Ринкова інфраструктура
2.11M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Ринкова інфраструктура

1. Ринкова інфраструктура

2.

Ринкова інфраструктура– це комплекс
інститутів, установ, організацій,
підприємств, які забезпечують
нормальний режим безперебійного
функціонування ринку.

3.

Одним із найбільш поширених
інфраструктурних елементівринку є біржа

4.

Історично першим видом бірж
були товарні. Перша біржа була
зареєстрована у Антверпені у 1531р.,
друга у Лондоні у 1566р. А на території
України – у 1796 р. в Одесі.

5.

Товарні біржи – це постійно діючі ринки, де
купівля-продаж товарів здійснюється на
підставі встановлених стандартів і зразків та
відповідних документів, які регламентують
номенклатуру, об"єм, ціни, терміни і види
поставки товарів та інші умови.

6.

Торгівля на товарних біржах ведеться за
певними правилами. Їхня суть полягає в
тому,що:
- купівлю і продаж товарів здійснюють
посередники;
- на біржу не потрібно привозити товар,
оскільки його існування підтверджує
сертифікат – документ, який характеризує
їх кількість;
- біржа – це форма гуртової торгівлі;
- на біржі ціни на товари встановлюються
гласно.

7.

Головною дійовою особою на товарній біржі
є брокер – посередник у комерційних
операціях. За допомогою брокерів купують
і продають товари за дорученням інших
осіб.

8.

Фондовабіржа – постійно діючий ринок, на
якому здійснюються купівля і продаж цінних
паперів.
Основними функціями фондових бірж є:
- мобілізація тимчасово вільних грошових
ресурсів через продаж цінних паперів;
- встановлення ринкової вартості курсу
цінних паперів;
- перхід капіталів між галузями і сферами
економіки.

9.

Валютнабіржа – це регулярно
функціонуючий ринок, на якому
відбувається торгівля валютами різних
країн.
Валютна біржа:
- здійснює валютну торгівлю;
- здійснює розрахунки в іноземній валюті;
- здійснює поточний курс іноземних валют
по відношенню до національної валюти.

10.

Покупцями та продавцями виступають
переважно банки, що здійснюють угоди за
свій рахунок або за дорученням своїх
клієнтів. У розвинених країнах зараз
переважає міжбанківська торгівля валютою.
Тому роль валютних бірж дещо знижується.

11.

Біржа праці – це орган, що здійснює
посередницькі функції між найманими
робітниками і роботодавцями.
Вона здійснює облік безробітних, наявності
вільних робочих місць, виплату допомоги по
безробіттю, організовує громадські роботи,
надає консультації, веде рекламну роботу,
проводить роботу з
підготовки і перепідготовки кадрів тощо.

12.

Основними інфраструктурними елементами є :
Ярмарки – це ринки товарів, які періодично
організовують в установленому місці. Вони
бувають міжнародні, регіональні, національні
та місцеві.
Аукціони – це продаж реальних товарів на
основі конкурсних покупців. На аукціоні
реалізуються товари, які, як правило,
користуються підвищеним попитом.
Торгові дома – закуповують товари у
виробників або оптовиків своєї країни і
перепродають за кордоном, або навпаки.
Торгово-промислові палати – це комерційні
організації, головним завданням яких є
сприяння розвитку економічних і
торговельних зв"язків з партнерами
зарубіжних країн.

13.

Брокерські фірми– це посередник між продавцями
і покупцями цінних паперів на біржі. Вона вивчає
кон"юнктуру ринку, можливості закупівлі та збуту
акцій.
Страхова компанія – це незалежна організація,
яка ставить за мету отримання прибутку від
здійснення страхових операцій. Вона здійснює
систему заходів, спрямованих на повне або
часткове відшкодування застрахованим фірмам
збитків від стихійного лиха, аварій тощо.
Аудиторська фірма- це незалежна організація, яка
на замовлення контролює і аналізує фінансову
діяльність підприємств і організацій різних форм
власності, їхні бухгалтерські звіти та баланси.
Холдингова компанія- акціонерна компанія,
капітал якої використовується переважно для
придбання контрольних пакетів акцій інших
компаній з метою встановлення контролю за
їхньою діяльністю і отримання доходів.
English     Русский Правила