Інтелектуальна власність
ЗМІСТ
Види Інтелектуальної власності. Авторське право. Патент
203.90K
Категория: ПравоПраво

Інтелектуальна власність

1. Інтелектуальна власність

Виконав:
студент НН ІЕБ 508
Цицохов Дмитро
2016

2. ЗМІСТ

1.
2.
3.
4.
Поняття ІВ;
Зміст ІВ;
Види ІВ;
Становлення законодавства України
щодо ІВ

3.

Інтелектуальна власність - це результат творчої
діяльності людини: винаходи у всіх галузях
людської діяльності, корисні моделі, промислові
зразки, знаки для товарів та послуг, знаки
обслуговування, фірмові знаки, комерційні
позначення, інформаційна продукція, селекційні
досягнення тощо. Іншими словами — це такі
результати науково-технічної та художньої
творчості людини, які можна використовувати
будь-яким способом у господарській діяльності.

4.

Зміст ІВ полягає в тому, що для сучасної концепції
українського цивільного права характерним є те,
що право інтелектуальної власності стосовно
особи розглядається у 2 значеннях:
1) як елемент правосуб'єктності (правоздатності,
статусу) особи;
2) як суб'єктивне право. Відповідно і тлумачиться
зміст права інтелектуальної власності.
Зміст права інтелектуальної власності становлять
особисті немайнові права та (або) майнові права
інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 418 ЦК
України).

5. Види Інтелектуальної власності. Авторське право. Патент

У залежності від особливостей об'єктів права
інтелектуальної власності можна виділити чотири її
різновиди:
• авторське право і суміжні права;
• право на відкриття;
• промислова власність (право на винахід, корисну модель,
промисловий зразок, що називають також патентним
правом);
• інші результати творчої діяльності, використовувані у
виробництві (право на товарний знак, знак
обслуговування, на раціоналізаторську пропозицію,
фірмове найменування, охорону селекційних досягнень,
топологій інтегральних схем, інтересів володаря "ноухау").

6.

Авторське право - це сукупність правових норм,
які регулюють відносини, що виникають унаслідок
створення і використання творів літератури,
мистецтва і науки. У суб'єктивному розумінні
слова — це сукупність прав, які належать автору
або його правонаступникам у зв'язку із створенням
і використанням твору літератури, науки чи
мистецтва.
Патент - документ, що засвідчує авторство на
винахід та виключне право на використання його
протягом певного строку.

7.

Законодавство щодо
Інтелектуальної власності
У відповідності зі ст.41 Закону України "Про
власність" об'єктами права інтелектуальної
власності є твори науки, літератури і мистецтва,
відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для
товарів і послуг, результати науково-дослідних
робіт і інші результати інтелектуальної праці.

8.

Дякую за увагу !
English     Русский Правила