскільки їх колії зсунуті назустріч руху (за принципом
правоколійності).
Колія 3 зсувається у бік підходу з А таким чином, щоб
забезпечити розташування на головній колії І пасажирського
поїзда з максимальним числом вагонів.
Б

9.

Пн
А
А
НІ
П
2
І
Н2
2
7
НМІа
Іа
НМ2а
5
ПМІ
ПМ2

3
9
1
Н
ПІа
П2а
Пд
При будівництві нові роз’їзди поздовжнього типу слід
проектувати з одностороннім розташуванням колій, якщо в
перспективі передбачається укладання другої головної колії.
Пн
Б
А
НІ
П
2
Пд
І
Н2
2
НМ3
НМІа
5
ПМІ
3
3
Іа
П3
ПІа
1
Н
ПМ2
Схеми з різностороннім розташуванням приймальновідправних колій застосовуються при незначному числі
прискорених поїздів (пасажирських та інших), що слідують з
обгоном вантажних.
Перевага одностороннього розташування приймальновідправних колій – їх повне використання при будівництві
другої головної колії та закритті роз’їзду.
Б

10.

Не зважаючи на те, що роз’їзди поздовжнього та
напівпоздовжнього типів мають довші станційні площадки,
вони мають суттєві переваги у порівнянні із роз’їздами з
поперечним розташуванням приймально-відправних колій:
– кращі умови для схрещення поїздів із забезпеченням
безпеки руху при одночасному прийманні зустрічних поїздів;
– можливість схрещення з’єднаних та довгосоставних
поїздів та їх обгону;
– збільшення пропускної спроможності прилеглих дільниць
за рахунок скорочення їх довжини та покращення умов
схрещення;
– більш сприятливі умови для посадки-висадки пасажирів;
– кращі умови рушання поїздів з місця при розташуванні
роз’їзду в „ямі”.
На кожній дільниці обороту локомотивів роз’їзди
споруджують однотипними. Це сприяє підвищенню безпеки
руху.

11.

Пн
НМ3
А
НІ
П
2
І
Н2
2
5
3
Іа
НМІа
ПМІ
ПМ2
3
П3
ПІа
1
Н
Б
Пд
При схрещенні поїздів у випадку, коли на роз’їзд першим
прибуває поїзд непарного напрямку, його приймають на
бокову приймально-відправну колію 3 із зупинкою. Поїзд
зустрічного парного напрямку пропускають по головній
колії І без зупинки або із зупинкою для посадки-висадки
пасажирів. Після його прослідування на звільнений перегін
відправляють поїзд, що стояв на колії 3 під операціями
схрещення. У випадку, коли на роз’їзд першим прибуває
поїзд парного напрямку, його приймають на приймальновідправну колію 2 із зупинкою. Зустрічний непарний поїзд
пропускають по головній колії І.

12.

2. Призначення обгінних пунктів, схеми і умови їх
застосування.
Обгінні пункти – роздільні пункти на двоколійних лініях, що
мають колійний розвиток, який забезпечує обгін поїздів, а при
необхідності – переведення поїзда з однієї головної колії на
іншу. Крім обгону поїздів на них виконується посадка-висадка
пасажирів та навантаження-вивантаження вантажів в
незначному обсязі.
На обгінних пунктах, крім головних колій, проектують
приймально-відправні колії для кожного напрямку руху. Обгінні
пункти мають пасажирську будівлю із службово-технічними
приміщеннями, пасажирські платформи, засоби СЦБ та зв’язку,
освітлення, в окремих випадках – вантажні пристрої. На підходах
до обгінного пункту між головними коліями проектуються
диспетчерські з’їзди для переводу руху з однієї головної колії на
іншу у випадку, якщо вона закрита для руху поїздів (капітальний
ремонт колії, штучних споруд, тощо) з марками хрестовин
стрілочних переводів не крутіше 1/11.

13.

Обгінні пункти проектують з:
поперечним; А
напівпоздовжнім; Б
поздовжнім розташуванням приймально-відправних колій; В
послідовним розташуванням пасажирських пристроїв та колій
для вантажного руху; Г
однією обгінною колією двосторонньої дії, яка розташовується
між головними коліями. Д

14.

В
МС 4
А
П
НІ
І
ІІ
4
10
6
Пн
8
2
НМ3
НМ Іа
13 11
ПМ ІІ
ПМ3
3
Іа
ІІа
ПМ ІІа
17 15
Н
5 1
Б
7
3 МС
9
Пд
Б
А
МС 4
НМ3
НМ Іа
І
ІІ
4
8
П
Пн
НІ
10
2 6
ПМ ІІ
ПМ4
11
3
Іа
ІІа
Н
5 1
Б
7
П ІІа
3 МС
9
Пд
Г
А
МС 4
П
8
2 6
НІ
Пн
І
ІІ
ПМІІ
19
15
17 13
НМ3
НМ Іа
3
Іа
ІІа
4
9
ПІІа
П4
7
11
1
5
3
МС
Н
Б

15.

Д
МС
А
П
4 6
НІ
2
Пн
І
НІІ
ІІ
3
5
Н
1
7
П ІІ
3 МС
9
Б
П3
Пд
А
А
Пн
МС
4
2
П
6
8
Н3
НІ
3
І
ІІ
4
5
Н
3
1
ПІІ
П4
7
МС
Б

16.

Основною схемою обгінного пункту є схема з поперечним
розташуванням обгінних колій. Вона має коротку станційну
площадку, але є незручною для пасажирів, оскільки їм
доводиться переходити через колії.
Схеми обгінних пунктів напівпоздовжнього та поздовжнього
типів більш зручні для пасажирів. Вони застосовуються при
значному обсязі місцевих пасажирських поїздів. Такі схеми
забезпечують кращі умови розгону поїздів після зрушування з
місця.

17.

Схеми з послідовним розташуванням приймальновідправних колій для вантажного руху та пасажирських
пристроїв застосовують тільки при значних розмірах
пасажирських перевезень. Така схема має найбільшу довжину
станційну площадку.
Схему з однією обгінною колією застосовують в складних
місцевих умовах при незначних розмірах вантажного та
пасажирського руху, коли укладання додаткової приймальновідправної колії пов’язано із значними будівельними витратами.
Одна із головних колій змінює трасу на підході до обгінного
пункту, що потребує зменшення швидкості руху поїздів.

18.

Довжина станційних площадок для проектування обгінних пунктів
Категорія лінії
Розташування
приймальновідправних
колій
Швидкісні, І-V
категорії
Поздовжнє
Мінімальна довжина
станційних
площадок при
корисній довжині
колій 1050 м
2600
Швидкісні, І-V
категорії
Швидкісні, І-V
категорії
Напівпоздовжнє
1900
Поперечне
1500

19.

3. Призначення проміжних станцій, їх основні види та схеми.
Основне призначення проміжних станцій – забезпечення
пропускної спроможності лінії, місцевої вантажної роботи та
потреб населення у пасажирських перевезеннях.
До пасажирських операції на проміжних станціях відносять
посадку-висадку пасажирів, продаж квитків, в окремих випадках
– приймання, видачу та зберігання багажу. Пасажирські поїзди
приймають на спеціальні пасажирські або головні колії, біля яких
розташовують пасажирські платформи.
До технічних операцій, які виконуються на проміжних станціях,
відносять маневрову роботу по відчіпленню окремих вагонів від
составів збірних поїздів та подаванню їх на колії вантажного
району станції або під’їзні колії промислових підприємств для
виконання навантаження-вивантаження, прибирання цих вагонів
після закінчення вантажних операцій, причеплення їх до
составів. Транзитні вантажні поїзди приймають на приймальновідправні колії або пропускають через станцію по головних
коліях без зупинки.

20.

Які ще операції, крім тих, що виконуються на роз’їздах і обгінних
пунктах, виконуються на проміжних станціях:
A. навантаження і вивантаження вантажів, робота зі збірними поїздами,
обслуговування під’їзних колій;
B. навантаження і вивантаження вантажів, обслуговування під’їзних колій,
заміна локомотивів і локомотивних бригад;
C. розформування і формування поїздів різних категорій, навантаження і
вивантаження вантажів, обслуговування під’їзних колій.
На проміжних станціях є такі пристрої:
A. приймально-відправні колії, колії вантажного району, під’їзні колії,
пасажирська будівля, пасажирські платформи, стрілочні пости, пристрої
освітлення, водопостачання, СЦП, зв’язку;
B. приймально-відправні колії, сортувальні колії, вантажний район, під’їзні
колії, пасажирська будівля, основна і проміжні платформи, гірка,
локомотивне господарство, пристрої освітлення, водопостачання, СЦП,
зв’язку;
C. приймально-відправні і сортувальні колії, під’їзні колії, пасажирська
будівля, основна і проміжні платформи, гірка, екіпірувальні пристрої для
обслуговування
пасажирських
поїздів,
пристрої
освітлення,
водопостачання.

21.

В залежності від розташування приймально-відправних колій
розрізняють три основні типи проміжних станцій:
з поперечним,
напівпоздовжнім та
поздовжнім розташуванням приймально-відправних колій.
Крім цього схеми проміжних станції відрізняються взаємним
розташуванням пасажирських та вантажних пристроїв,
розвитком вантажних пристроїв, числом головних колій на
лінії, примиканням поїзних колій.

22.

Тип станції – це:
A. взаємне розташування окремих пристроїв на станції;
B. взаємне розташування приймально-відправних колій або парків;
C. група колій однакового призначення.
Схема станції – це:
A. взаємне розташування окремих пристроїв на станції;
B. взаємне розташування приймально-відправних колій або парків;
C. група колій однакового призначення.
Проміжні станції бувають таких типів:
A. послідовний, напівпоздовжній, поперечний;
B. поздовжній, напівпоздовжній, паралельний;
C. поздовжній, напівпоздовжній, поперечний.

23.

А
Пн
2
І
3
А
7
Б
8
4


5
6
Вантажний район
Пд
Схеми проміжних станцій поперечного типу
на одноколійній лінії
Б
Вантажний район


6
5
Пн
9
2
3
І
8
А
7
4
Пд
з розташуванням вантажних пристроїв зі сторони
пасажирської будівлі
Б

24.

Проміжні станції поперечного типу потребують відносно невеликої
станційної площадки, довжина якої визначається довжиною
приймально-відправних колій.
Звичайно вантажні пристрої проектують з протилежної сторони від
пасажирської будівлі. В окремих випадках вони можуть
розташовуватися зі сторони пасажирської будівлі відносно головних
колій (Б).
Розташування вантажних пристроїв зі сторони пасажирської будівлі
(Б) зручно для працівників станції, відправників та одержувачів
вантажів, оскільки товарна контора знаходиться в пасажирській будівлі
і для оформлення документів не потрібно переходити через колії.
Недоліком такого розташування вантажних пристроїв є заняття
збірним поїздом та маневровою роботою колії біля пасажирської
будівлі, що ускладнює пасажирські операції та загрожує безпеці
пасажирів. Слід також враховувати, що при зупинці пасажирського
поїзда на головній колії маневрову роботу на колії біля пасажирської
будівлі припиняють. Це ускладнює роботу збірного поїзда. Такий
варіант розташування вантажних пристроїв можливий лише при
незначному обсязі вантажної роботи.

25.

Переваги розташування вантажних пристроїв зі сторони,
протилежної пасажирській будівлі (А), – повна ізоляція
маневрової роботи із збірними поїздами від поїзної роботи та
сприятливі умови для подальшого розвитку вантажних
пристроїв.
Місце розташування вантажних пристроїв вибирають на
основі
техніко-економічного
порівняння
варіантів
з
урахуванням місцевих умов та розмірів руху.
На схемах (А,Б) головна та приймально-відправні колії
мають двосторонню дію та використовуються для прийманнявідправлення парних та непарних поїздів: колія І – для
приймання пасажирських та пропуску без зупинки
пасажирських і вантажних поїздів; колія 2 – для приймання
пасажирських і вантажних поїздів; колії 3, 4 – для приймання
вантажних поїздів.
При проектуванні стрілочних переводів на вході на станцію,
як і на роз’їздах, дотримується принцип правоколійності.

26.

із розташуванням приймально-відправних колій по різні сторони
від головної колії
В
Пн
А

Іа
2
І
3
6
Пд
4
5
Б
7


Вантажний район
Проміжні станції з поздовжнім розташуванням
приймально-відправних колій
Г
Пн
А
І
2
6
3
Пд
4
5
Іа

Б
7


Вантажний район
з одностороннім розташуванням приймально-відправних колій

27.

Проміжні станції з поздовжнім розташуванням приймальновідправних колій потребують більш довгої площадки. На цих
станціях колії для приймання-відправлення пасажирських та
збірних поїздів, а також вантажні засоби розташовують на
основній площадці навпроти пасажирської будівлі. На цій
частині станції виконується вся маневрова робота. Подальша
поздовжня частина станції може бути розташована в плані та
профілі за полегшеними вимогами, що забезпечують умови
зрушування з місця поїзда, що зупинився для схрещення або
обгону.
В схемах станцій поздовжнього типу є прямий вихід із одної
приймально-відправної колії на іншу.

28.

Пн
А
2
І
3
6
Пд
4
5

Іа
7
Б


Вантажний район
Проміжні станції з різностороннім розташуванням приймальновідправних колій (В) мають двосторонню спеціалізацію колій для
парних та непарних поїздів. Головна колія І та Іа використовується
для приймання-відправлення пасажирських поїздів, безупинного
пропуску пасажирських і вантажних поїздів. Колії 2 та 2а
використовуються для приймання і відправлення парних та
непарних вантажних поїздів із зупинкою. Колія 3 призначена для
приймання-відправлення збірних поїздів парного та непарного
напрямків.

29.

Пн
А
І
2
6
Іа

7
3
4
5
Пд
Б


Вантажний район
Схеми проміжних станцій з одностороннім розташуванням
приймально-відправних колій (Г) мають зручні умови для
організації схрещення вантажних поїздів, із яких тільки один
поїзд має відхилення на бокову колію.
Вантажний район


5
4
9
А
7
2
І
3
Пн
6
Іа

Б

30.

Д
А
Пн
2
І
7
Іа
8
3
Пд
Б
4
5
6


Вантажний район
Схеми
проміжних
станцій
з
напівпоздовжнім
розташуванням приймально-відправних колій (Д)
вимагають короткої площадки у порівнянні зі станціями
поздовжнього типу. Приймально-відправні колії зміщені
відносно одна одної на відстань достатню для розташування
пасажирських пристроїв. Колії спеціалізовані для парних та
непарних поїздів. Порядок їх використання такий же, як і в
схемі з поздовжнім різностороннім розташуванням
приймально-відправних колій. Але при цьому не має прямого
виходу з однієї приймально-відправної колії на іншу, що
погіршує маневреність станції.

31.

Схеми
проміжних
станції
поздовжнього
та
напівпоздовжнього типів потребують довгої станційної
площадки, але мають переваги перед станціями поперечного
типу:
– кращі умови для схрещення поїздів у зв’язку із
забезпеченістю безпеки одночасного приймання зустрічних
поїздів та можливістю схрещення з’єднаних поїздів;
– збільшення пропускної спроможності прилеглих дільниць
за рахунок зменшення їх довжини та покращення умов
схрещення;
– більш сприятливі умови для посадки та висадки
пасажирів;
– можливість розташування вантажних пристроїв з будь-якої
сторони колій з можливістю їх подальшого розвитку.

32.

Схеми проміжних станцій двоколійних ліній
Пн
3
Іа
ІІа
І
ІІ
4
5
А
8
Пд
Б
3
6
7


Вантажний район
Пн
3
А
Б
І
ІІ
4
5
8
Пд
6
7
9


Вантажний район
Пн
А
І
ІІ
4
5
8
Пд
6
7


Вантажний район
3
Іа
ІІа
9
Б

33.

Вимоги до розташування вантажних пристроїв такі ж, як і
на одноколійних лініях. На двоколійних лініях спорудження
вантажних пристроїв зі сторони пасажирської будівлі на
станціях з поперечним розташування колій є небажаним, тому
що при подавані вагонів від збірного поїзда необхідно
перетинати дві головні колії. Крім того, умови для розвитку
вантажних пристроїв обмежені.
Важливе значення для проміжних станцій на двоколійних
лініях має конструкція їх горловин та стрілочних вулиць.
Конструкція горловин повинна забезпечувати ізоляцію
маневрової роботи на витяжній колії від приймання та
відправлення поїздів, паралельність виконання операцій при
подаванні вагонів на під’їзну колію та навпаки.
Диспетчерські з’їзди у вхідних горловинах забезпечують
приймання пасажирських поїздів обох напрямків до
пасажирської будівлі та відправлення всіх поїздів при
необхідності по неправильній колії.

34.

Пн
І
ІІ
ІІІ
5
А
10
ІV
6
7
8
Пд
9
Вантажний район
На підходах залізничних ліній до великих вузлів, міст або
промислових центрів із значними розмірами руху вкладають
додаткові треті або четверті головні колії. Проміжні станції на
багатоколійних
дільницях
можуть
проектуватися
з
поперечним та змішаним розташуванням приймальновідправних колій в залежності від існуючої до укладання
додаткових головних колій схеми станції, розташування
пасажирських та вантажних пристроїв, довжини станційної
площадки та місцевих умов. Характер схем проміжних станцій
залежить від числа та спеціалізації головних колій.

35.

Довжина станційних площадок для проектування проміжних
станцій наведена в таблиці
Категорія лінії
Швидкісні,
категорії
Швидкісні,
категорії
І-V
Поздовжнє
Мінімальна довжина
станційних
площадок при
корисній довжині
колій 1050 м
2900
І-V
Напівпоздовжнє
2200
Швидкісні,
категорії
І-V
Поперечне
1650
Поперечне
1450
VІ-VІІ категорії
Розташування
приймальновідправних
колій
English     Русский Правила