Векторлық графика
Графика түсінігі
Компьютерлік графика
Растрлық графика мен векторлық графика айырмашылықтары
Векторлық графика редакторлары
Corel draw графикалық редакторы
Corel draw графикалық редакторының мүмкіншіліктері
2.83M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Векторлық графика

1. Векторлық графика

2. Графика түсінігі

Графика — (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен)
Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін)
жиынтығы.
Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын,
байланысын білдіреді.
Тырнайтын, жазатын, грифель құралының көмегімен салынатын өнер түрі.
Графика өнері каллиграфиямен, жазбамен тығыз байланысты деп табылады.
19 ғ. дейін графика мен сурет түсініктері қатаң ажыратылып қаралды.
Графика деп тек баспа техникасымен салынатындарды атаса, суретке —
қолмен салынатын жұмыстарды: нобайды, нұсқа, т.б. жатқызады.

3. Компьютерлік графика


Компьютерлік графика —
модельдер мен олардың
кескіндерін ЭЕМ көмегімен
дайындау,сақтау және өңдеуді
зерттеуге бағытталған ғылым, яғни
компьютерде әртүрлі кескіндерді
(суреттерді,сызбаларды,мультипли
кацияларды) алу мәселесімен
айналысатын информатика бөлімі.

4. Растрлық графика мен векторлық графика айырмашылықтары


Растрлық кескіндер дәл мозаика сияқты. тек шыны немесе пластмасса кесектерінің
орнына пиксель алынады. Пиксель – монитор экранындағы кескіннің минималь
элементі, әлбетте ол квадрат пішінді. Растрлық кескіннің сапасы кескіннің өлшеміне
(горизонталь және вертикаь (баған және жол) бойынша пиксель саны) және әрбір
пиксель үшін берге болатын түстер (16,256 және одан да көп түстер) санына тәуелді.
Векторлық кескін – бұл нүктелер, сызықтар, шеңберлер, төртбұрыштар және басқа
геометриялық примитивтерді пайдаланып, компьютерлік графикада кескіндерді
өрнектеу. Сапаны жоғалтпай шексіз үлкейтуге болатыны векторлық кескіндеудің
негізгі құндылығы. Кескіндердің вкторлық өрнектелуі растрлықтан қатты
ерекшеленеді. Егер растрлық графикада кескнідердің базалық элементі нүкте болса,
ал векторлық графикада – сызық болып табылады.

5. Векторлық графика редакторлары

6. Corel draw графикалық редакторы

Қазіргі нұсқасы — CorelDRAW
Graphics Suite X5, тек қана
Microsoft Windowsқа
қолжетімді. Одан бұрынғы
нұсқалары Apple Macintosh
пен Linuxқа да арналып
жасалатын. Linuxтың соңғы
нұсқасы — 2000 жылы шыққан
9-шы нұсқа. 2002 жылы
Macintoshқа арналған 11-ші
нұсқасы шықты.

7. Corel draw графикалық редакторының мүмкіншіліктері

СorelDRAW – машиналық графиканың нағыз шедеврлерін
жасау үшін қолданылатын компьютерлік дизайнердің
құралы. Түрлі-түсті көркемдеулерді; күрделі сызбаларды,
кітаптар мен журналдар мұқабаларының фигуралық
кітапталарын, фотографиялық шын және фантастикалық
шын емес бейнелейлерді; дайын бейнелеулерді
редакциялау үшін, графикалық Web-беттерді құру үшін, т.б.
жасау үшін қолданылатын қолайлы игеруге қарапайым
құрал.

8.

CorelDraw X5 графикалық редакторының
интерфейсі

9.

Назарларыңызғ
а рахмет !
English     Русский Правила