Химиялық реакциялардың типтері
Химиялық реакциялар
Қосылу реакциясы
Механизм
Айырылу реакциясы
Механизм
Орын басу реакциясы
Механизм
Алмасу реакциясы
Механизм
258.93K
Категория: ХимияХимия

Химиялық реакциялардың типтері

1. Химиялық реакциялардың типтері

Байкалов Андрей 3 курс химия (полияз)

2. Химиялық реакциялар

Айырылу реакциясы
Қосылу реакциясы
Орын басу реакциясы
Алмасу реакциясы

3. Қосылу реакциясы

нәтижесінде
бірнеше (жай немесе күрделі)
заттардан бір күрделі зат түзіледі.

4. Механизм

А+В->С
A+B+C->D
Мысалы:
Ғе + S= FeS
жай + жай = күрделі зат

5. Айырылу реакциясы

нәтижесінде
бір заттан екі немесе одан да көп
заттар түзіледі (күрделі немесе
жай).

6. Механизм

АВ--->А+В
АВС---> А+В+С
Мысалы:
СаСО3 СаО + С02
бір зат = екі зат

7. Орын басу реакциясы

жай және
күрделі зат арасында жүреді, жай
зат күрделі заттың құрамындағы
бір элемент атомының орнын
басады.

8. Механизм

А
+

--->
АС + В
Мысалы:
Fe+CuS04 = FeS04+Cu
жай зат + күрделі зат = күрделі зат + жай зат

9. Алмасу реакциясы

кезінде екі
күрделі заттың кұрам бөліктері
орын алмастырады.

10. Механизм

AB + CD
+
= AD + BC
Мысалы:
AgN03+NaCl = AgCl+NaNO3
күрделі заттар = күрделі заттар
English     Русский Правила