Вкладені алгоритмічні структури розгалуження
Вкладені розгалуження
Вкладені розгалуження
Вкладені розгалуження
Вкладені розгалуження
Вкладені розгалуження
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
2.72M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Вкладені алгоритмічні структури розгалуження. Вкладені розгалуження

1. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження

6
Урок 28
Вкладені
алгоритмічні
структури
розгалуження
За новою програмою 2017 року

2. Вкладені розгалуження

Розділ 3
§ 3.3
Вкладені розгалуження
Наведемо
приклад
алгоритму
розгалуженнями для розв'язування
задачі-гри.
Задача-гра 1. Комп'ютер «загадав»
натуральне число від 1 до 20. Учень
намагається
його
вгадати.
А
комп'ютер відповідає, чи вгадав учень
загадане число, чи учень назвав
число, більше від загаданого, чи
учень
назвав
число,
менше
від
загаданого.
6
з
вкладеними
нижченаведеної

3. Вкладені розгалуження

Розділ 3
§ 3.3
Вкладені
розгалуження
Блок-схема алгоритму
задачі-гри 1
6

4. Вкладені розгалуження

Розділ 3
§ 3.3
Вкладені розгалуження
6
У наведених вище прикладах,
і зовнішнє
розгалуження є повним.
Але
серед
вкладених
розгалужень можуть бути і
неповні розгалуження.
і внутрішнє

5. Вкладені розгалуження

Розділ 3
§ 3.3
Вкладені розгалуження
6
Наведемо приклад алгоритму з такими вкладеними
розгалуженнями.
Задача 2. Нехай задано натуральне число. Якщо воно
ділиться на 6, то потрібно його розділити на 6.

6. Вкладені розгалуження

Розділ 3
§ 3.3
Вкладені
розгалуження
Щоб число ділилося на 6,
воно повинно ділитися на 2
і на 3. А ознаки подільності
на 2 і на 3 ви знаєте. Тоді
маємо такий алгоритм.
Алгоритм розв'язування
задачі 2
6

7. Домашнє завдання

Розділ 3
§ 3.3
Домашнє завдання
6
Проаналізувати
§ 3.3, ст. 110-112

8. Працюємо за комп’ютером

Розділ 3
§ 3.3
Працюємо за комп’ютером
Сторінка
116-117
6

9. Дякую за увагу!

6
Урок 28
За новою програмою
English     Русский Правила