88.29K
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу. (Тема 1)

1.

2. Мета й завдання
економічного аналізу. Основні
його категорії
Мета економічного аналізу —
сприяння виконанню планів підприємств і їх
підрозділів, а також інших господарських
формувань, сприяння дальшому розвитку і
поліпшенню економічної роботи завдяки
підготовці проектів оптимальних
управлінських рішень.
Основними завданнями економічного
аналізу є:
• об’єктивна оцінка роботи підприємства і
його підрозділів через порівняння
результатів з витратами;
• виявлення впливу відповідних факторів
на показники, які аналізуються, і вивчення
причинних зв’язків;
• пошук наявних резервів підвищення
ефективності виробництва;
• опрацювання конкретних заходів щодо
використання виявлених резервів та
здійснення контролю за їх виконанням;
• узагальнення результатів аналізу для
прийняття раціональних управлінських
рішень.
ТЕМА 1:
ПРЕДМЕТ,
ОБ'ЄКТ І
ЗАВДАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ
3.Предмет економічного
аналізу
Економічний аналіз — це комплексне
глибоке вивчення роботи підприємств, їх
підрозділів та інших господарських
формувань для об’єктивної оцінки її
результатів і виявлення можливостей
дальшого підвищення ефективності
господарювання.
Предметом економічного аналізу є
діяльність підприємств і їх підрозділів, а
також інших господарських формувань,
спрямована на досягнення максимальних
результатів за мінімальних витрат.
1. Роль
економічного
аналізу за ринкових
відносин
Курс економічного аналізу займає провідне місце в
системі економічної освіти. Економічний аналіз як
окрема дисципліна сформувався на базі курсу
бухгалтерського обліку діяльності підприємств:
перші праці з економічного аналізу виходили під
назвами «Аналіз балансу», «Аналіз звітності»,
«Счётный анализ» (Н. Р. Вейцман).
Основним джерелом інформації для аналізу є
досить складна система облікових і звітних
показників роботи підприємств.
Економічний аналіз є складовою частиною
економічної роботи на підприємстві.
English     Русский Правила