704.51K
Категория: ФизикаФизика

Лінійні електричні кола постійного струму

1.

ТЕМА 2.
ЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

2.

Лекція 2.1.
• Еквівалентні перетворення кіл p пасивними
двополюсними компонентами та визначення їх
еквівалентних параметрів.
• Еквівалентні перетворення кіл з реальними
джерелами енергії.

3.

ЛІНІЙНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
• Режим постійного струму є частинним випадком усталеного режиму,
коли у колі діють джерела постійної напруги чи струму, і усі струми та
напруги є постійними (незмінними в часі).
duC (t )
i
(
t
)
C
• Із компонентного рівняння конденсатора ( C
) випливає,
dt
щов режимі постійного струму конденсатор не пропускає струму
і тому конденсатор можна усунути зі схеми (iC 0) .
• Із компонентного рівняння котушки ( u L (t ) L
diL (t )
dt
) випливає , що
в режимі постійного струму напруга на котушці дорівнює нулеві , і тому
котушку
можна
замінити
коротким
замиканням
(ідеальним
провідником з нульовим опором).
• Отже, у колі залишаються лише резистори , і математична модель кола
стає системою лінійних алгебраїчних рівнянь з дійсними
коефіцієнтами. Тому задача аналізу режиму постійного струму в
лінійному колі є найпростішою задачею теорії кіл.

4.

На рисунку показано приклад перетворення схеми лінійного
кола при аналізі режиму постійного струму:

5.

Метод еквівалентних перетворень
• Суть методу полягає у застосуванні т.зв. еквівалентних
перетворень схем, які призводять до спрощення схеми
(зменшення кількості гілок, контурів) і зводять її до
одноконтурної або двовузлової.
• Під еквівалентними перетвореннями розуміють такі
перетворення певної частини схеми, при яких не змінюються
струми і напруги в іншій частині схеми, яка залишилась
неперетвореною.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Послідовне з’єднання котушок індуктивності
Струми послідовно з’єднаних котушок рівні між собою:
iL1 iL 2 ... iLN iL
diL
diL
uL1 L1
;...; u LN LN
dt
dt
u AB u L1 u L 2 ... u LN
diL
diL
( L1 L2 ... LN )
LEK
dt
dt
LEK L1 L2 ... LN

14.

Паралельне з’єднання котушок індуктивності
Напруги паралельно з’єднаних котушок рівні між собою:
uL1 uL 2 ... u LN u AB
t
t
1
1
i1 u AB dt ;....iN
u AB dt ;
L1 0
LN 0
t
iAB
t
1
1
1
i1 ... iN ( ... ) u AB dt
u AB dt
L1
LN 0
LEK 0
1
1 1
1
...
LEK L1 L2
LN
English     Русский Правила