Veselīgs dzīves veids
Ko es darīju? Teorētiskā daļa
Praktiska daļa
Secinājumi
Interesanti.
1.70M
Категория: СпортСпорт

Veselīgs dzīves veids

1. Veselīgs dzīves veids

Varvara Geronimus 8a klase
Projekta vaditajs: Gunta Ozoliņa
Mērķis- uzziniet, vai skolēni praktizē
veselīgu dzīvesveidu.

2. Ko es darīju? Teorētiskā daļa

Es mācījos teoriju. Es uzzināju, ka vissvarīgākie veselīga dzīvesveida faktori ir
• Pareiza uztura
• Miegs
• Fiziskās aktivitātes
• Psiholoģiska veselība

3. Praktiska daļa

Pamatojoties uz teoriju, es intervēja 60 cilvēkus 6-9 klasē.
Anketā bija 20 jautājumi.
Piemēram:
“Vai nodarbojies ar kādu spirea veidu?”, “Cik stundu (vidēji) tu guli?” utt.
Pēc tam es analizēju aptaujas un izdarīju diagrammas.

4.

N7 Sports
Bokss
Citas cīņas
Dejas
Peldēšana
Skriešana
Atlētika, fitnes
Sporta spēles

5.

N6 Miegs
60
50
40
30
20
10
0
Darba dienās
Brīvdienās
8-11h
5-7h
1-4h

6.

N5 Svaigā gaisā
35
30
25
20
15
10
5
0
Darba dienās
Brīvdienās
0-2h
3-5h
6-8h
9+h

7.

N11 Laiks pie datora
30
25
20
15
10
5
0
Darba dienās
Brīvdienās
0-1h
2-4h
5-6h
7+h

8. Secinājumi

• Petījuma beigās es secināju, ka lielāko skolēnu daļa lieto veselīgu
pārtiku, sporto (peldēšana, bokss), pietiekami guļ, bet maz laiku
pavada svaigā gaisā.

9.

Izdevās.
• Uzzināt, no kā sastāv veselīgs dzīves veids.
• Veikt anketēšanu.
• Uzzināt, cik daudz pusaudžus ved veselīgu dzīves veidu.
Neizdevās.
Izdarīt jebkādu papilddarbu. Manējos plānos bija
pašdarinājums uzrakstīt grāmatu ar padomēm, kā vest veselīgu dzīves veidu.
Es slikti izkārtoju laiku un nelaikā pabeidzu un sāku darīt savu darbu.

10. Interesanti.

Man bija interesanti veikt aptauju. Es domāju, ka skolnieki 69 klases neatbalsta veselīgu dzīves
veidu: slikti pārtiek, maz guļ, iespējams, nodarbojas ar sportu.
Bet nokļuva, ka manējā vecuma (vairākumā) pusaudži pareizi
pārtiek, sporto, pietiekami guļ, bet maz pavada laiku svaigā gaisā.
English     Русский Правила