Ім'я комірки (адреса)
Використання функцій
Аргументи функції
Вставлення функції
Друкування книги
1.39M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Microsoft Excel 2007. Основні поняття

1.

2.

1
2
3
• виконати Пуск , Усі програми, Microsoft Office,
Microsoft Office Excel 2007;
• використати ярличок програми на Робочому столі або
на Панелі швидкого запуску;
• двічі клацнути на значку вже існуючого файлу,
створеного в табличному процесорі Excel 2007 або в
попередніх версіях цієї програми.

3.

стрічка заголовку
поле імені
вкладки
панелі інструментів
стрічка
формул
смуги
прокручування
рабочий
аркуш
рядок стану
3

4.

Об’єктами табличного процесора Excel 2007 є:
1
2
та ін.
• електронна книга,
• аркуш,
3
• електронна таблиця,
4
• рядок, стовпець,
5
• клітинка, діапазон,
6
• Діаграма.

5.

Рядки, стовпці, клітинки,
діапазон
B4:E15
с
т
о
в
п
е
ц
ь
Електронна таблиця табличного процесора Excel 2007
містить 1 048 576 рядків
(номери від 1 до 1 048 576),
16 384 стовпці (за замовчуванням їхні
номери
складаються
з
літер
англійського алфавіту: A, B, С,
..., Z, АА, ..., ZZ, ААА, …, XFD).
Усього 17 179 869 184 клітинки.

6. Ім'я комірки (адреса)

Кожна клітинка електронної таблиці має адресу. Адреса
клітинки задається номерами стовпця та рядка, на перетині
яких вона знаходиться, наприклад, A1, С3, D17, AA26. Завжди
одна з клітинок електронної таблиці є поточною. Її адреса
відображається в полі Ім’я.
активна
комірка
неактивна
комірка

7.

Дві або більше клітинок аркуша електронної таблиці утворюють
діапазон клітинок. У діапазон клітинок можуть входити як суміжні, так і
несуміжні клітинки. Прямокутний діапазон клітинок, що складається з
суміжних клітинок, називається зв’язним.
Адреса зв’язного діапазону клітинок задається адресами двох клітинок,
розташованих у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою, наприклад
A3:A7, B11:D11, G9:C3.

8. Використання функцій

Для здійснення обчислень в Excel 2007 використовують
функцій.
Наприклад,
обчислення
значення
арифметичного квадратного кореня, знаходження
значення синуса або тангенса та ін.
Excel 2007 має вбудовану бібліотеку функцій, до якої
входять більше ніж 300 різноманітних функцій. Всі вони
для зручності пошуку розподілені по групах (категоріях):
математичні, статистичні, логічні, фінансові, текстові та
ін.
Функція в Excel 2007 має ім'я і результат, є функції з
аргументами і без аргументів.
Навчальна презентація

9. Аргументи функції

При використанні функції спочатку вказується її ім'я, а
потім, якщо функція має аргументи, в дужках вказується
список аргументів через крапку з комою.
Якщо функція не має аргументів, то в дужках після
імені функції нічого не вказується. Так в наведеній вище
формулою
= СУММ (А1: А10)
використана функція з ім'ям СУММ, аргументом якої є
посилання на діапазон комірок А1: А10, а результатом сума чисел із зазначеного діапазону комірок.
Навчальна презентація

10. Вставлення функції

Якщо виконати Формули,
Бібліотека функцій, Вставити
функцію або вибрати кнопку
Вставити функцію Рядка формул,
то відкриється вікно Майстер
функцій.
У цьому вікні в списку поля
Категорія можна вибрати
потрібну категорію, після чого в
списку поля Виберіть функцію
вибрати потрібну функцію. Після
вибору кнопки ОК відкривається
вікно Аргументи функції і далі
введення функції в формулу
відбувається аналогічно способу,
розглянутому вище.
Навчальна презентація

11. Друкування книги

Якщо область друку не вміщується на одній сторінці аркуша для
друкування, Excel 2007 автоматично розподіляє цю область на
кілька сторінок. Продивитися, як це виглядатиме після друкування,
можна в режимі попереднього перегляду, який установлюється
Office, Друк, Попередній перегляд, або в режимі Розмітка сторінки,
який установлюється вибором кнопки у групі кнопок для
встановлення режиму перегляду аркуша. У режимі Розмітка
сторінки, переміщуючи штрихові лінії, можна змінювати розподіл
вмісту по сторінках.
Режим
Попередній
перегляд
Режим
Розмітка
сторінки

12.

Навчальна презентація
English     Русский Правила