Препарат ГРАУНДФІКС– коваль Ваших врожаїв
Вміст PK в ґрунтах України
ГРАУНДФІКС – ґрунтовий біопрепарат для:
Склад ГРАУНДФІКСу:
Механізм мобілізації елементів живлення мікроорганізмами
Основні норми внесення:
Методи внесення добрива ГРАУНДФІКС:
Дія БіО-добрива ГРАУНДФІКС
Аналіз урожайності в дослідах з препаратом ГРАУНДФІКС
«ТОВ Рідний край» Соняшник: НК Бріо
«ТОВ Рідний край» Соняшник: НК Бріо
Аналіз прибавок урожайності в дослідах з препаратом ГРАУНДФІКС
Аналіз урожайності ділянок
Аналіз грунту ділянок досліду
Аналіз прибавок урожайності в дослідах з препаратом ГРАУНДФІКС
ДП «Умань-АГРО»
Динаміка балансу азоту в досліді ДП «УМАНЬ-АГРО» (кукурудза, гібрид Оксітан)
Динаміка балансу рухомого фосфору в досліді ДП «УМАНЬ-АГРО» (кукурудза, гібрид Оксітан)
Динаміка балансу доступного калію в досліді ДП «УМАНЬ-АГРО» (кукурудза, гібрид Оксітан)
Висновки
20.52M

Препарат граундфікс - коваль ваших врожаїв

1. Препарат ГРАУНДФІКС– коваль Ваших врожаїв

Доповідач: Слободянюк Олександр Михайлович
Агроном компанії «БТУ-ЦЕНТР»
2016 рік
1

2. Вміст PK в ґрунтах України

Поживні речовини, кг/га
(середньостатистичні
показники)
Ґрунти
Гли- рН
бина сольової
см. витяжки
Валовий
вміст
Розчинні
слабких
кислотах
Доступних елементів
згідно коефіцієнту
використання, кг/га
Р 2 О5
К2 О
Р 2 О5
К2 О
Р 2 О5
К2 О
10-25%
20-45%
Сірі лісові
0-30
5,4 - 5,6
2300
45000
726
306
72-182
61-138
Темно-сірі лісові
0-30
5,8 - 6,1
2600
52000
715
263
71-179
52-118
Чорнозем
опідзолений
Чорнозем
типовий
малогумусний
Чорнозем
типовий
середньогумусний
0-30
6,0 - 6,3
3400
60000
535
276
53-133
54-122
0-30
6,4 - 6,6
4100
65000
396
228
39-99
45-103
0-30
6,0 - 6,5
4400
75000
363
280
36-91
56-126

3. ГРАУНДФІКС – ґрунтовий біопрепарат для:

Перетворення нерухомих форм P і К в
рухомі, фіксації азоту
Підвищення коефіцієнту використання
внесених добрив
Збалансованого живлення, починаючи
з проростання
Покращення структури ґрунту
Стимуляції росту рослин

4. Склад ГРАУНДФІКСу:

Bacillus megaterium, polymyxa–
перетворюють важкодоступні фосфати
грунту в доступні та мінеральні і
органомінеральні форми калію в обмінні
Azotobacter chroococcum,
Enterobacter –
процес азотфіксації та часткове переведення
недоступних форм Р К в доступні
Bacillus subtilis- фунгіцидна та
ферментативна дія

5. Механізм мобілізації елементів живлення мікроорганізмами

6. Основні норми внесення:

• 3-5 л/га – додаткове накопичення
N20-40Р15-25К15-20
• 8-10 л/га – додаткове накопичення
N90-120Р50-70К40-50

7. Методи внесення добрива ГРАУНДФІКС:

Перед основним
обробітком ґрунту
Перед передпосівною
культивацією
З грунтовим гербіцидом

8. Дія БіО-добрива ГРАУНДФІКС

8

9. Аналіз урожайності в дослідах з препаратом ГРАУНДФІКС

ТОВ Рідний Край, 2015 рік
90,7 ц/га
95,5 ц/га
100,0
90,0
80,0
70,0
45,28 ц/га
60,0
39,5 ц/га
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
+4,8
ц/га
+5,78
ц/га
0,0
Кукурудза, гібрид ДКС-3912
Соняшник, гібрид НК Бріо
Контроль - Технологія господарства
Дослід - Технологія господарства + GROUNDFIX, 5 л/га

10. «ТОВ Рідний край» Соняшник: НК Бріо

Економічна ефективність від
біопрепаратів-БТУ
4970,8
4406,8
5000
4500
4000
3500
3000
Додатковий
дохід від
використання
біопрепаратівБТУ, грн/га
Витрати на
придбання
біопрепаратівБТУ, грн/га
2500
2000
1500
1000
564,00
500
0
Дослід
Прибуток від
використання
біопрепаратів
БТУ, грн/га

11. «ТОВ Рідний край» Соняшник: НК Бріо

12. Аналіз прибавок урожайності в дослідах з препаратом ГРАУНДФІКС

ДСГ ДС ім.Вавилова, 2015 рік
42,6 ц/га
45,0
37,6 ц/га
40,0
35,0
24,0 ц/га
20,7 ц/га
30,0
25,0
25,6 ц/га
22,1 ц/га
20,0
15,0
10,0
5,0
+5,0
ц/га
+3,3
ц/га
+3,5
ц/га
0,0
Ярий ячмінь, сорт
Сталкер
Соя, сорт Білосніжка
Соняшник, сорт Ясон
Контроль - Аміачна селітра, 100 кг/га, Нітроамофоска, 100
кг/га
Дослід - Ам.сел 50 кг/га, Нітроамофоска 50 кг/га +
GROUNDFIX, 5 л/га

13.

ПДСГ ДС ім.Вавілова, 2015 рік
Культура – ярий ячмінь
Сорт - Сталкер
Попередник - соя
2
Під культивацію:
100 кг/га ам.селітри
+Обробка насіння
+ Обробка по вегетації
1
Під культивацію:
5 л/га ГРАУНДФІКС + 50 кг/га
ам.селітри
+Обробка насіння
13
+ Обробка по вегетації

14. Аналіз урожайності ділянок

ДСГ ДС ім.Вавилова, ярий ячмінь
Аналіз урожайності ділянок
Урожайність,

Назва варіанту
ц/га
1
Валовий
збір, т
Прибавка,
ц/га
Селітра аміачна (50 кг/га)
ГРАУНДФІКС 5 л/га
Фітохелп 1,5 л/т –Біокомплекс-БТУ-р 1,5 л/т
+Липосам 0,3 л/т
42,6
21,3
+5
Органік Баланс 0,3 л/га+Липосам 0,2 л/га
Біокомлекс–БТУ-р 0,5 л/га+ Азотофіт-р 0,1 л/га +
Липосам 0,2 л/га
2
Селітра аміачна (100 кг/га)
Фітохелп 1,5 л/т –Біокомплекс-БТУ-р 1,5 л/т
+Липосам 0,3 л/т
Органік Баланс 0,3 л/га+Липосам 0,2 л/га
41,7
20,8
+4,1
Біокомлекс–БТУ-р 0,5 л/га+ Азотофіт-р 0,1 л/га +
Липосам 0,2 л/га
3
Селітра аміачна 100 кг/га (контроль)
37,6
18,8
-

15. Аналіз грунту ділянок досліду

Тип грунту: чорнозем типовий
важкосуглинковий малогумусний
Варіант
досліду
рН
сольовий
Вміст
органічної
речовини в
перерахунку
на гумус,
%
Лужногідролі
зований
азот, N
Внесення препарату: 23.03.2015
Відбір проб грунту: 12.07.2015
Рухомий
фосфор,
Р2О5
мг/кг
5,2
4,11
Варіант №1
Контроль
5,2
3,77
Ступінь
рухомості
фосфору,
Р2О5
Обмінний
калій,
К2О
Ступінь
рухомості
калію, К2О
мг/100г
117,6
21,0
+17
кг/га
+40
кг/га
112,0
19,4
0,15
10,5
1,23
+40
кг/га
0,10
8,9
0,98
15

16. Аналіз прибавок урожайності в дослідах з препаратом ГРАУНДФІКС

ДП «Умань-АГРО», 2015 рік
87,0 ц/га
82,0 ц/га
90,0
80,0
+5,0
ц/га
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
28,9 ц/га
24,4 ц/га 26,0 ц/га
21,7 ц/га
+2,7
ц/га
+2,9
ц/га
33,7 ц/га
26,9 ц/га
+6,8
ц/га
0,0
Соя, Поле №00211,
сорт Кордоба
Соя, Поле №00911,
сорт Медісон
Соняшник, Поле
№00711, гібрид НК
Конді
Кукурудза, Поле
№00411, Гібрид
Оксітан
Контроль (Технологія 1) - Сульфат амонію, 80 кг/га,
Карбамід, 40 кг/га
Дослід - Технологія 1 + GROUNDFIX, 10 л/га

17. ДП «Умань-АГРО»

Кукурудза
Гібрид: Оксітан
Економічна ефективність
застосування GROUNDFIX
2000
1750
1800
1600
1400
1200
1050
1000
82
87
700
800
600
400
200
0
Кукурудза на зерно
Витрати на придбання Groundfix, грн/га
Вартість додаткової продукції від використання Groundfix, грн/га
Прибуток від використання Groundfix, грн/га

18. Динаміка балансу азоту в досліді ДП «УМАНЬ-АГРО» (кукурудза, гібрид Оксітан)

30,0
25,0
119,4
115,6
109,2
120,0
99,4
100,0
82,2
20,0
89,6
77,0
19,3
17,9
15,0
17,1
15,5
14,4
10,0
80,0
60,0
40,0
11,3
8,2
5,0
20,0
0,0
0,0
08.04.2015
09.06.2015
Азот мінеральний мг/кг
Контроль
Дослід
05.08.2015
11.10.2015
Азот лужногідролізований
Контроль
Дослід

19. Динаміка балансу рухомого фосфору в досліді ДП «УМАНЬ-АГРО» (кукурудза, гібрид Оксітан)

206,0
200,0
182,0
174,0
150,0
162,0
156,0
155,0
126,0
100,0
50,0
0,0
08.04.2015
09.06.2015
Рухомі сполуки фосфору, Р2О5 мг/кг
Контроль
Дослід
05.08.2015
11.10.2015

20. Динаміка балансу доступного калію в досліді ДП «УМАНЬ-АГРО» (кукурудза, гібрид Оксітан)

200,0
190,0
142,0
150,0
135,0
108,0
100,0
102,0
101,0
83,0
50,0
0,0
08.04.2015
09.06.2015
05.08.2015
Рухомі сполуки калію, К2О мг/кг
Контроль
Дослід
11.10.2015

21. Висновки

ГРАУНДФІКС - це:
Високоефективне мікробіологічне добриво
Підвищення коефіцієнту використання
елементів живлення з внесених добрив
Досягнення бездефіцитного балансу елементів
живлення в ґрунтах
Підвищення урожайності с/г культур

22.

Дякую за увагу
У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить.
English     Русский Правила