Тема Особливої частини кримінального права України
Розділ ХІІ Особливої частини КК
Ступінь тяжкості злочинів проти громадського порядку та моральності
Постанови Пленуму Верховного Суду України
Постанови Пленуму Верховного Суду України
Родовий об’єкт злочинів, передбачених розділом ХІІ Особливої частини КК
Поняття громадського порядку
Поняття громадського порядку
Моральність = громадська мораль
Поняття моральності
Суспільна моральність
Співвідношення громадського порядку і моральності
Види злочинів, передбачених розділом ХІІ Особливої частини КК
У свою чергу, злочини проти суспільної моральності можна поділити на три види:
Форми групових посягань на громадський порядок
Об'єктивна сторона цього злочину полягає в організації групових дій або в активній участі в таких діях.
Групове порушення громадського порядку
Масові заворушення
Діяння при вчиненні групових посягань на громадський порядок
Групові посягання на громадський порядок і суміжні злочини
Групові посягання на громадський порядок і суміжні злочини
Групові посягання на громадський порядок і суміжні злочини
Заклики до дій, які загрожують громадському порядку (ст.295 КК)
Види хуліганства
Ст. 173 КпАП України. Дрібне хуліганство
Ст.296 КК. Хуліганство
Грубість порушення громадського порядку при вчиненні хуліганства
Об‘єктивна сторона хуліганства
Особлива зухвалість
Винятковий цинізм
Явна неповага до суспільства
Вид умислу при хуліганстві
Вид умислу при хуліганстві
Кваліфікований вид хуліганства
Особливо кваліфікований вид хуліганства
Особливо кваліфікований вид хуліганства
Хуліганство і суміжні злочини
Види злочинів проти моральності
Предмет злочину “Наруга над могилою”
Діяння при вчиненні злочину “Наруга над могилою”
Предмет злочину, передбаченого ст.298 КК
Предмет злочину “Жорстоке поводження з тваринами”
Об‘єктивна сторона злочину “Жорстоке поводження з тваринами”
Твори, що пропагують культ насильства і жорстокості
Порнографічні предмети (твори, зображення чи інші предмети порнографічного характеру)
Діяння щодо творів, що пропагують культ насильства і жорстокості
Поняття “ввезення в Україну”
Виготовлення
Розповсюдження
Об’єктивна сторона заняття проституцією
Примушування чи втягнення у заняття проституцією
Об’єктивна сторона сутенерства
Втягнення неповнолітніх:
944.00K
Категория: ПравоПраво

Злочини проти громадського порядку і моральності

1. Тема Особливої частини кримінального права України

Злочини
проти громадського
порядку і моральності

2. Розділ ХІІ Особливої частини КК

Злочини проти
громадського
порядку та
моральності
Статті 293-304 КК

3. Ступінь тяжкості злочинів проти громадського порядку та моральності

Особливо тяжких і
тяжких-25, 0 %
Середньої тяжкості –
35,7 %
Невеликої тяжкості –
39,3 %
На 13-му місці за
ступенем тяжкості в
Особливій частині КК
Хавронюк М.І.
Категорії злочинів і
санкції Особливої
частини КК України:
наукові дослідження
та деякі висновки //
Кримінальний кодекс
України від 5 квітня
2001 р. – К.: А.С.К.,
2001. – С.227

4. Постанови Пленуму Верховного Суду України

ПОСТАНОВА
22.12.2006 N 10
Про судову практику у справах
про хуліганство

5. Постанови Пленуму Верховного Суду України

Про застосування судами
законодавства про відповідальність за
втягнення неповнолітніх у злочинну чи
іншу антигромадську діяльність: від 27
лютого 2004 р. №2

6. Родовий об’єкт злочинів, передбачених розділом ХІІ Особливої частини КК

Громадський
порядок і
моральність
Єдиний родовий об'єкт?
Два різних родових
об'єкта?
Ст. 296?

7. Поняття громадського порядку

Порядок:
1) унормованість
2) результат
дотримання
правил і норм
поведінки
Громадський
який
той,
стосується
невизначеної
кількості осіб, всіх
членів суспільства
(громади)

8. Поняття громадського порядку

Громадський порядок – це
суспільні
відносини,
які
складаються з приводу дотримання
членами суспільства прийнятих у
ньому
правил
поведінки,
спрямованих
на
забезпечення
спокою і безпеки

9. Моральність = громадська мораль

Мораль - відповідні
правила поведінки
людей в суспільстві..
Моральність духовні якості,
необхідні для життя
людини в суспільстві
та виконання правил
моралі.

10. Поняття моральності

Моральність (громадська мораль ) –
це
суспільні
відносини,
які
складаються
з
приводу
забезпечення поведінки людей у
суспільстві
на
основі
загальноприйнятих правил взаємної
поваги, сором‘язливості. . .

11. Суспільна моральність

Суспільна моральність — це погляди,
уявлення і правила, що визначають
поведінку, духовні та моральні якості,
необхідні людині в суспільстві, та
відповідні правила, що визначають
умови нормального громадського життя
людей.

12. Співвідношення громадського порядку і моральності

Спільні риси:
-
- МАЮТЬ НОРМАТИВНУ
ОСНОВУ
- Є РЕЗУЛЬТАТОМ ДОТРИМАННЯ
ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ
- ІСНУЮТЬ ЛИШЕ В
СУСПІЛЬСТВІ
-
-
Відмінне:
ФОРМА РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
ВИМОГ (ПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ,
НЕПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР
МОРАЛЬНОСТ)І
ЗМІСТ ВИМОГ

13.

Тому злочини проти громадського
порядку та моральності можна
визначити як умисні суспільне
небезпечні посягання на громадський
порядок у різних сферах забезпечення
життєдіяльності людей і моральні
основи життя суспільства, взяті під
охорону законом про кримінальну
відповідальність.

14. Види злочинів, передбачених розділом ХІІ Особливої частини КК

Злочини проти Злочини проти
громадського
моральності
порядку
(ст.ст.297-304 КК)
(ст.ст.293-296 КК)

15. У свою чергу, злочини проти суспільної моральності можна поділити на три види:

І) посягання на основні моральні принципи і
цінності у сфері духовного і культурного життя
суспільства (статті 297, 298, 299 і 300);
2) посягання на основні принципи моральності
у сфері статевих відносин (статті 301, 302 і
303);
3) посягання на основні принципи моральності
у сфері морального і фізичного розвитку
неповнолітніх (ч. 2 ст. 299, частини 2 і 3 ст. 300,
частини 2 і З ст. 301, ч. З ст. 302, ч. З ст. 303, ст.
304 ).

16. Форми групових посягань на громадський порядок

1)
групові
дії,
які
порушують
громадський порядок (ст.293);
2) масові заворушення
(ст.294 КК);
3) групове хуліганство
(ст.296 КК).

17. Об'єктивна сторона цього злочину полягає в організації групових дій або в активній участі в таких діях.

Під організацією групових дій слід
розуміти як безпосереднє створення
групи, так і організацію вчинення таких
дій або керівництво ними.
Під активною участю слід розуміти
інтенсивну участь у групових діях.

18. Групове порушення громадського порядку

Дії, що призвели до
грубого порушення
громадського
порядку або
суттєвого порушення
роботи транспорту,
підприємства,
установи чи
організації
Виражаються не в
активних діях
окремої групи
людей, а в їх
бездіяльності

19.

Суб'єктивна сторона цього злочину
характеризується прямим умислом.
Суб'єкт цього злочину — фізична
осудна особа. Відповідальності
підлягають тільки організатори й
активні учасники, які досягли 16річно-го віку.

20. Масові заворушення

Насильство над особою
Погроми
Підпали
Знищення майна
Захоплення будівель або споруд
Насильницьке виселення громадян
Опір представникам влади із застосуванням...

21. Діяння при вчиненні групових посягань на громадський порядок

1)організація
групових дій
масових
заворушень;
або
2) активна участь у
групових
порушеннях
громадського
порядку або
масових
заворушеннях;

22. Групові посягання на громадський порядок і суміжні злочини

Ст.293. Групове
порушення
громадського
порядку
+Ст.279 КК
+Ст.341 КК

23. Групові посягання на громадський порядок і суміжні злочини

= Ст.ст.122, 125, 126,
127,129, ч.1 та 2
ст.146, ч.1 ст.194,
ст.195 КК
+Ст.ст.147, 152, 153
КК
Частина 1 ст.294
КК. Масові
заворушення

24. Групові посягання на громадський порядок і суміжні злочини

Частина 2 ст.294
КК. Масові
заворушення
= Ст. ст.121, 119,
128, ч.ст.146, ч.2
ст.194 КК
+Ст.ст.112, 115, 348,
379, 400, 443 КК

25. Заклики до дій, які загрожують громадському порядку (ст.295 КК)

1) публічні заклики
2) розповсюдження, виготовлення чи
зберігання з метою розповсюдження
матеріалів...

26. Види хуліганства

Дрібне хуліганство,
(ст.173 КпАП)
-
-
-
Кримінально каране
(ст.296 КК):
Просте
Кваліфіковане
Особливо
кваліфіковане
Особливо
кваліфіковане

27. Ст. 173 КпАП України. Дрібне хуліганство

Дрібне
хуліганство,
тобто,
нецензурна лайка в громадських
місцях, образливе чіпляння до
громадян та інші подібні дії, що
порушують
громадський
порядок і спокій громадян

28. Ст.296 КК. Хуліганство

Хуліганство, тобто грубе порушення
громадського порядку з мотивів явної
неповаги
до
суспільства,
що
супроводжується особливою зухвалістю
чи винятковим цинізмом

29. Грубість порушення громадського порядку при вчиненні хуліганства

Місце вчинення хуліганських дій
Тривалість
Кількість потерпілих
Ступінь порушення прав і законних
інтересів
...

30. Об‘єктивна сторона хуліганства

Чи можливе
хуліганство
через
бездіяльність

31. Особлива зухвалість

- насильство або
знущання
- тривалий час
- знищення чи
пошкодження майна
- зрив масового
заходу
- тимчасове
припинення
діяльності установи...
П.5 постанови
Пленуму
Верховного Суду
України від 22
грудня 2006 р.
“Про судову
практику у справах
про хуліганство”

32. Винятковий цинізм

- демонстративна
зневага до норм
моралі
- безсоромність
- знущання над
хворими...
П.5 постанови
Пленуму
Верховного Суду
України від 22
грудня 2006 р. “Про
судову практику у
справах про
хуліганство”

33. Явна неповага до суспільства

- ігнорування існуючих норм поведінки
- протиставлення себе суспільству
- самоутвердження за рахунок
приниження інших
- відсутність зовнішнього приводу чи
використання незначного приводу для
розправи

34. Вид умислу при хуліганстві

Чи можливе
хуліганство з
непрямими
умислом

35. Вид умислу при хуліганстві

Бажання порушити
громадський
порядок
= хуліганство
Свідоме допущення
шкоди громадському
порядку, бажання
шкоди особі,
власності...
= злочини проти
особи, проти
власності...

36. Кваліфікований вид хуліганства

Ч.2 ст.296 КК
Групою осіб

37. Особливо кваліфікований вид хуліганства

Ч.3 ст.296 КК
особою, раніше
судимою за
хуліганство
опір ...

38. Особливо кваліфікований вид хуліганства

Ч.4 ст.296 КК
застосування
вогнепальної або
холодної зброї чи
іншого предмета,
спеціально
пристосованого
або заздалегідь
заготовленого
для нанесення
тілесних
ушкоджень

39. Хуліганство і суміжні злочини

Ч.1 ст.296 КК
= ст.125, ч.1 ст.126,
ст.129 КК
+ ст. 122, 121 КК

40. Види злочинів проти моральності

Посягання проти моральності в сфері:
1) поваги до пам’яті мертвих (ст.297);
2) ставлення до історичної та культурної
спадщини (ст.298 КК);
3) ставлення до тварин (ст.299 КК);
4) неприйняття насильства і жорстокості
(ст.300 КК);
5) статевої моралі (ст.ст.301-303 КК);
6) виховання молоді (ст.304 КК ; +...).

41. Предмет злочину “Наруга над могилою”

Могила
Інше місце поховання
Труп
Урна з прахом покійного
Предмети, що знаходяться в місці
поховання або на трупі

42. Діяння при вчиненні злочину “Наруга над могилою”

Наруга
Викрадення

43. Предмет злочину, передбаченого ст.298 КК

Об‘єкти культурної
спадщини (ч.1)
Пам‘ятки
національного
значення (ч.2)
Об ‘єкти
археологічної
спадщини (ч.3)

44. Предмет злочину “Жорстоке поводження з тваринами”

Тварини, що
відносяться до
хребетних
ЗАКОН УКРАЇНИ №
3447-IV від 21 лютого
2006 року
ПРО ЗАХИСТ ТВАРИН
ВІД ЖОРСТОКОГО
ПОВОДЖЕННЯ

45. Об‘єктивна сторона злочину “Жорстоке поводження з тваринами”

Знущання, вчинене із застосуванням
жорстких методів
Знущання (незалежно від методів, але з
хуліганських мотивів)
Нацькування тварин
одна на одну

46. Твори, що пропагують культ насильства і жорстокості

Ознаки:
1) фізична
2) змістовна
3) мета
4)відсутність іншого
призначення

47. Порнографічні предмети (твори, зображення чи інші предмети порнографічного характеру)

Ознаки:
1) фізична;
2) змістовна
3) мета;
4) відсутність іншого призначення
5) характер сприйняття

48. Діяння щодо творів, що пропагують культ насильства і жорстокості

1) ввезення в Україну
2) виготовлення
3) зберігання
4) перевезення чи інше переміщення
5) збут
6) розповсюдження
7) примушування до участі у їх
створенні

49. Поняття “ввезення в Україну”

Чи є ввезенням
передача інформації
каналами зв‘язку

50. Виготовлення

Авторство
Тиражування

51. Розповсюдження

Чи є
розповсюдженням
демонстрація
відповідних
предметів

52. Об’єктивна сторона заняття проституцією

Здійснення
сексуальних
послуг
Систематично

53. Примушування чи втягнення у заняття проституцією

1) застосування насильства
2) погроза застосування
насильства
3) знищення чи пошкодження майна
4) шантаж
5) обман

54. Об’єктивна сторона сутенерства

організована група,
яка забезпечує
діяльність з
надання
сексуальних
послуг особами
чоловічої та
жіночої статі з
метою отримання
прибутків
1)
створення
2)
керівництво
3) участь

55. Втягнення неповнолітніх:

1) у злочинну діяльність
2) пияцтво
3) заняття жебрацтвом
4) заняття азартними іграми
English     Русский Правила