Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3 Конституції
План:
1. Злочини проти життя:
Види вбивства за ступенем суспільної небезпеки :
Юридичний склад вбивства (ч.1 ст.115)
Умисне вбивство за обтяжуючих обставин (кваліфіковане вбивство) – ч. 2 ст. 115.
Тілесне ушкодження – порушення анатомічної цілісності будов тканин і органів людини
Ознаки тяжкого тілесного ушкодження:
Юридичний склад умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч.1 ст.121)
Ознаки тілесного ушкодження середньої тяжкості
Юридичний склад умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч.1 ст.122)
Види легкого тілесного ушкодження
Юридичний склад умисного легкого тілесного ушкодження (ст.125)
Юридичний склад побоїв і мордування (ч.1 ст.126)
Зґвалтування – це статеві зносини із:
Юридичний склад зґвалтування (ч.1 ст.152)
2.50M
Категория: ПравоПраво

Злочини проти особи

1. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3 Конституції

України)
Тема 3
«Злочини проти особи"

2. План:

1. Злочини проти життя
(ст. 115, 116, 117, 118, 119 КК).
2. Злочини проти здоров‘я
(ст. 121, 122, 125, 126 КК).
3. Злочини проти статевої свободи
Та статевої недоторканості
особи (ст. 152 КК).

3. 1. Злочини проти життя:

- різні види вбивств (ст.115-119);

4.

2. Злочини проти здоров‘я:
а) тілесні ушкодження (ст. 121, 122, 125);
б) завдання фізичних або моральних
страждань (побої, мордування ст. 126);

5.

3. Злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканості:
- зґвалтування (ст. 152 )

6.

Загальна характеристика злочинів проти
життя
Родовим і безпосереднім об’єктом
є життя особи
Об’єктивна сторона злочину характеризується:
1) діянням – посяганням на життя іншої особи, спрямованому на порушення
функцій чи анатомічної цілісності життєво важливих органів іншої людини;
2) наслідками у вигляді біологічної смерті потерпілого (крім ст.120 –
де може бути замах);
3) причинним зв’язком між вказаними діянням та наслідками.
Суб’єкт злочину фізична, осудна особа, яка досягла
14-річного віку (за вбивства, передбачені статтями 115-117)
або 16-річного віку (за вбивства, передбачені
статтями 118 і 119).
Суб’єктивна сторона
характеризується виною у формі умислу (прямого або непрямого),
а за ст.119 - необережністю.

7. Види вбивства за ступенем суспільної небезпеки :

Просте вбивство (ст.115 КК);
2) Кваліфіковане вбивство, тобто вчинене
за обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115);
3) Привілейоване вбивство, тобто вчинене
за пом’якшуючих обставин (статті 116118).
1)

8. Юридичний склад вбивства (ч.1 ст.115)

Родовим і безпосереднім об’єктом
є життя особи
Об’єктивна сторона злочину характеризується:
1) діянням – посяганням на життя іншої особи, спрямованому на порушення
функцій чи анатомічної цілісності життєво важливих органів іншої людини;
2) наслідками у вигляді біологічної смерті потерпілого;
3) причинним зв’язком між вказаними діянням та наслідками.
Суб’єкт злочину
фізична, осудна особа, яка досягла 14-річного віку
Суб’єктивна сторона
характеризується виною у формі умислу (прямого або непрямого).

9. Умисне вбивство за обтяжуючих обставин (кваліфіковане вбивство) – ч. 2 ст. 115.

1) двох або більше осіб;
2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного
перебувала у стані вагітності;
3) Заручника або викраденої людини;
4) вчинене з особливою жорстокістю;
5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;
6) з корисливих мотивів;
7) з хуліганських мотивів;
8) особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією
особою службового або громадського обов’язку;
9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;
10) поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням
статевої пристрасті неприродним способом;
11) вчинене на замовлення;
12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;
13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за
винятком вбивства, передбаченого ст.ст. 116-118 КК;
14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.

10. Тілесне ушкодження – порушення анатомічної цілісності будов тканин і органів людини

Види тілесних ушкоджень:
- Тяжкі тілесні ушкодження;
- Тілесні ушкодження середньої тяжкості;
- Легкі тілесні ушкодження.

11. Ознаки тяжкого тілесного ушкодження:

- небезпечність для життя в момент
заподіяння;
- спричинення втрати будь-якого органу чи
органом його функцій;
- спричинення психічної хвороби;
- спричинення розладу здоров'я, пов'язаного із
стійкою втратою працездатності не менше як
на 1/3 (33,3 %);
- переривання вагітності
- непоправне знівечення обличчя

12. Юридичний склад умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч.1 ст.121)

Родовим і безпосереднім об’єктом
є здоров'я особи
Об’єктивна сторона злочину характеризується:
1) діянням – посяганням на здоров'я іншої особи, спрямованому на порушення
функцій чи анатомічної цілісності тканин і органів іншої людини;
2) наслідками у вигляді тяжкого тілесного ушкодження;
3) причинним зв’язком між вказаними діянням та наслідками.
Суб’єкт злочину
фізична, осудна особа, яка досягла
14-річного віку
Суб’єктивна сторона
характеризується виною у формі умислу (прямого або непрямого).

13. Ознаки тілесного ушкодження середньої тяжкості

- Відсутність ознак тяжкого тілесного
ушкодження;
- Спричинення тривалого розладу
здоров'я (понад 21 добу);
- Стійка втрата працездатності менше як
на 1/3 (33,3 %).

14. Юридичний склад умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч.1 ст.122)

Родовим і безпосереднім об’єктом
є здоров'я особи
Об’єктивна сторона злочину характеризується:
1) діянням – посяганням на здоров'я іншої особи, спрямованому на порушення
функцій чи анатомічної цілісності тканин чи органів іншої людини;
2) наслідками у вигляді тілесного ушкодження середньої тяжкості;
3) причинним зв’язком між вказаними діянням та наслідками.
Суб’єкт злочину
фізична, осудна особа, яка досягла
14-річного віку
Суб’єктивна сторона
характеризується виною у формі умислу (прямого або непрямого).

15. Види легкого тілесного ушкодження

- Легке тілесне ушкодження, яке
спричинило короткочасний розлад
здоров'я (від 6 до 21 доби) або незначну
втрату працездатності (до 10 %);
- Легке тілесне ушкодження, що не
спричинило короткочасного розладу
здоров'я (до 6 діб) чи незначну втрату
працездатності.

16. Юридичний склад умисного легкого тілесного ушкодження (ст.125)

Родовим і безпосереднім об’єктом
є здоров'я особи
Об’єктивна сторона злочину характеризується:
1) діянням – посяганням на здоров'я іншої особи, спрямованому на порушення
функцій чи анатомічної цілісності тканин чи органів іншої людини;
2) наслідками у вигляді легкого тілесного ушкодження;
3) причинним зв’язком між вказаними діянням та наслідками.
Суб’єкт злочину
фізична, осудна особа, яка досягла
16-річного віку
Суб’єктивна сторона
характеризується виною у формі умислу (прямого або непрямого).

17. Юридичний склад побоїв і мордування (ч.1 ст.126)

Родовим і безпосереднім об’єктом
є здоров'я особи
Об’єктивна сторона злочину характеризується:
1) діянням – посяганням на здоров'я іншої особи, що не пов'язане
із порушенням анатомічної цілісності будов тканин і органів іншої людини;
2) наслідками у вигляді шкоди здоров'ю, що не є тілесними ушкодженнями;
3) причинним зв’язком між вказаними діянням та наслідками.
Суб’єкт злочину
фізична, осудна особа, яка досягла
16-річного віку
Суб’єктивна сторона
характеризується виною у формі умислу (прямого або непрямого).

18. Зґвалтування – це статеві зносини із:

-
-
застосуванням фізичного насильства;
погрозою застосування фізичного
насильства;
використанням безпорадного стану
потерпілої особи.

19. Юридичний склад зґвалтування (ч.1 ст.152)

Родовим і безпосереднім об’єктом
є статева свобода та статева недоторканість особи
Об’єктивна сторона злочину характеризується:
діянням – статеві зносини (природній статевий акт між чоловіком та жінкою),
які відбуваються в супереч або ігноруючи волю потерпілої особи із:
1) застосуванням фізичного насильства;
2) погрозою застосування фізичного насильства;
3) використанням безпорадного стану потерпілої особи.
Суб’єкт злочину
фізична, осудна особа, яка досягла
14-річного віку
Суб’єктивна сторона
характеризується виною у формі умислу (прямого або непрямого).
English     Русский Правила