Держава - центральний інститут політичної системи
базовий інститут політичної системи, який створюється для налагодження життєдіяльності суспільства з метою забезпечення його
Ознаки держави
концепції держави
Функції держави
Вищі органи сучасної держави
Структура Адміністрації Президента України
Структура Верховної Ради України
ФОРМА ДЕРЖАВИ
Президентська республіка
94.50K
Категория: ПолитикаПолитика

Держава - центральний інститут політичної системи

1. Держава - центральний інститут політичної системи

План
1. Сутність і основні ознаки держави.
2. Основні концепції походження
держави.
3. Функції держави.
4. Вищі органи сучасної держави.
5. Форми держави.
6. Організація державної влади в
Україні.

2. базовий інститут політичної системи, який створюється для налагодження життєдіяльності суспільства з метою забезпечення його

територія
населення
Незалежна
політична влада
держава
базовий інститут політичної системи, який
створюється для налагодження
життєдіяльності суспільства з метою
забезпечення його цілісностій, безпеки,
задоволення загальносоціальних потреб,
незалежне політико-територіальне
утворення

3. Ознаки держави

державний
аппарат
суверенітет
право на монопольне застосування
примусу
право на видання законів
право на встановлення та стягнення
податків

4. концепції держави

Патріархальна (Арістотель, Р.Філмер)
Договірна, “суспільного договору”
(Г.Гроцій, Дж.Локк, Ж.Ж. Руссо )
Теорія насильства (Л.Гумплович)
Класова, соціально-економічна
(К.Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін)
Психологічна ( Ж.Бюрдо)

5. Функції держави

Внутрішні функції
економічна
соціальна
політична
культурновиховна
правотворча,
правоохоронна
Зовнішні функції
оборонна
дипломатична
співробіттництва

6. Вищі органи сучасної держави

Глава
держави
парламент
уряд

7. Структура Адміністрації Президента України

Президент України
Постійний
Постійний
Глава
представник представник
Президента
в Конститу Адміністрації
у
Президента
ційному
Верховній
(АП)
Суді
Раді
Перший
помічник
ПУ
Радники,
консуль
танти,
помічники
ПУ
Секретар
Ради
Національної
Безпеки
та Оборони
Прес-служба
Заступник
Глави
АП
Заступник
Глави
АП
1.Юридичне упр.
2.Відділ
громадянства
3.відділ помилу
вання
4. відділ звернень
Перший
Заступник
Глави АП
Заступник
Глави
АП
Управління
справами
Управління
економ. політики
канцелярія
Служба Протоколу
Управління
внутрішньої
політики
Управління
гуманітарної
та соціальної
політики

8. Структура Верховної Ради України

Пленарне засідання
Депутат 1
Депутат 2
------------------------помічник
помічник
Постійний
комітет - 1
секретаріт
Служба
документ-го
забезпечення
* * * * * * * * * * * * Депутат 450
----------------помічник
Перший
Заступник
заступник
Голови
Голова
********
********
Верховної
Ради
секретаріат
*********** секретаріат
секретаріат
Постійний
Фракція - 1
комітет - N
******
секретаріт
секретаріат
Служба
зовнішніх
звязків
Інститут
законодавства
ЦВК
Фракція - N
******
секретаріат
Служба
Управління
юридичного справами
забезпечення
ВР

9. ФОРМА ДЕРЖАВИ

Форма
державного
устрою
політичний
режим
Форма
державного
правління
Унітарна
конфедерація
держава
демократична
держава
тоталітарна
держава
федерація
монархія
абсолютна
авторитарна
держава
республіка
конституційна президентська
парламентська
«змішана»

10. Президентська республіка

Президент
парламент
США,
Бразилія,
Аргентина,
Чілі,
Уругвай,
Філіпіни
Уряд

11.

Парламентська республіка
Президент
парламент
ФРН,
Італія,
Чехія,
Угорщина,
Латвія,
Фінляндія
Уряд

12.

«Змішана» республіка
Президент
Франція,
Росія,
Польща,
Румунія,
Болгарія,
Литва,
Україна
парламент
Уряд
English     Русский Правила