Чи є суржик родзинкою нашої мови?
Суржик - проблема сучасної української мови
Ми маємо розуміти, що подолання проблеми використання суржику можливе при взаємодії:
1.23M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Чи є суржик родзинкою нашої мови

1. Чи є суржик родзинкою нашої мови?

Презентацію підготували:
студентки 2-го курсу групи Б-21

2.

В
Україні
державна
мова
закріплена Конституцією України, а саме
в ст.10 Конституції зазначається:
«Державною мовою в Україні є
українська мова»
Держава забезпечує всебічний розвиток і
функціонування української мови в усіх сферах суспільного
життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток,
використання і захист російської, інших мов національних
меншин України.

3. Суржик - проблема сучасної української мови

Суржик
(у питомому значенні —
«суміш різних зерен з житом») —
елементи двох або кількох мов,
об'єднані
штучно,
без
дотримання
норм
літературної
мови.
Близький до понять
арго, жаргон, креол.
!
!
!
• Вживання русизмів замість нормативних українських
відповідників: даже (навіть), да (так), нє (ні), када (коли), нє
нада (непотрібно), єлє (ледве), щас/січас(зараз), всєгда (зав
жди), нікогда (ніколи), чуть-чуть (трішки);
• «Українізовані» форми російських дієслів —
здєлав (зробив), дівся (подівся), унаслідував (успадкував, п
олучав (отримував), щитав («вважав» або «рахував»);
• Порушення дієслівного керування, вживання
прийменників і відмінків за російським зразком — по
вулицям замість вулицями, на російській
мові замість російською мовою;
Суржик - це не тільки мова.
Це й сфальсифікована історія!

4.

5.

"Добре утро. Як діла?"
“чувак”
“кагда”
“о какіє люді”
“канєшно”
“самий лучший”
“як здоров’є”
“мислі”
“здрастє”
“зіма”
“тігр”
“мєжду”
“рядом”
“дірєктор”
"нага болить“
“шо новєнького”
“Нє нада”

6.

Російська мова
Українська мова

7. Ми маємо розуміти, що подолання проблеми використання суржику можливе при взаємодії:

Держава повинна проводити політику
популяризації української мови, на
законодавчому рівні підвищити її статус...
Суспільство
як
самодостатня
соціальна система має створювати
вплив на свідомість його членів в
контексті використання «брудної»
мови.
Держави
Суспільства
Громадянина
Громадянин як член соціуму має особисто
зрозуміти важливість та необхідність
вживання літературної української мови.

8.

Показувати
приклад
іншим
Займатися
практичним
мовленням
Не
соромитися
Почати з
себе

9.

Є люди, що не роблять помилок. Це ті, за кого
думають інші.
Хенрік Ягодзіньський
Єдина справжня помилка — не виправляти своїх
минулих помилок.
КОНФУЦІЙ

10.

11.

Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось
більш значуще. Мова — це всі глибинні пласти
духовного життя народу, його історична
пам’ять, найцінніше надбання віків, мова — це
ще й музика, мелодика, барви буття, сучасна
художня, інтелектуальна і мислительська
діяльність народу.
О. Олесь

12.

«Люди перестають мислити, коли
перестають читати»
Д.Дідро
«Книжки - кораблі думки, що мандрують
хвилями часу»
Френсіс Бекон

13.

Людина, яка втратила свою мову, —
неповноцінна, вона другорядна в порівнянні з
носієм рідної мови.
(Павло Мовчан)

14.

15.

Мова росте елементарно, разом з душею народу.
І. Франко

16.

Мова — духовне багатство народу.
Василь Сухомлинський

17.

Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це
його мова, та жива схованка людського духу, його
багата скарбниця, в яку народ складає І своє давнє
життя і свої сподіванки, розум, досвід, почування.
(Панас Мирний)

18.

Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і
народ. І нема насильства нестерпнішого, як те, що
хоче відірвати в народу спадщину, створену
незчисленними поколіннями його віджилих предків.
(Костянтин Ушинський)
English     Русский Правила