Вкладені алгоритмічні структури повторення з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені цикли з лічильником
Дайте відповіді на запитання
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
2.68M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Вкладені алгоритмічні структури повторення з лічильником. Вкладені цикли з лічильником

1. Вкладені алгоритмічні структури повторення з лічильником

6
Урок 24
Вкладені алгоритмічні
структури повторення
з лічильником
За новою програмою 2017 року

2. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з лічильником
6
У 5-му класі ви розглядали алгоритм розв'язування
задачі наповнення водою порожньої діжки місткістю
50 л, беручи воду з колодязя і використовуючи відро
місткістю 10 л.
10 л
50 л

3. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з лічильником
6
Очевидно, для розв'язування цієї задачі потрібно
виконати такий алгоритм:
1. Узяти відро.
2. Повторити 5 разів
1. Підійти до колодязя.
2. Набрати з колодязя повне відро води.
3. Підійти з повним відром води до діжки.
4. Вилити воду з відра в діжку.
3. Поставити відро.

4. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з лічильником
Заголовок
циклу
Така команда називається командою
циклу з лічильником.
Тіло циклу
6

5. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з
лічильником
Якщо необхідно наповнити
водою 4 такі діжки, то
потрібно 4 рази виконати
команди
алгоритму,
наведеного вище. Алгоритм
розв'язування
цієї
задачі
наведено на малюнку.
Блок-схема
алгоритму
наповнення
водою
4
порожніх
діжок місткістю
50 л кожна, використовуючи
відро місткістю 10 л
6

6. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з лічильником
У цьому алгоритмі:
зовнішній цикл призначено
для наповнення водою
4 порожніх діжок.
Тіло цього циклу
виконується
4 рази.
6
внутрішній цикл
призначено для
наповнення водою однієї
порожньої діжки.
Команди тіла цього
циклу
повторюються
5 разів.

7. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з лічильником
Вкладені
цикли
з
використовувати і в Scratch.
лічильниками
6
можна

8. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з лічильником
6
Ви вже знаєте, що для малювання орнаменту з 12
квадратів виконавець Рудий кіт може виконати,
наприклад, такий алгоритм із циклом з лічильником:

9. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з лічильником
6
Серед команд тіла циклу цього алгоритму дві команди
повторюються 4 рази поспіль.
Цей фрагмент алгоритму
призначено для малювання
одного квадрата. Тому їх
можна записати в цьому циклі
як внутрішній цикл, команди
тіла
якого
будуть
повторюватися 4 рази.

10. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з лічильником
Крім цих команд, у кінці тіла
циклу є команда.
6
Нагадаємо, що кут повороту в цій команді
дорівнює саме 30°, тому що цей кут,
помножений на кількість повторень тіла
циклу (12), дає 360°, що відповідає
повному колу.
Тому ця команда не ввійде у внутрішній цикл. Вона
буде розміщена в зовнішньому циклі після внутрішнього
циклу.

11. Вкладені цикли з лічильником

Розділ 3
§ 3.2
Вкладені цикли з лічильником
6
З використанням вкладених циклів цей алгоритм
можна записати значно коротше
Зовнішній цикл
Внутрішній цикл
Алгоритм
орнаменту
з
вкладених
лічильником
малювання
використанням
циклів
з

12. Дайте відповіді на запитання

Розділ 3
§ 3.2
Дайте відповіді на запитання
1. Який фрагмент
циклом?
алгоритму
називають
2. Який цикл називають зовнішнім?
3. Який цикл називають внутрішнім?
4. Поясніть,
як
виконуються
вкладені цикли.
6
вкладеним

13. Домашнє завдання

Розділ 3
§ 3.2
Домашнє завдання
6
Проаналізувати
§ 3.2, ст. 99-102

14. Працюємо за комп’ютером

Розділ 3
§ 3.2
Працюємо за комп’ютером
Сторінка
107
6

15. Дякую за увагу!

6
Урок 24
За новою програмою
English     Русский Правила