Дәрістің жоспары:
Судың мөлшері:
Денеде су алмасуы электролиттердің алмасуымен тығыз байланысты
Дене сұйығында осмостық қысымды судың мөлшеріне шағып есептейтін-діктен оны осмолялдық деп, Рмосм/кг суға өлшемімен белгілейді
Су балансы:
Су балансы:
Су балансының өзгерістері
Су алмасуы бұзылыстарының түрлері:
Гипогидрияның пайда болу себептері:
Судың артық шығарылуы:
Организмнен шығарылатын су мен электролиттердің арақатынасы бойынша:
Гипогидриялардың патогенезі
Гипо- және гипертониялық гипогидриялардың айырмашылықтары:
Гипергидрия
Гипергидрия пайда болу себептері:
Гипергидрияның патогенездік түрлері
Гипотониялық гипергидрияның патогенезі
Ісіну
Судың қылтамырлар қабырғасы арқылы алмасуы
Ісінулер дамуына әкелетін факторлар:
Гемодинамикалық фактор
Онкотикалық фактор
Тіндік фактор
Қан тамырлық фактор
Лимфа ағып кетуінің қиындауы
Жуйкелік-эндокриндік фактор
АДГ
Ісінудің түрлері:
Жүректік ісінудің патогенезі
Бүйректік ісінудің патогенезі
Қабынулық ісінудің патогенезі
Ісінудің түрін анықтауға арналған алгоритмі (Харрисон)
Ісінудің маңызы:
Ісінудің жағымды жақтары:
1.63M
Категория: ХимияХимия

Су мен электролиттер алмасуы

1.

Су мен электролиттер
алмасуы.
Автор Нурмухамбетов А.Н.
1

2.

1 бөлім
Су мен электролиттер
алмасуының
бұзылыстары
2

3. Дәрістің жоспары:


Су алмасуының тепе-теңдігі туралы түсінік;
Су алмасуы бұзылыстарының түрлері;
Гипогидрия, түрлері, пайда болу себептері;
Гипогидрия түрлерінің өту ерекшеліктері;
Гипергидрия, түрлері, пайда болу себептері;
Ісіну, анықтама;
Ісіну дамуына әкелетін факторлар;
Ісінудің маңызы.

4. Судың мөлшері:

Ересек адам денесінде – 60 %;
жаңа туған нәрестелерде – 80 %
Судың организмде бөлінуі:
• Жасушалар ішінде 70%
• Жасушалар сыртында 30%, оған:
• а) тінаралық су;
ә) тамыр ішіндегі су;
б) эпителий жасушаларымен дене
қуыстарына шығарылатын су – жатады.

5.

Жасуша сыртындағы
бөлім
30%
K:Na=
K:Na=
1:20
20:1
70%
ҚУЫСТАРДАҒЫ
СУ
ЖАСУША ІШІЛІК
БӨЛІМ
ЖАСУША АРАЛЫҚ СУ
ТАМЫР ІШІЛІК СУ

6. Денеде су алмасуы электролиттердің алмасуымен тығыз байланысты

• Электролиттер – деп молекулаларында электр дәрмендері бар
химиялық элементтерді айтады
(мәселен, Na+, K+, CL-, Ca2+ т.б.).
• Электролиттер дене сұйықтарында
осмостық қысым туындатады.

7.

• Осмостық қысым – деп электролиттердің
аз жағынан көп жағына қарай суды белгілі
бір қабық арқылы сорып алу күшін
айтады.
NaCL 5%
Су
NaCL 1%
Су

8. Дене сұйығында осмостық қысымды судың мөлшеріне шағып есептейтін-діктен оны осмолялдық деп, Рмосм/кг суға өлшемімен белгілейді

Дене сұйығында осмостық қысымды
судың мөлшеріне шағып есептейтіндіктен оны осмолялдық деп, Рмосм/кг
суға өлшемімен белгілейді
• Қан сұйығының осмолялдығын
анықтау өрнегі:
• Росм = 2 х [Na+] +[глюкоза мг%] : 18
+ зәрнәсіл мг% : 2,88.
• қалыпты Росм = 280-290 мосм/кг
Н2О

9.

* денедегі су алмасуының реттелү тетіктері
Ми қыртысы
Шартты-рефлекстік
факторлар
Ауыз қуысындағы
рецепторлар
гипофиз
Гипоталамустың
вентро-медиалдық
бөліміндегі шөл орталығы
барорецепторлар
тіндік
осморецепторлар
адреногломерулотропин
Қан тамырларының
көлемдік
рецепторлары
АДГ
АКТГ
Бүйрек үсті безі
әлдостерон
ренин
Дербес жүйке
жүйесінің
бөлімі
Физиологиялық шығарылу
Тер бездері
бүйрек
Na+мен судың кері
сіңірілуі
3

10.


Мына өмірде, жүрегіңде,
Бойыңда ыстық қан барда,
Болмысты да, болмасты да,
Болады деп арманда!
• (Мұқағали Мақатаев)

11.

* Осмостық қысым реттелүінің негізгі зандылықтары
Денеде су азаюы
Тамыр ішілік сұйық
көлемі
АЗАЮЫ
Осмосмостық қысым
көтерілүі
Осморецептор
лардың
Барорецепторлардың
қозуы
қозуы
Шөл орталығы
ангиотензин II
АДГ
Бүйректе
судың кері
сіңірілуі
денеде су балансының қалып
тасуы
әлдостерон
Na мен судын
тұтылуы
4

12.

•вазопрессиннің функциялық әсері(антидиурездік гормон– АДГ)
АҚ
АҚК
гипофиз
осмостық
қысым (ОҚ)
Қан
тамыр
Тегіс салалы
ет талшықтары
жиырылуы
АДГ
Судың кері
сіңірілуі
бүйрек
күшеюі
қан тамыр
АҚ
Айналымдағы
қан көлемі
диур
ез
7

13.

Әлдостерон өндірілуін күшейтейтін факторлар.
( А.В.Атаман бойынша)
РЕНИН
гиперкалиемия
ангиотензин II
ангиотензин III
АКТГ
Бүйрек үсті безінің қыртысты қабатының
шумақты бөлігі
ӘЛДОСТЕРОН
9

14.

Ренин өндірілуін күшейтетін тетік.
Бүйректе қан айналымның
азаюы
Бүйрек ишемиясы
Әлдостерон
өндірілуі
күшеюі
Бүйректе Na+
кері сіңірілуі артуы
ЮГА
ренин
8

15. Су балансы:

• Су теңгерілімі немесе
балансы – деп организмге түскен су мен одан
шығарылатын
судың
арасында тепе-теңдіктің
болуын айтады.

16. Су балансы:

Түсетін су:
● сусындармен
=
1,2 л
1,0 л
● тамақпен
● зат алмасула
рынан өндірілетін
су
0,3 л
Жинағы:
2,5 л.
Шығарылатын
су:
●Несеппен 1,4 л
●Термен 0,5 л
●Деммен 0,5 л
●Үлкен дәретпен
0,1 л
Жинағы:
2,5 л.

17. Су балансының өзгерістері

Су балансы:
Организмнен
шығарылатын
судың оған
түсетін судан аз
болуын оң
балансы дейді
Организмнен
шығарылатын
судың оған түсетін
судан көп болуын
теріс балансы дейді

18. Су алмасуы бұзылыстарының түрлері:

Су алмасу
бұзылыстары:
Денеде судың
азаюы
(гипогидрия,
гипогидратация, эксикоз)
Денеде судың
көбеюі
(гипергидрия,
гипергидратация)

19. Гипогидрияның пайда болу себептері:

Гипогидрия
Су организмге
аз түсуінен
Су организмнен
көп
шығарылуынан

20.

Судың аз түсуі
Төтенше жағдайлар: Организмдегі дерттік
үрдістер:
Денені ауыр затпен
- өңештін тарылуы
басып қалу;
- кома
Шөлді жерде адасып
- шөлдеу сезімін
кету т.с.с.
төмендететін мый
аурулары
- құтырма дерті
кезінде «судан қорқу»
сезімі

21. Судың артық шығарылуы:


Қансырау;
Іш өту;
Құсу;
Қатты терлеу;
Несеп көп шығарылуы (полиурия);
Тері бүліністері (экзема, күйік);
Гипервентиляция, гиперсаливация кездерінде байқалады.

22. Организмнен шығарылатын су мен электролиттердің арақатынасы бойынша:

Гипогидрия
Изотониялық
(изоосмостық)
Гипотониялық
(гипоосмостық)
немесе тұз
тапшылықты
Гипертониялық
(гиперосмостық
) немесе су
тапшылықты

23.

• ГИПОГИДРИЯ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

24.

• Изотониялық гипогидрия: су мен электролиттердің бір шамада (мәселен, қансырау кезінде)
артық шығарылуынан дамиды.
• Гипотониялық гипогидрия: судан электролиттердің басым артық шығарылуынан (мәселен, көп
құсу, іш өту, қатты терлеу т.б. кездерінде)
байқалады.
• Гипертониялық гипогидрия: судың
электролиттерден басым артық шығарылуынан
(мәселен, қантсыз диабет, гипервентиляция,
гиперсаливация кездерінде) дамиды.

25.

26. Гипогидриялардың патогенезі

• Жасушалар сыртындағы сұйық азаюынан:
Қан қоюлануы
Қан қысымы төмендеуі
Тіндерде майда қанайналым бұзылуы
Гипоксия
Бүйрек ишемиясы
Мый мен жүрек қызметтері бұзылуы
Несеп сүзілуі азаюы
Тырыспа-селкілдек, елес, кома
дамуы
Гиперазотемия

27.

28. Гипо- және гипертониялық гипогидриялардың айырмашылықтары:

Көрсеткіштері:
гипотониялық
гипертониялық
Қанда натрий
Қалыпты немесе
азайған
көбейген
Гематокриттік
көрсеткіш
Қатты көбейген
Қалыпты немесе
шамалы көбейген
Айналымдағы қан
көлемі
Қатты азайған
Шөлдеу сезімі
Гипотензия,
тахикардия
Соңғы сатыларында
Ерте байқалады
қалыпты
Ерте байқалады
Соңғы сатыларында

29. Гипергидрия

• - денеде судың артық тұтылып қалуы.
• Дене қуыстарында су жиналуын шемендік дейді (мәселен, судың іш қуысында
жиналуын іш шемені немесе асцит,
өкпеқапта
жиналуын
гидроторакс,
жүрекқапта– гидроперикардиум, ен қуысында – гидроцеле т.б.)
• Судың тінаралық кеңістіктерде жиналуын ісіну дейді.

30. Гипергидрия пайда болу себептері:

Гипергидрия
Бүйрек қызметі
жеткіліксіздігінде
судың
организмнен аз
шығарылуынан
судың
Қан мен тіндер
арасында су
алмасуының
бұзылыстарынан
Су мен
электролиттер
алмасуының
жүйкелік эндокриндік
реттелуі
бұзылыстарын
ан

31. Гипергидрияның патогенездік түрлері

Гипертониялық
Изотониялық
Гипотониялық
Теңіз суын ішу,
Гипертониялық
ерітінділерді емдік
мақсатта қанға
артық енгізу
Физиологиялық
ерітіндіні артық
енгізу,
дене ісінулері,
шемендік
Бүйрек
қызметінің
жеткіліксіздігі
(сумен улану)

32. Гипотониялық гипергидрияның патогенезі

Несеп аз шығарылуынан судың организмде тұтылуы
Қан сұйылып, оның көлемі көбеюі (олигоцитемиялық
гиперволемия)
Жасушалар сыртында осмостық қысым төмендеуі
Жасушалардың ісінуі
Цитолиз, гемолиз
Гемоглобинурия
Бас сүйек ішінде қысым көтерілуі
Мый қызметі бұзылуы
Бүйрек қызметінің жеткіліксіздігі
Гиперазотемия
Бас ауыруы, жүрек айну, құсу,
тырыспа-селкілдек, кома

33.

34.

• Отандастар, ойлайықшы, ойымызға
лайық,
• Құласақ та, тек биіктен,
• Құзға барып құлайық!
• Бықсып жанған қоламта емес,
• Артымызда шоқ қалсын.
• Болашақтың ошағында,
• Біз тұтатқан от жансын!
• (Мұқағали Мақатаев)

35. Ісіну

• Қылтамырлардың қабырғалары арқылы қан мен
тіндердің арасында су
алмасуының бұзылыстарынан судың тін аралық
кеңістіктерде жиналып
қалуын ісіну дейді.

36. Судың қылтамырлар қабырғасы арқылы алмасуы

Артериалық
жақ
Судың тамыр
сыртына
сүзілуі
Веналық
жақ
Судың кері
сіңірілуі

37.

Тіндер мен қылтамырлар арасындағы су алмасуы
Гидростатикалық Р = 35 мм Hg
Онкотикалық Р = 22 мм Hg
Гидростатикалық Р = 12 мм Hg
Онкотикалық Р = 22 мм Hg
Н2О
артериалық бөлік
көктамырлық бөлік
тін
Тіннің тығыздығы = 6 мм Hg
H2O
Тіндегі онкотикалық қысым = 10 мм Hg
13

38.

* Ісіну дамуының негізгі тетіктері
Қ ылт а м ы р л а р
Гидростатика
лық қысым
көтерілуі
А
онкотикалық
қысым төмендеуі
В
Б
ОҚ
Hg
тамыр қабырға
сының
өткізгіштігі
көтерілуі
Г
ОсҚ
Лимфа ағуына бөгет
интерстиций
Д
направление
тока лимфы
лимфа
тамыры
14

39. Ісінулер дамуына әкелетін факторлар:


Гемодинамикалық;
Онкотикалық;
Қан тамырлық;
Тіндік;
Лимфогендік;
Жүйкелік-эндокриндік

40. Гемодинамикалық фактор

• қылтамырлардың көк тамырлық
бөлігінде гидростатикалық қысымның
көтерілуі

41. Онкотикалық фактор

гипопротеинемияның нәтижесінде қанның
онкотикалық қысымы төмендеуі

42. Тіндік фактор

алмасу өнімдерінің, нәруыздар, электролиттер
жиналуының нәтижесінен тіндерде онкотикалық және осмостық қысымның жоғарылауы
NaCL

43. Қан тамырлық фактор

Қылтамырлар қабырғасының өткізгіштігі
жоғарылауы

44. Лимфа ағып кетуінің қиындауы

жүрек қызметі жеткіліксіздігі нәтижесінде қуыс
көктамырларда қысым көтерілуінен немесе
филярий атты құрттармен бітелуінен
Лимфа
тамыры

45.

• Қой, жігіттер, күн болды
ойланарлық,
• Білім, әдет, ақылды ойға аларлық,
• Надандықтан еліріп босқа жүрсек,
• Мына заман көрсетер бізге тарлық.
(Шәкәрім Құдайберді ұлы)

46. Жуйкелік-эндокриндік фактор

Бүйрек үсті бездерінің сыртқы қабатында әлдостерон
мен гипоталамуста антидиурездік гормон артық
өндірілуінен денеде натрий
мен су тұтылып, ісіну
дамиды.

47.

Әлдостерон өндірілуін сергітетін
факторлар
гиперкалиемия
ангиотензин II
ангиотензин III
АКТГ
Бүйрек үсті бездері сыртқы қабатының
шумақты бөлігі
ӘЛДОСТЕРОН
9

48.

• Әлдостерон бүйректе нефрон өзекшелерінің эпителий жасушаларында
натрийдің несептен кері қанға сіңірілуін
арттырады. Содан натрий қанда
көбеюден гипоталамуста осморецепторлар қоздырылып антидиурездік гормон
өндірілуі көбейеді.

49.

•вазопрессиннің функциялық әсері(антидиурездік гормон– АДГ)
АҚ
АҚК
гипофиз
осмостық
қысым (ОҚ)
Қан
тамыр
Тегіс салалы
ет талшықтары
жиырылуы
қан тамыр
АҚ
АДГ
Судың кері
сіңірілуі
бүйрек
күшеюі

50. АДГ

АЦ
АТФ цАМФ
нәруыздардың
фосфорлануы
су өзекшелерінің
ашылуы
Нефрон өзекшесінің
эпителий жасушасы
Фосфолипаза С
фосфолипид
ИТФ + ДАГ
миоциттерге
кальций
иондары енуі
көбеюі тамыр
қабырғасы
жиырылуы
Тамыр қабырғасының
тегіс ет жасушасы

51. Ісінудің түрлері:

Ісіну
Жүректік
Бүйректік
Ашығу
лық
Бауырлық
Уыттық
Қабыну
лық
Лимфоген
дік
Аллергия
лық
Нейрогендік

52. Жүректік ісінудің патогенезі

Жүрек әлсіреуі
Веналарда қан іркілуі
Қылтамыр
-ларда қан
қысымы
көтерілуі
Жүрек шығарымының азаюы
Лимфа
ағып
кетуі
баяулауы
Бауыр
қызметі
бұзылуы
Онкотика
лық
қысым
төмендеуі
Әлбумин
түзілуі
азаюы
Ісіну дамуы
Гипоксия
Ацидоз
Тамыр
өткізгіштігі
көтерілуі
Судың
несептен кері
сіңірілуі
Бүйрек
ишемиясы
Ренин
түзілуі
Әлдостерон
түзілуі
Гипернатриемия
Вазопрессин
түзілуі

53. Бүйректік ісінудің патогенезі

Бүйрек аурулары
Нефроздық синдром
Протеинурия
Гипопротинемия
Тамыр ішінде
онкотикалық
қысым төмендеуі
Судың тамыр
сыртына сүзілуі
Бүйрек қызметі
жеткіліксіздігі
Олигоанурия
Қан көлемі артуы
Нефрит
Бүйрек ишемиясы
Ренин түзілуі
Гипернатриемия
Гидростатикалық
қысым көтерілуі
Ісіну
Вазопрессин түзілуі
Судың несептен кері
сіңірілуі артуы

54. Қабынулық ісінудің патогенезі

Қабыну
ошағында
Қылтамырлар
қабырғасының
өткізгіштігі
көтерілуі
Тамырлық
фактор
Майда
көктамырлар
мен
қылтамырлар
да қан іркілуі
Тіндерде
коллоидтық
-осмостық
қысым
көтерілуі
Гемодинамикалық
фактор
Тіндік
фактор

55.


Ісіну факторлары:
Ісіну түрлері
1
Гемодинамикалық (қылтамырларда қан Жүректік, қабынулық
қысымы көтерілуі)
2
Онкотикалық (гипопротеинемия)
Бауырлық, бүйректік,
ашығулық
3
Тіндік (тіндерде коллоидтық осмостық
қысым көтерілуі)
Қабынулық
4
Қантамырлық (қылтамырлар
қабырғасының өткізгіштігі көтерілуі)
Қабынулық, аллергиялық,
уыттылық
5
Лимфогендік (лимфа тамырларымен
ағып кетуі баялауы)
Жүректік, қабынулық
6
Жүйкелік-эндокриндік (ренинангиотензин-әлдостерон-антидиурездік
гормондар жүйесімен су мен
электролиттер алмасуының реттелуі
бұзылыстары)
Жүректік, бүйректік,
бауырлық

56. Ісінудің түрін анықтауға арналған алгоритмі (Харрисон)

Жергілікті ісіну
Бар, веналық қан мен лимфаның іркілуі,
жергілікті тін зақымдануы
Жоқ
Альбумин 2,5 г/дл аз
Жоқ
Бар, тамақта нәруыздар аздығы, нефроздық
синдром, бауыр циррозы
Мойын көк тамырларының толуы, жүрек шығарымының
азаюы
Бар
Жүрек жеткіліксіздігі
Жоқ
Гиперазотемия
Жоқ
Мүмкін дәрілік ісінулер
Бар
Бүйрек қызметінің сүлде
жеткіліксіздігі

57. Ісінудің маңызы:

• Ісінудің жағымсыз жақтары:
• айналасындағы тіндерді қысып, оларда
қанайналымды бұзады;
• тіндердің оттегімен және қоректік заттармен
қамтамасыз етілуін азайтады;
• тіндердің жұқпаларға төзімділігін төмендетеді;
• тіндерде дистрофия дамып, артынан дәнекер
тіндер өсіп кетеді, беріштену болады
• ісінулік сұйық тіршілікке маңызды ағза
қуыстарында жиналудан олардың қызметтері
бұзылады.

58. Ісінудің жағымды жақтары:


Ісінудің жағымды жақтары:
организм сұйықтарында осмостық қысымның
тұрақтылығын ұстап тұрады;
қанда еріген уытты заттардың сұйықпен бірге
тамыр сыртына шығуына және жергілікті
тінде ұсталып тұруына әкеледі;
улы заттарды сұйылтып, олардың дерт
туындататын әсерін әлсіретеді;
қабыну ошағынан зиянды заттардың қанға
жайылып тарауынан сақтандырады;
Ісінулік сұйықпен бірге бактерия жойғы заттар
мен антиденелер шығарылады.

59.

•Назар
аударғандарыңызға
рахмет!
English     Русский Правила