ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ «КАЗГЮУ УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ
Істің қысқаша мазмұны
Қылмыс хронологиясы
99 – бап. Адам өлтіру
188 – бап. Ұрлық
261 – бап. Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын жымқыру не қорқытып алу
185 – бап. Мемлекеттiк құпияларды заңсыз жинау, тарату, жария ету.
442 – бап. Қашқындық
Іс бойынша келесі версиялар қалыптасқан:
Қылмыстың субъектісі
Еңбек құқығындағы шектулер
Денсаулық сақтау
Шетелдіктердің жауапкершілігі
Мүлік құқығы
Білім алу құқығы
Əсер ету тəсілі бойынша барлық қарулар мен аспаптарды екі топқа бөлуге болады:
Құралдың, аспаптың немесе механизмнің əсер ету сипатына қарай іздер үш түрге бөлінеді:
5.89M
Категория: ПравоПраво

В.В. Челахтың қылмысын саралау

1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ «КАЗГЮУ УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ

В.В. Челахтың қылмысын саралау
Астана 2018

2. Істің қысқаша мазмұны

Қылмыс тәсілі: Алдау
жолымен бірнеше адамадарды
өлтіру мен қылмыс іздерін
жою мақсатында объектілерді
өртеу тәсілімен
Қылмыс құралы: АК – 74,
ПМ - 9
Қылмыс орны: Арқанкерген
шекара бекеті
Қылмыс уақыты: таңғы
сағат 5 - те (UTC+06:00)

3.

4. Қылмыс хронологиясы

Күзетшіні шекара территориясынан
шығарып;
Әскери

казармада
қызметшілерді;
Ким.А.Н
егерь
өлтіліру,
бөктерінде жасырыну
әскери
тау

5.

6. 99 – бап. Адам өлтіру

Объектісі
Субъект
Субъективтік жақ
Объективтік жақ
Адам өмірі
14 – жасқа толған ақыл
есі дұрыс адам
Тікелей қасақана
Қаруды
пайдаланып
бірнеше адамады өлтіру

7. 188 – бап. Ұрлық

Объектісі
Меншік қатынастар
Субъект
14 – жасқа толған ақыл есі
дұрыс адам
Субъективтік жақ
Объективтік жақ
Тікелей қасақана
Жасырып, белсенді түрде
қылмыс жасау

8. 261 – бап. Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын жымқыру не қорқытып алу

Объектісі
Меншік қатынастар
Субъект
16 – жасқа толған ақыл
есі дұрыс адам
Субъективтік жақ
Объективтік жақ
Тікелей қасақана
Қызмет бабын пайдалана
отырып, жымқыру

9. 185 – бап. Мемлекеттiк құпияларды заңсыз жинау, тарату, жария ету.

Объектісі
Субъект
Субъективтік жақ
Объективтік жақ
Мемлекеттің
Конституциялық
құрылысының
негіздері
және қауіпсіздігі
16 – жасқа толған ақыл
есі дұрыс адам
Тікелей қасақана
Әскери мен мемлекеттік
құпияларды
құрайтын
ақпараттарды тарату

10. 442 – бап. Қашқындық

Объектісі
Әскери қызметті
тәртібін бұзу
Субъект
16 – жасқа толған ақыл
есі дұрыс адам
Субъективтік жақ
Объективтік жақ
өту
Тікелей қасақана
Бөлімнен
қашкмен
байланысты белсенді әрекет.

11. Іс бойынша келесі версиялар қалыптасқан:

1. Қытай әскерлерінің шабуылы
2. Экстремистік топтың шабуылы
3. Контрабандалық топтың шабуылы
4. Есірткілерді тасушы қылмыстық топтың шабуылы
5. Шекара әскерлерінің белгісіз топ адамдарымен
қақтығысы

12. Қылмыстың субъектісі

Челах Владислав Валерьевич
– 1992 жылы 8 қазан
Қарағанды қаласында туған.
№ 54 орта мектепте орташа
оқып, № 21 кәсіби – лицей
бітіріп, 3 – ші разрядтағы
жүргізушінің
көмекшісі
мамандығын алған. Әкесі
жоқ, анасы, қарындасы мен
інімен тұрады.

13.

Назарларыңызға рахмет

14. Еңбек құқығындағы шектулер

• жекелеген қызмет орындарына тағайындала
алмайды
• еңбек қызметiнiң белгiлi бiр түрiмен, егер бұл
қызмет орындарына тағайындау немесе осындай
қызмет түрiмен шұғылдану ҚР заңдарына сәйкес
ҚР азаматтығына қатыстылығына байланысты
болса, шұғылдана алмайды.

15. Денсаулық сақтау

Қазақстан
Республикасының
аумағында жүрген шетелдіктер
мен азаматтығы жоқ адамдарға
медициналық
көмек,
егер
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
және
Қазақстан
Республикасы ратификациялаған
халықаралық шарттарда өзгеше
көзделмесе, ерікті медициналық
сақтандыру полисі болған кезде
көрсетіледі.

16. Шетелдіктердің жауапкершілігі

Субъектілердің
жауапқа тартылу
негізі бойынша
"Шетелдiктердiң құқықтық
жағдайы туралы" ҚР 1995
жылғы 19 маусымдағы N 2337
Заңына сәйкес ҚР
азаматтарымен бірдей
негіздерде жауаптылыққа
жататындар
Шет мемлекеттердiң
дипломатиялық өкiлдерi
және иммунитетті
пайдаланатын өзге де
шетелдіктер

17.

"Әкімшілік құқық бұзушылық туралы"
ҚР Кодексіне 2014 жылғы 5 шілдедегі №
235-V ҚРЗ сәйкес:
3-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық
бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңнамасының
кеңiстiк тұрғысынан қолданылуы
4. Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдерi және
иммунитетті пайдаланатын өзге де шетелдіктер Қазақстан
Республикасының аумағында құқық бұзушылық жасаған
жағдайда осы адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы туралы
мәселе халықаралық құқық нормаларына сәйкес шешiледi.

18.

ҚПК 57-тарауының 553-бабында қылмыстық қудалаудан
дипломатиялық иммунитетi бар адамдар тізімі көрсетілген
ЖАЛПЫ БӨЛІК
1-БӨЛIМ. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР
1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ
6-бап. Қылмыстық-процестік заңның шетелдiктер мен
азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылуы
1. Шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға
қатысты қылмыстық сот iсiн жүргiзу осы
Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.
2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында
белгiленген дипломатиялық немесе өзге де артықшылықтар
мен иммунитеттерге ие адамдарға қатысты немесе олардың
қатысуымен жүзеге асырылатын қылмыстық сот iсiн жүргiзудiң
ерекшелiктерi осы Кодекстiң 57-тарауына сәйкес айқындалады.

19.

Денсаулық
сақтау
• ҚР аумағында жүрген
шетелдіктерге
медициналық
көмек,
ерікті
сақтандыру
полисі болған кезде
көрсетіледі
Әлеуметтік
және
зейнетақымен
қамсыздандыру
• Тұрақты тұрып жатқан шетелдіктер
ҚР
азаматтарының
құқықтарын
пайдаланады және солар сияқты
міндеткерлікте болады
• Шетелдіктерге ҚР заңдары мен
халықаралық
шарттарындабелгіленген
негіздер
мен тәртіпте олардың шетелдегі
жұмыс стажы есептеледі

20. Мүлік құқығы

• ҚР шетелдіктер жеке меншік құқығында тұрғын
үйге, басқа мүлікке, ғылым әдебиет пен өнер
шығармаларының,
ашылған
жаңалықтың,
өнертабыстың, рационализаторлық ұсыныстың,
өнеркәсіптік үлгінің авторлық құқығына сондайақ, өзге де мүліктік және мүліктік емес
құқықтарға ие бола алады.
Мүлік құқығы

21. Білім алу құқығы

ҚР тұрақты тұратын шетелдіктердің мемлекеттік білім беру
тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқудан кейінгі білімді
алуына, егер олар осындай деңгейдегі әрбір білімді бірінші рет алып
тұрса, құқық беріледі.
Білім беру ұйымдарына қабылданған шетелдіктер ҚР-ның
заңнамасына сәйкес оқушылар мен тәрбиеленушілердің
құқықтарына ие болады және міндеттерін мойнына алады.
Білім алу құқығы

22.

23.

24. Əсер ету тəсілі бойынша барлық қарулар мен аспаптарды екі топқа бөлуге болады:

аспаптарды
екі топқа бөлуге болады:
Механикалық - пышақ,
қайшы, әйнек
кескіштер, балта,
лом, ара, тесуші құрал
Қыздырушы темірлерді кесу мен
оларды бір-бірімен
жалғастырушы газды
және электро құралдар

25. Құралдың, аспаптың немесе механизмнің əсер ету сипатына қарай іздер үш түрге бөлінеді:

• Салмақ түсіруші іздер-бұзушы құралдардың бұзылған
объектілеріндегі ұру (басу, қысу) арқылы пайда
болған ізі;
• Жанасушы іздер - объект бұрышынан бұзушы
құралдың жоғары қарай немесе керісінше қозғалысы
арқылы пайда болады
• Кесу, аралау және тесу іздері - белгілі бір объектіні
кесу, аралау немесе тесу арқылы, оны ашу немесе
бұзу кезінде пайда болады
Құралдың, аспаптың немесе механизмнің
әсер ету
сипатына қарай іздер үш түрге бөлінеді:
English     Русский Правила