Тема Фінансові послуги на грошовому ринку
1. Суть грошового ринку
Сегменти грошового ринку за видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей від продавців до покупців:
За інституційними ознаками грошових потоків можна виділити такі сектори грошового ринку:
За третім критерієм — економічним призначенням купівлі грошей — грошовий ринок поділяють на два сектори:
Пропозиція грошей
282.01K
Категория: ФинансыФинансы

Фінансові послуги на грошовому ринку

1. Тема Фінансові послуги на грошовому ринку

ТЕМА
ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ГРОШОВОМУ
РИНКУ
3.
План
1. Суть грошового ринку
2. Попит на грошовому ринку
3. Пропозиція на грошовому ринку
4.
4. Рівновага на грошовому ринку
1.
2.

2. 1. Суть грошового ринку

Грошовим ринком називають
особливий сектор ринку, на якому
здійснюється купівля та продаж
грошей як специфічного товару,
формування попиту, пропозиції та
ціни на цей товар.

3.

ода
р
П
вці г рош
ей
О б’єкти
купівлі-прод аж у
Гроші
Позичкові
угоди
Гроші
Гроші
Ц інні
папери
Інструменти
купівлі-прод аж у
П ок
упці г ро ше й
Валютні
цінності

4.

За інституційним критерієм грошовий
ринок можна поділити на два сектори:
сектор прямого
фінансування
сектор
опосередкованого
фінансування

5. Сегменти грошового ринку за видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей від продавців до покупців:

СЕГМЕНТИ ГРОШОВОГО РИНКУ ЗА ВИДАМИ ІНСТРУМЕНТІВ, ЩО
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ГРОШЕЙ ВІД ПРОДАВЦІВ ДО
ПОКУПЦІВ:
ринок позичкових
зобов’язань
ринок цінних
паперів
валютний ринок

6. За інституційними ознаками грошових потоків можна виділити такі сектори грошового ринку:

ЗА ІНСТИТУЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ ГРОШОВИХ
ПОТОКІВ МОЖНА ВИДІЛИТИ ТАКІ СЕКТОРИ
ГРОШОВОГО РИНКУ:
ринок банківських
кредитів
фондовий ринок
ринок послуг
небанківських фінансовокредитних установ.

7. За третім критерієм — економічним призначенням купівлі грошей — грошовий ринок поділяють на два сектори:

ЗА ТРЕТІМ КРИТЕРІЄМ — ЕКОНОМІЧНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ
КУПІВЛІ ГРОШЕЙ — ГРОШОВИЙ РИНОК ПОДІЛЯЮТЬ НА
ДВА СЕКТОРИ:
Ринок
грошей
Ринок
капіталів

8.

Формується у вигляді попиту на запас грошей, які у
своєму розпоряджені можуть мати економічні суб’єкти на
фіксований момент часу

9.

Мотиви попиту на гроші:
•Трансакційний мотив
•Мотив завбачливості
•Спекулятивний
мотив

10.

11. Пропозиція грошей

ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
Пропозиція грошей — друга сила, що у
взаємодії з попитом визначає кон’юнктуру
грошового ринку.
• економічні суб’єкти
в будь-який момент мають у
своєму розпорядженні певний
Суть
запас грошей, які вони можуть
пропозиції
за сприятливих обставин
грошей
спрямувати
в оборот.

12.

Грошова база – це консолідований показник резервних грошей
банківської системи, на основі яких через грошовий
мультиплікатор
формується
пропозиція
грошей.
(Готівка+банківські резерви)
банківські резерви
Грошовий мультиплікатор – це величина коефіцієнта, на
яку збільшується кількість грошей в обігу в результаті операцій
на грошовому ринку
M=1+c/r+c
c – відношення суми готівки до депозитів;
r – норма обов’язкового банківського резерву

13.

3. Рівновага на грошовому ринку
English     Русский Правила