Тема уроку:
1.71M
Категория: ФизикаФизика

Електромагнітні хвилі

1. Тема уроку:

Електромагнітні
хвилі

2.

План конференції:
1.Електромагнітні хвилі як одне з
найголовніших понять фізики.
2. Властивості електромагнітних
хвиль.
3. Властивості та застосування
різних видів випромінювання
4. Шкала електромагнітних
випромінювань.

3.

Тому кому вдалося
знайти ідею, яка б
дала змогу
проникнути трохи
глибше у вічну
таїну природи,
дарована велика
милість

4.

Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі
вільного електромагнітного поля або система
електричних і магнітних полів, що періодично
змінюються.

5.

Електромагнітне
випромінювання
виникає в
результаті
прискореного руху
заряджених
частинок

6.

T
- довжина хвилі – це відстань
на яку поширюється хвиля
протягом одного періоду
коливань

7.

інтенсивність
електромагнітної хвилі

8.

9.

Електромагнітні хвилі – це поперечні хвилі
(коливання частинок відбув перпендикулярно
променю)

10.

Швидкість поширення
електромагнітних хвиль у
вакуумі
1
8 м
C
3 10
с

11.

У діелектрику швидкість хвиль
зменшується
(хвиля гальмується)
C

12.

Відбивання хвиль

13.

Заломлення хвиль – зміна
напрямку її розповсюдження
відповідно до зміни швидкості

14.

Інтерференція хвиль – явище
додавання хвиль від кількох
когерентних джерел

15.

Дифракція хвиль – заходження хвиль в
область
геометричної тіні

16.

17.

Лінії
електропередач
English     Русский Правила