Өтілген тақырыпты қайталау
Ой шақыру
11.12.10 Компьютерлік графиканы ұсыну
Қазіргі компьютерлік графика қолданылу әдісі бойынша мынадай негізгі салаларға бөлінеді.
Компьютерлік графиканың түрлері
Растрлық бейнелер
Растрлық графика
Растрлық графика
Растрлық графика
Векторлық бейнелер
Векторлық графика
Векторлық графика
Фракталдық графика
Фракталдық графика
Фракталдық графика
Тапсырмаларды орындау
«Қатесін анықта» Электронды поштамен келген хатқа вирус кіріп ақпаратты бүлдіріпті. Сіздердің мақсаттарыңыз бүлінген ақпаратты
Жауабын тап
«Ғажайып алаң»
Қорытындылау
1.53M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Өтілген тақырыпты қайталау

1.

2. Өтілген тақырыпты қайталау

• Операциондық жүйе дегеніміз не?
• Компьютерлік вируспен биологиялық вирустың
ұқсастығы мен айырмашылығы
• Программалардың қандай түрлерін білесіңдер?
• Резиденттік вирус
• Антивирус типтері
• “Касперский лабораториясы” қай жылы және
кім ашты

3. Ой шақыру

45=50-5=
16010
94010
11101111010112

4.

тамаша
жақсы
жабырқау

5. 11.12.10 Компьютерлік графиканы ұсыну

«Біле бер, қанша білсең, - тағы тіле,
Жетерсің мұратыңа біле, біле».
Жүсіп Баласағұн
11.12.10
Компьютерлік графиканы
ұсыну

6.

• Компьютерлік графика – әр түрлі
кескіндерді компьютердің көмегімен
алуды қарастыратын информатиканың
маңызды саласы.

7. Қазіргі компьютерлік графика қолданылу әдісі бойынша мынадай негізгі салаларға бөлінеді.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ғылыми графика
Іскерлік графика
Конструкторлық графика
Суреттеу грфикасы
Жарнамалық графика
Компьютерлік анимация

8. Компьютерлік графиканың түрлері

Векторлық
Растрлық
Фрактальдық

9. Растрлық бейнелер

Растрлық бейнелер (немесе биттік карталар — Вitmар) дегеніміз
— түрлі түсті нүктелердің (пиксельдердің) жиынтығы. Олардың
саны бейненің өлшемі және шешу қабілетімен анықталады, ал
файлдың өлшемі пайдаланылған палитраға (ақ-қара немесе 1биттік, 256 түсті немесе 8-биттік, true соlог — түсті дәл беру —
немесе 32 биттік) қосымша тәуелді болады. Растрлық деп
сканердің көмегімен алынған, сондай-ақ, графикалық
редакторлар жасаған (мысалы, Рaint) бейнелер аталады.
Графикалық файлдардың неғұрлым кең тараған пішімдері –
bmp, dib, gif, jpeg, рсх, rle, tiff.

10.

Растрлық графиканың артықшылығы:
Растрлық кескінді түзетуге, кез-келген бөлігін
өзгертуге, қажет болмаса нүктелерді алып
тастауға, қоюлатуға, әр түске өзгертуге
болады.
Растрлық графиканың кемшілігі:
Растрлық кескін масштабын өзгерткенде
кескін сапасы өте нашарланып кетеді.
Файлдар өлшемі өте үлкен болады.

11. Растрлық графика

12. Растрлық графика

13. Растрлық графика

14. Векторлық бейнелер

Бейнелерді векторлық әдіспен құрағанда графикалық
объектілер қарапайым элементтердің, яғни үзік
сызықтардың, доғалардың, шеңберлер мен көп
бұрыштардың жиынтығы түрінде көрінеді. Векторлық
графикада бейнені құрайтын қисық және түрлі түсті
құйылмалардың математикалық жазбасы бар. Оның
маңызды бір артықшылығы — бейнелердің масштабы
өзгере алады. Суреттің өлшемі өзгертілгенде
примитивтер теңгерулері қайта есептеліп, сызықтарды
құру сол теңгерулер бойынша жүргізіледі. Нәтижесінде
растрлық бейнелерге тән объектінің бұрмалануына жол
берілмейді.

15.

• Векторлық графиканың артықшылығы:
Кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге
болады. Оларды үлкейтуге, кішірейтуге
болады. Ақпараттық көлемі аз болады.
• Векторлық графиканың кемшілігі:
фотосуреттегідей сапалы кескінді алуға
мүмкіндік бермейді, принтерге нашар
басылып шығады.

16. Векторлық графика

17. Векторлық графика

18.

Векторлық
графика

19. Фракталдық графика

Математикалық формула бойынша салынатын
кескіндеу
Фракталды графиканың жасалу әдісі сурет салуға немесе
безендіруге емес,програмалауға негізделеді. Егер растрлық
графикада растр (пиксель), ал векторлық графикада сызық
базалық элемент болып табылса, фракталдық графикада
математикалық формуланың өзі базалық элемент болып
табылады, бұл компьютердің жадында ешқандай объект
сақталмайды, кескін тек қана теңдік бойынша салынады
деген сөз.

20. Фракталдық графика

21. Фракталдық графика

22.

23. Тапсырмаларды орындау

24.

25. «Қатесін анықта» Электронды поштамен келген хатқа вирус кіріп ақпаратты бүлдіріпті. Сіздердің мақсаттарыңыз бүлінген ақпаратты

қалпына келтіру.
• 1-хат. Сканер мен пернетақтаны іске қосып
компьютерді қосу керек. Монитормен мәтін жазып,
суретті компьютерге енгізу үшін принтерді
пайдаланамын. Жазылған ақпаратты қағазға басып
шығару үшін жүйелік блок қолданамын.
• 2-хат. Компьютерде мәтін жазу үшін Paint текстік
редакторды пайдалануға болады. Мәтін жазу үшін
сызғыш, өшіргіш құралдарын пайдаланамын. Ал сурет
салғым келсе Wordpad стандартты программасымен
сала аламын. Мұнда Word Art панелі арқылы әр
түрлі суреттерді аламыз.

26.

м
і
К
*
Т
А
?
р
ы
қ
п

27. Жауабын тап

Алғашқы есептеу құрылғысы
саусақ
Адам мен монитор арасындағы қарым-қатынас
интерфейс
Монитор мен көздің арақашықтығы
60-70 см
“Және”
конъюнкция
Нақтылы фактілерді білдіретіндей
жеке
Есептер панеліндегі пуск батырмасын басқанда не
шығады?
Бас меню
Компьютер құралдары нешеге бөлінеді?
Екіге: енгізу және шығару
Ең бірінші программа құрған оқымысты
Ада Лавлейс

28. «Ғажайып алаң»

Бұл турда әр оқушы жеке - жеке әртүрлі тақырыптан таңдап өзі жауап береді.
1-тақырып: Дербес компьютер.
10 – Компьютердегі мәліметтерді сақтайтын негізгі құрылғы қалай аталады?
(қатты диск)
20 – Компьютердің қандай құрылғысында информация өңделеді? (процессор)
30 – Мультимедия дегеніміз не? (дыбыстық,музыкалық, графикалық және видео
инф. бірігуі)
2-тақырып: MS Office
10 – Құжатты сақтау
20 – Жұмыс столына жаңа бума ашу
30 – MS Office пакетіне кіретін программаларды ата
3-тақырып: Жалпы
10 – Электронды поштамен жұмыс істейтін программа (e-mail)
20 – 1Г байт информация мынағын тең (1024 Мбайт)
30 – Билл Гейтс алғашқы программасын неше жаста құрды? (13)

29.

30.

Тапсырма
Қаламды парақтың бетінен алмай және бір сызылған
жерді қайталап сызбай мына фигураларды сал:

31.

%, , C 2 , , ,
, П
,,
,,

32.

Кім жүйрік
Пернетақта
Нешеге
бөлінеді?
Ақпараттың
Өлшем бірлігі?
Адам ақпаратпен
Не істейді?
Калькулятордың
Неше түрі
бар?
Тұрақты және
анықтамалық
ақпаратты
оқуға,сақтауға
Палитра нешеге
бөлінеді?

33.

34.

1. Талдауға қажет ақпаратты жалпы не деп атайды?
а) шығаруға арналған тамақ
б) ойлануға арналған азық
в) миға тамақтану
б) ойлануға арналған азық
г) қорек
2. Компьютерлік тілде адамды не деп атайды?
а) Пайдаланушы
а) Пайдаланушы
б) Клиент
в) Пациент
г) Тапсырыс беруші
3. Қай өлшем бірлік информатика саласынан болып келеді?
а) Киловатт
б) Килобайт
б) Килобайт
в) Килобар
г) Киловольт
4. Лазерлік дискілер көлемі
а) 180Гбайт
б) 1,44
В) 20-180Гбайт
г) 700Мбайт
г) 700Мбайт

35.

5. Компьютердің ішкі құрылғыларын не деп атайды??
а) Интерьер
б) Архитектура
б) Архитектура
в) Анатомия
г) Қаймақ
6. Компьютер жадысы не үшін арналмаған?
а) Ақпаратты жазуға
г) Ақпаратты өңдеуге
б) Ақпаратты сақтауға
в) Ақпаратты шығаруға
г) Ақпаратты өңдеуге
7. Дербес компьютердің ең маңызды
құрылғысы?
а) Қорек блок
б) Жүйелік блок
б) Жүйелік блок
в) Асхана
г) Интернет-кафе
8. Компьютер тышқаны қай жерде тұрады?
в) клемшеде
а) Торда
б) Аквариумде
в) Клемшеде
г) Тышқан аулағышта

36. Қорытындылау


Компьютерлік графиканың негізгі салалары?
Компьютер графика дегеніміз не?
Қандай компьютерлік графика түрлерін білесің?
Растрлық графиканың артықшылығы?
Векторлық графиканың артықшылығы?
Фракталдық графика дегеніміз не?
Қандай графикалық редакторларды білесің?
Үйге тапсырма: 7.1 Графикалық ақпаратты ұсыну. Суреттер
салып келу

37.

38.

Сабақ аяқталды
Сабаққа белсенді қатысқандарың үшін
сендерге көп
English     Русский Правила