Кіріспе
Медициналық сақтандыру
Сақтандыру
Медициналық сақтандыруды енгізудің мақсаты
Медициналық сақтандырудың принциптері
Медициналық сақтандырудың екі түрі бар:
Медициналық сақтандырудың түрлері
Сақтандыру объектісі
Медициналық сақтандырудың субьектісі.
Сақтанушының құқықтары мен міндеттері
Медициналық сақтық қорғаудың жүйелері
Қорытынды
187.30K
Категория: МедицинаМедицина

Медициналық сақтандыру жүйесіне кіріспе. Негізгі түсініктер мен терминология. Медициналық сақтандыру: мақсаттары, түрлері

1.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.
АСФЕНДИЯРОВА
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ
Орындаған: Амирова Альфия
Курс: 5
Топ: 038-1
Факультет: Жалпы медицина
Қабылдаған: Рахметова К.У.
Алматы 2017 жыл

2. Кіріспе

Медициналық
сақтандыру
орталықтан
тыс
басқаруымен сипатталады. Қолданушылар денсаулық
сақтауды қаржыландыруға тікелей қатыса алады және
медициналық көмекті ұйымдастыруға әсер ете алады.

3. Медициналық сақтандыру

Медициналық
сақтандыру – бұл тұлғалардың
денсаулығын сақтандыру мақсатында жүргізілетін
емдік және профилактикалық шаралар жиындығының
жүйесі. Денсаулық сақтаудағы халықтың мүддесін
әлеуметтік қорғаудың түрі, медициналық көмек қажет
еткенде сақтандырылған жағдай бойынша науқасқа
жинаған қаржы кепілдік болады.

4. Сақтандыру

Сақтандыру – бұл экономикалық қатынас, мұнда кем
дегенде екі жақ қатысады. Бірінші жақ – сақтандыру
организациясы (мемлекеттік, акционерлік, жеке).
Екінші жақ – сақтандырушылар деп аталатын
мемлекеттік немесе жеке компаниялар. Сақтандыру
шарттарын азаматтар жеке өзі жасайды немесе олар
сақтандыру жарнасын кәсіпорынның, ұйымның, тағы
да басқа пайдасынан төлеу жолымен ұжымдық
нысанда жасалуы мүмкін.

5. Медициналық сақтандыруды енгізудің мақсаты

Тұрғындарға мадициналық көмек көрсетудің сапасын
жақсарту, көлемін жоғарлату
1)Тұрғындар денсаулығын қорғаудың орталықтан тыс
басқарылуы
2) Медициналық қызметкерлердің экономикалық
қызығушылық танытуы және жауапкершілігінің
жоғарлауы
3)Тұрғындардың
денсаулық
сақтандыруға
экономикалық қызығушылық танытуы.

6. Медициналық сақтандырудың принциптері

Медициналық
принциптері
сақтандырудың
Медициналық сақтандаруға барлық тұрғындар жата
алады (жұмысшылар және жұмыссыздар) Әрбір
тұлғаның қосымша медициналық сақтандыруға
құқығы бар. Медициналық сақтандыру шартында
әрбір тұлға сақтандырушы организацияны, емдік –
профилактикалық мекемені, дәрігерді таңдауға
құқығы бар.

7. Медициналық сақтандырудың екі түрі бар:

Медициналық
екі түрі бар:
сақтандырудың
Міндетті
Ерікті

8. Медициналық сақтандырудың түрлері

Медициналық
түрлері
сақтандырудың
Міндетті медициналық сақтандыру – мемлекеттік
әлеуметтік сақтандырудың құрамдық бөлігі болып
табылады, барлық Қазақстан Республикасының
тұлғаларын бірдей медициналық және дәрілік
көмекпен қамтамасыз етеді.
Ерікті медициналық сақтандыру – топтық және жеке
болуы мүмкін, бұл сақтанушының немесе жұмыс
берушінің қаржысы арқылы жүзеге асырылады.

9.

Міндетті медициналық
сақтандыру
Ерікті медициналық
сақтандыру
Қоғамдық
Жеке
Әлеуметтік сақтандыру түрі
Меншіктік сақтандыру түрі
Коммерциялық емес
Коммерциялық
Жалпы немесе көпшіліктік
Жеке немесе топтық
Сақтандырушылар:
Міндетті мед.сақтандыруды жүргізуге
лицензиясы бар мед.сақтандыру
ұйымдары
Сақтандырушылар:
Міндетті емес мед.сақтандыруды
жүргізуге лицензиясы бар
мед.сақтандыру ұйымдары
Сақтандыратындар:
жұмысшыларға – жұмыс берушілер,
жұмыссыздарға – жергілікті
администрация
Сақтандыратындар:
заңды және физикалық тұлғалар
Қаражат көзі – жұмыс берушілер
Қаражат көзі – азаматтардың жеке кірісі

10.

Міндетті
медициналық сақтандыру заңнамалық
актілер талаптарына орай жүзеге асырылатын
сақтандыру. Ол сақтанушының есебінен жүзеге
асырылады. Міндетті сақтандырудың әрбір түрі
сақтандырудың жеке (бөлек) сыныбы болып
табылады.. Міндетті медициналық сақтандыру
бойынша барлық Қазақстан республикасының
азаматтары жынысына, жасына, денсаулығына,
тұрғылықты жеріне, жеке табыс деңгейіне қарамай,
мемлекеттік
бағдарламаға
кіргізілген
тегін
медициналық қызметті пайдалануға құқы бар

11.

Ерікті медициналық сақтандыру тараптардың еркін
білдіруіне орай жүзеге асырылатын сақтандыру. Ерікті
медициналық
сақтандыру
азаматтардың
денсаулығына медициналық қызмет көрсетуде толық
немесе жартылай шығындарын жабу мақсатында
жүргізілетін сақтандыру ұйымының формасы.
Сақтандырудың бұл түрінде әр азамат өзінің
еркіндігіне байланысты денсаулығын жақсарту
мақсатында сақтандыру компаниясын, сақтандыру
полисін таңдауға құқы бар.

12. Сақтандыру объектісі

Сақтандыру
объектісі – бұл барлық Қазақстан
Республикасының
заңына
қарсы
келмейтін,
сақтандырылатын
нарселер.
Бұл
меншіктік
қызығушылық:
1)Сақтанушының
өмірімен,
жұмысқа
қабілеттілігімен,
еңбегімен
байланысты;
2)Меншікті қолданумен, иеленумен байланысты.

13. Медициналық сақтандырудың субьектісі.

Медициналық
субьектісі.
Әрбір
Қазақстан
сақтандырудың
Республикасының
азаматының
құқығы:
Міндетті және ерікті медициналық сақтандыру
Сақтандыру ұйымын таңдау
Медициналық орын мен дәрігерді таңдау
ҚР барлық аймағында медициналық көмек алу
Жалпы Медициналық Сақтандырудың сапасы мен
көлеміне сәйкес медициналық қызмет алу.

14. Сақтанушының құқықтары мен міндеттері

Медициналық сақтандырудың барлық түріне қатысу
Медициналық ұйымдарды еркін таңдау
Медициналық
сақтандыру
орындалуын қадағалау
келісім
шартының

15.

Еңбекшілердің
өз
қаражатынан
төленетін
ерікті
медициналық сақтандыру бойынша неғұрлым жоғары
деңгейде
медициалық
көмек
көрсету
көзделеді.
Еңбекшілердің
өз
қаражатынан
төленетін
ерікті
медициналық сақтандыру бойынша неғұрлым жоғары
деңгейде
медициалық
көмек
көрсету
көзделеді.
Сақтандыру шарты бойынша бір талап (сақтанушы)
сақтық сыйақыларын төлеуге міндеттенеді, ал екінші талап
(сақтандырушы) сақтық жағдайы пайда болған кезде
сақтанушыға немесе оның пайдасын шарт жасалған өзге де
тұлғаға (пайда алушыға) шартта белгіленген соманың
(сақтық сомасының) шегінде сақтық өтемін төлеуге
міндеттенеді

16.

Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексі
бойынша мыналар сақтандырудың нысандары болып
табылады:
міндеттілік
дәрежесі бойынша
ерікті және
міндетті;
сақтандыру
объектісі бойынша
сақтық өтемді
жүзеге асыру
негіздері бойынша
жеке және
мүліктік
жинақтаушы
және
жинақтаушы
емес

17. Медициналық сақтық қорғаудың жүйелері

ұжымдық
(сапалық)
жеке (жекеше)
қоғамдық
(мемлекеттік)

18.

Медициналық сақтандыру қорларына сақтық жарналарын
төлеуде жұмыс берушілердің міндетті қатысуы заңнамада
қарастырылған.
Сақтық
қорларын
қалыптастыру,
қызметтер көрсету сияқты, сақтаушылардың табыстарына,
қор
мекемесінің
мәртебесіне,
кейде
сақтандырылғандардың жасына қарай сараптанған.
Медициналық сақтандыру қорларына сақтық жарналарын
төлеуде жұмыс берушілердің міндетті қатысуы заңнамада
қарастырылған.
Сақтық
қорларын
қалыптастыру,
қызметтер көрсету сияқты, сақтаушылардың табыстарына,
қор
мекемесінің
мәртебесіне,
кейде
сақтандырылғандардың жасына қарай сараптанған.

19. Қорытынды

Көптеген елдерде сақтандырудың аралас жүйесі бар.
Олардың қаржылануы үшжақты негізде жүзеге
асырылады.
Дамыған
елдерде
тұрғындардың
денсаулығын сақтауға көп көніл бөледі. Медициналық
көмекті ұйымдастыру бұл тек медицинаның шешетін
сұрағы емес, сонымен қатар ол экономикаға,
әлеуметке септігін тигізетін мәселе болып табылады

20.

Медициналық сақтандыру сақтандыру жүйесінің маңызды құрамды буыны
болып табылады және қоғамдық өндіріс тің аса маңызды факторы –
медициналық
денсаулықтың
ұдайы
толықтырылуының
әлеуметтікэкономикалық үдерістерінде оның рөлі салмақты. медициналық сақтандыру
сақтандыру жүйесінің маңызды құрамды буыны болып табылады және
қоғамдық өндіріс тің аса маңызды факторы – медициналық денсаулықтың
ұдайы толықтырылуының әлеуметтік- экономикалық үдерістерінде оның рөлі
салмақты. Медициналық сақтандырудың жұмыс істеуі медициналық қызмет
көрсету саласынды нарықтық қатынас тудырады. Бұл өз кезегінде,
медициналық қызмет көрсететін - медициналық мекемелердің, олардың
қызметкерлерінің, жеке машықтанушы дәрігерлердің еңбегінің саны мен
сапасына нақты баға беруге мүмкіндік тудырады. Басқа жағынан, науқастар
емдеу- профилактикалық мекеме мен нақтылы дәрігерді таңдау құқығы пайда
болады. Бұл міндетті медициналық сақтандыру қоры тарапынан
емделушілердің мүддесін қорғаумен қосарланады: ол медициналық қызметтер
көрсетудің сапасы мен көлеміне сараптық баға бере алады, емдеу нәтижелеріне
кінәрат-талап таға алады, ал қажеттік кезінде емдеуші мекемеге немесе жеке
машықтанушы дәрігерге экономикалық санкциялар қолдана алады. Жалпы
алғанда, медициналық сақтандырудың дамуы қазіргі кездегі денсаулық сақтау
жүйесіндегі кемшіліктерді азайтып, жүйесіз жүрген істерді біршама жүйелеуге
жол ашады

21.

Бұл рөл медициналық сақтандыру қорларының жұмыс
істеунің
қағидалық
ерекшеліктеріне
негізделген:
қалыптастырудың қоғамдық ынтымақтастығы, іс-әрекеттің
орталықсыздандырылуы (бөлшектенуі), ұйымдастырудың
міндетті нысаны - бұлар барлық азаматтарға қажетті
медициналық көмек берудің кепілдіктерін қамтамасыз
етеді. Бұл рөл медициналық сақтандыру қорларының
жұмыс істеунің қағидалық ерекшеліктеріне негізделген:
қалыптастырудың қоғамдық ынтымақтастығы, іс-әрекеттің
орталықсыздандырылуы (бөлшектенуі), ұйымдастырудың
міндетті нысаны - бұлар барлық азаматтарға қажетті
медициналық көмек берудің кепілдіктерін қамтамасыз
етеді.
English     Русский Правила