Центральна банківська система
Греція (VII ст. до н.е.)
Новий час (XV-XVI ст.)
Новий час (XV-XVI ст.)
Англія (XVII ст.)
Сучасна банківська система
Функції Центрального банку
Принципи діяльності комерційного банку
Глобальна економічна криза
Позитивні риси діяльності сучасного банку
3.07M
Категория: ФинансыФинансы

Центральна банківська система

1. Центральна банківська система

ММЕ-102

2.

Вогонь
Центральна
банківська
система
Колесо

3. Греція (VII ст. до н.е.)

Агора – діловий центр полісу, де розташовувались міняйлатрапезіти - «людина за столом». В IV ст. до н.е. Греції
налічувалось 33 міста з трапезітами.
Конкуренцію трапезітам
склали жерці. Їх завдання
– шляхом вмілого
завідування майном,
видачі послуг
підтримувати пишноту
храмів.

4.

5. Новий час (XV-XVI ст.)

Банківська справа тут пов'язана з розвитком
виробничих і торговельних відносин князівських
дворів і торгових домів у Середземноморській
Європі.
Утриманням князівських дворів у розкоші,
потребою у фінансах скористалися євреї, які
ставали посередниками при дворі і добували для
короля необхідні гроші.

6. Новий час (XV-XVI ст.)

Банківська справа в сучасному вигляді
зародилася в період мануфактурної
стадії капіталізму, коли виникли
банкірські доми.
Поширювачами банківської справи
стали великі та іноземні комерсанти, які
як торгові банкіри здійснювали операції
з обміну грошей та укладали банківські
угоди.
Досить відомими на той час
банкірськими домами були: Чайльда в
Англії, Ротшильдів у Франції, Фуггерів у
Німеччині, Медичі в Італії.

7. Англія (XVII ст.)

Банківська система складалася з
кредиторів-банкірів та ювелірів, що
приймали золото на депозити.
Після піввікової війни з Французькою
імперією у 1690-х англійський уряд виявив,
що казна виснажена і грошей нема.
У 1693 фінансист Вільям Петерсон
запропонував присвоїти новим
банкнотам статус законного платіжного
засобу, що призвело до інфляції і
неплатоспроможності Банку Англії.

8.

9. Сучасна банківська система

2
рівні:
1.
Центральні банки – автономні
незалежні системи, які регулюють
грошово-кредитне господарство
країни і координують діяльність всієї
системи комерційних банків.
2.
Комерційні банки, які займаються
акумуляцією вільних
грошових ресурсів у формі
депозитів, веденням поточних
рахунків і всіх видів розрахунків
між господарськими суб'єктами.

10. Функції Центрального банку

1.Грошово-кредитне регулювання економіки
2.Емісія кредитних грошей
3.Контроль за кредитними установами
4.Акумуляція і зберігання касових резервів інших кредитних установ
5.Кредитування комерційних банків
6.Кредитне обслуговування уряду
7.Зберігання офіційних золотовалютних резервів

11. Принципи діяльності комерційного банку

Регулювання
діяльності
непрямими
економічними
методами
Робота в
межах
реально
наявних
ресурсів
Ринковий
характер
взаємин із
клієнтами
Економічна
самостійність

12. Глобальна економічна криза

У 2008 році відбулася глобальна
фінансова криза, яка розпочалась з з
банкрутства великих фінансових
установ в США і призвела до падіння
біржових індексів, вартості та товарів по
всьому світу.
Під час глобальної світової кризи 2008–
2009 рр. світ вступив в глобальну
рецесію, яка викликала широке
скорочення бізнесу, зростання
безробіття і скорочення державних
доходів.

13. Позитивні риси діяльності сучасного банку

Виступає органом
економічного
управління, а також
агентом біржі,
кредитним
підприємством
Регулює готівкові і
безготівкові грошові
обороти
Акумулює кошти
Трансформує ресурси,
здійснює рух потоків
грошових коштів;
Надають інформаційні
послуги населенню
Додаткові платні послуги
(посередництво, довірче
управління активами
клієнтів, представлення
інтересів в суді)
English     Русский Правила