2.45M
Категория: ФизикаФизика

Електромагнітні хвилі

1.

Електромагнітні
хвилі

2.

Елект ромагніт ні хвилі – це поширення в
просторі електромагнітного поля або
взаємозв'язаних електричних і магнітних
полів, які періодично змінюються.

3.

Електромагнітне
випромінювання
виникає в
результаті
прискореного
руху заряджених
частинок
(наприклад,
змінного
електричного
струму).

4.

- довжина хвилі – це відстань на яку поширюється хвиля
протягом одного періоду коливань.

5.

Електромагнітні хвилі
– це поперечні хвилі
(Зміна вектора
напруженості Е
електромагнітного
поля та вектора
індукції В магнітного
поля відбувається
перпендикулярно до
напрямку поширення
хвилі)

6.

7.

Дифракція
хвиль –
огинання
хвилями
перешкод
Заломлення хвиль –
зміна напрямку її
розповсюдження
відповідно до зміни
швидкості

8.

Інтерференція хвиль
– явище додавання
(накладання) хвиль з
однаковими
частотами від
кількох когерентних
джерел
Відбивання
хвиль

9.

Шкала ЕМХ – це неперервна послідовність довжин і частот ЕМ
випромінювань, які являють собою ЕМ поле, що поширюється у
просторі.

10.

Радіохвилі
ν : 3 × 103 - 3 × 1012 Гц
λ : 10 км – 0,1 мм
Інфра-червоне
випромінювання
ν : 3 × 1012 – 4 × 1014 Гц
λ : 0,1 мм – 770 нм

11.

Видиме
випромінювання
ν : 4 × 1014 – 8 × 1014 Гц
λ : 770 нм – 380 нм
Ультра-фіолетове
випромінювання
ν : 8 × 1014 – 6 × 1016 Гц
λ : 380 нм – 5 нм

12.

Гамма
випромінювання
ν : 2,19 × 1018 – 3 × 1030 Гц
λ : 0,137 нм – 10-3 нм
Рентгенівські
промені
ν : 6 × 1016 – 3 × 1019 Гц
λ : 5 нм – 10-2 нм

13.

1. Довжиною хвилі
називають
А) електромагнітне
випромінювання
найвищої енергії
2. Гаммавипромінюванням
називають…
Б) видиме світло
3. Людське око не
бачить
В) ультрафіолетове
випромінювання
4. Електромагнітні
хвилі, які
сприймаються
людським оком –
це…
Г) відстань між
двома найближчими
точками, які
коливаються в
однаковій фазі
1 Гаммавипромінювання
використовується
для…
2 УФвипромінювання
застосовують для…
1 Серед всього діапазону ЕМХ для
живих організмів найнебезпечнішим є…
2 З хвилею переноситься…
3 Електромагнітні хвилі…
4 Основною ознакою радіохвиль є…
3 Рентгенівське
випромінювання
використовують
для…
4 Інфрачервоне
випромінювання
використовують
при…
А) висушуванні
різноманітних речовин
(фарб, деревини), а
також у приладах
«нічного бачення»
Б) стерилізації медичних
інструментів і
дезинфікації приміщень
В) для дослідження
внутрішньої будови та
виявлення дефектів
металевих деталей,
флюроографії
Г) діагностики та
знищення ракових клітин
А) вперше одержав Герц
Б)енергія, яка поширюється у просторі
від джерела коливань
В)гамма випромінювання
Г) поширення на значні відстані

14.

1. Довжиною хвилі
називають
А) електромагнітне
випромінювання
найвищої енергії
2. Гаммавипромінюванням
називають…
Б) видиме світло
3. Людське око не
бачить
В) ультрафіолетове
випромінювання
4. Електромагнітні
хвилі, які
сприймаються
людським оком –
це…
Г) відстань між
двома найближчими
точками, які
коливаються в
однаковій фазі
1 Гаммавипромінювання
використовується
для…
2 УФвипромінювання
застосовують для…
1 Серед всього діапазону ЕМХ для
живих організмів найнебезпечнішим є…
2 З хвилею переноситься…
3 Електромагнітні хвилі…
4 Основною ознакою радіохвиль є…
А) висушуванні
різноманітних речовин
(фарб, деревини), а
також у приладах
«нічного бачення»
Б) діагностики та
знищення ракових клітин
3 Рентгенівське
випромінювання
використовують
для…
В) для дослідження
внутрішньої будови та
виявлення дефектів
металевих деталей,
флюроографії
4 Інфрачервоне
випромінювання
використовують
при…
Г) стерилізації медичних
інструментів і
дезинфікації приміщень
А) вперше одержав Герц
Б)енергія, яка поширюється у просторі
від джерела коливань
В)гамма випромінювання
Г) поширення на значні відстані
English     Русский Правила