47.70K
Категория: МаркетингМаркетинг

Маркетингтік орталар

1.

Макро орта

2.

Маркетингтік орталар
• Маркетинг ортасы дегеніміз - ол фирманың
маркетинг бөлігінің мақсатты клиенттерімен
тиімді байланыс орнатып, оны үзбей сақтау
мүмкіндіктеріне әсер ететін белсенді
субьектілердіңжәне күштердің жиынтығы.

3.

• Маркетинг ортасын зерттеу барысында ол орта
келесі түрлерге бөлінеді:
• ♦ макроорта
• ♦ микроорта
• ♦ медиаорта

4.

• Макроорта кәсіпорындардың әрекетіне жалпы
бірыңғай жағдай жасайды. Ал жеке алынған
белгілі бір фирманың жағдайына айрықша
жағдай тудырмайды. Фирмалардың әрқайсысы
макроортаның әсерін талдайды, бағалайды
және әрекетіне тигізетін жағымды, немесе
қолайсыз жақтарын сынайды, алайда оны
басқара, немесе өзгерте алмайды

5.

Макраортаның құрамын былай
бейнелеуге болады:

6.

• Нарық көлемiн талдау барысында демографиялық
факторлар маңызды
орын алады. Мұнда маркетинг халықтың өсiм
құрылымын, туу мәселелерiн
қарастыру қажет. Соның негiзiнде тауар өндiрушi
кiмге, қанша және қандай
тауар өндiретiнiн бiледi. Сонымен қатар,
демографиялық факторларға бiлiм
алу деңгейi де ықпалын тигiзедi. Халық бiлiмi
қаншалықты жоғары болса,
соншалықты жоғары сапалы тауарларға сұраныс
ұлғаяды. Мысалы, соңғы
уақытта экономикалық және заң мамандығын алуға
ұмтылуда, сондықтан сол
бағыттағы әдебиеттер нарықта көбейедi. _x0000_

7.

8.

• Табиғи факторларды зерттеу жұмысы табиғи
ресурстарды ұтымды
пайдалану мәселелерiн және қоршаған ортаны
сақтау мүмкiндiктерiн
талдаумен байланысты. Мысалы , шикiзаттың,
энергоресурстардың шектелуi
өндiрiске керi әсерiн тигiзедi. Сондықтан оларды
үнемдеу үшiн ұтымдылығы
жағынан тиiмдi алмасатын игiлiктердi табу мәселесi
қойылады. Осы бағытта
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзуге мжбүр
болады._x0000_

9.

• Ғылыми-техникалық факторларды талдау
барысында жаңа тауар өндiруге, тауарды және
технологияны жаңартуға, дер кезiнде ғылым
мен техниканы дамытуға мүмкiндiктер iзделiп,
оны iске қосу жолдары жасалу қажет. _x0000_

10.

• Саяси-құқық факторлары мемлекет органдарының талаптарын бiлу үшiн және оларға
бейiмдеу үшiн қажет. Мысалы, Қазақстанда баға, бәсеке, тауар таңбасы,
тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы т.б кәсiпкерлiк туралы заңдар әрекет
етедi. Ол келесi мүмкiндiктердi пайдалануға мүмкiндiк бередi:
• • фирмалардың заңсыз ысыраптан қорғалуына;
• • қоғамның мүддесiн сақтаға.
• Кәсiпорынның маркетинг жұмысының нәтижесi мәдени факторларға да
• байланысты болады. Қоғам ережелерi, салт-дәстүрлерi, еңбекке адамдардың
• көзқарасы т.б. -мәдени фактордың маңызды көрсеткiштерi болып табылады.
• Мысалы, қазiргi жағдайда көптеген жастар бос уақытын ағылшын тiлiн оқуға,
компьютер игеруге, спортпен айналысуға жұмсайды. Сондықтан да
• гимнастикалық құралдарға, спорт киiмдерiне, ағылшынша кiтаптарға, компьютер
курстарына сұраныс өсуде._x0000_

11.

• Макроорта факторларын зерттеуде екi жағдайды
ескеру қажет:
• 1. Барлық макроорта факторлары бiр-бiрiмен аса
тығыз байланыста қалыптасады;
• 2. Әрбiр макроорта факторының фирма жұмысына
әсер ету деңгейi фирма көлемiне, орналасқан
жерiне, iс-әрекет саласына т.б. көрсеткiштерiне
байланысты болады. _x0000_
English     Русский Правила