Методика навчання інформатики
Лекція №2
План
Методика формування поняття “інформації”
Поняття інформації
Обмін повідомленнями між людьми
Види повідомлень
Інформаційні процеси
Дякую за увагу!
507.61K
Категория: ИнформатикаИнформатика

Методика навчання інформатики. Інформація та інформаційні процеси

1. Методика навчання інформатики

НПУ імені М.П. Драгоманова
Інститут інформатики
Лектор: доцент кафедри теоретичних основ інформатики
Наталія Петрівна Франчук
24.06.2018
Лекція №2
1

2. Лекція №2

Інформація та інформаційні процеси
24.06.2018
Лекція №2
2

3. План

1
• Методика формування поняття “інформації”.
2
• Логіко-дидактичний аналіз теми.
3
4
• Особливості методики вивчення теми.
• Перевірка результатів навчання.
24.06.2018
Лекція №2
3

4. Методика формування поняття “інформації”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Процес ознайомлення можна поділити на такі етапи:
Введення понять інформації і повідомлення.
З'ясування взаємозв'язків між поняттями інформації і
повідомлення.
Формування уявлень про носії даних.
З'ясування питань про способи подання повідомлень.
Формування уявлень про види повідомлень.
З'ясування питань про оцінювання і вимірювання інформації,
про шум та взаємоперетворення інформації і шуму.
Формування уявлень про кодування даних, за допомогою яких
передається повідомлення.
З'ясування властивостей повідомлень.
Формування уявлень про інформаційні процеси.
24.06.2018
Лекція №2
4

5.

24.06.2018
Лекція №2
5

6. Поняття інформації

Інформація – лише одна зі сторін відображення навколишньої
дійсності нервовою системою живого організму, свідомістю
людини.
Термін «інформація» походить від латинського informacio, що
означає роз'яснення, виклад, обізнаність.
Інформація – це первинне і неозначуване поняття.
24.06.2018
Лекція №2
6

7. Обмін повідомленнями між людьми

Світлові сигнали та різні зорові образи
Сукупність певних знаків
• книжки
• графічні схеми
Технічні засоби
• радіо
• телебачення
Звукові сигнали
• мова
• музика
Звукові образи
• художні твори
• кінофільми
24.06.2018
Лекція №2
7

8.

24.06.2018
Лекція №2
8

9. Види повідомлень

За способом
сприйняття
Візуальні
Аудіальні
Тактильні
Нюхові
Смакові
24.06.2018
За формою
подання
За суспільним
значенням
Текстові
Числові
Графічні
Музичні
Комбіновані
• Масові:
Лекція №2
повсякденні,
суспільнополітичні,
естетичні.
• Спеціальні:
наукові,
виробничі,
технічні,
управлінські.
9

10. Інформаційні процеси

пошук
збирання
зберігання
використання
опрацювання
передавання
захист даних
24.06.2018
Лекція №2
10

11. Дякую за увагу!

24.06.2018
Лекція №2
11
English     Русский Правила