Електричні травми та їх види (гра на закріплення нового матеріалу)
1. Електричні травми – це …
2. Яку дію спричиняє електричний струм, який проходить через тіло людини?
3. Тяжкість електротравми визначається впливом наступних факторів:
4. До характерних місцевих електротравм викликаних дією електричного струму або електричної дуги відносять:
5. Стосовно небезпеки ураження людей електричним струмом приміщення розрізняють:
6. Основними причинами нещасних випадків повязаних з обслуговуванням елекричних мереж є:
7. При ураженні електричним струмом потерпілого необхідно:
8. Електричні знаки можуть виникати…
9. Електроофтальмія – це …
10. Металізація шкіри – це …
11. Знайдіть правильну відповідь:
12. Знайдіть правильну відповідь:
667.03K
Категория: БЖДБЖД

Електричні травми та їх види

1. Електричні травми та їх види (гра на закріплення нового матеріалу)

Державний навчальний
заклад «Одеський
професійний ліцей сфери
послуг Південноукраїнського
національного педагогічного
університету
ім. К.Д.Ушинського»
Електричні
травми та
їх види
(гра на закріплення нового матеріалу)
Розробила викладач
охорони праці –
Горбачова Тетяна
Вікторівна

2.

Електричні травми та їх
види
1
4
3
2
9
5
8
6
1
0
7
1
1
1
2

3. 1. Електричні травми – це …

Електричні травми та їх
види
1. Електричні травми – це …
місцеві ураження, опіки, електричні знаки,
механічні пошкодження;
місцеві ураження, опіки, електричні знаки,
електрометалізація шкіри, електрофтальмія,
механічні пошкодження;
електричні знаки, електрометалізація шкіри,
електрофтальмія.

4. 2. Яку дію спричиняє електричний струм, який проходить через тіло людини?

Електричні травми та їх
види
2. Яку дію спричиняє електричний
струм, який проходить через тіло
людини?
Термічна;
Біологічну;
Електролітичну;
Механічну;
Хімічну.

5. 3. Тяжкість електротравми визначається впливом наступних факторів:

Електричні травми та їх
види
3. Тяжкість електротравми
визначається впливом наступних
факторів:
Електричного характеру;
Неелектричного характеру;
Навколишнього середовища;
Шляху протікання
через тіло людини.
електричного
струму

6. 4. До характерних місцевих електротравм викликаних дією електричного струму або електричної дуги відносять:

Електричні травми та їх
види
4. До характерних місцевих
електротравм викликаних дією
електричного струму або
електричної дуги відносять:
Електричні опіки;
Металізація шкіри;
Електричні знаки;
Механічні пошкодження;
Електроофтальмія.

7. 5. Стосовно небезпеки ураження людей електричним струмом приміщення розрізняють:

Електричні травми та їх
види
5. Стосовно небезпеки ураження
людей
електричним
струмом
приміщення розрізняють:
Без підвищеної небезпеки;
З підвищеною небезпекою;
Особливо небезпечні;
Небезпечні.

8. 6. Основними причинами нещасних випадків повязаних з обслуговуванням елекричних мереж є:

Електричні травми та їх
види
6. Основними причинами нещасних
випадків повязаних з обслуговуванням
елекричних мереж є:
Допуск до роботи осіб, які не пройшли
навчання з електробезпеки;
Регулярне
персоналу;
Допуск
до
роботи
осіб,
які
приміщення за степенем небезпеки.
навчання
та
переатестація
знають

9. 7. При ураженні електричним струмом потерпілого необхідно:

Електричні травми та їх
види
7. При ураженні електричним
струмом потерпілого необхідно:
Звільнити від дії струму і якщо потерпілий у
свідомості зарити його в землю до появи
лікаря;
Йому необхідно забезпечити повний спокій
до появи лікаря;
Звільнити від дії струму і якщо потерпілий у
свідомості зробити йому штучне дихання до
появи лікаря.

10. 8. Електричні знаки можуть виникати…

Електричні травми та їх
види
8. Електричні знаки можуть
виникати…
як у момент проходження струму через тіло
людини, так і через деякий час після
контакту зі струмовідними елементами
електроустановки;
у момент проходження струму через тіло
людини.

11. 9. Електроофтальмія – це …

Електричні травми та їх
види
9. Електроофтальмія – це …
проникнення у верхні шари шкіри дрібних
часток металу, який розплавився під дією
електричної дуги. Наддрібні частки металу
мають високу температуру, але малий запас
теплоти;
запалення
зовнішніх
оболонок
очей,
спричинене
надмірною
дією
ультрафіолетового
випромінювання
електричної дуги.

12. 10. Металізація шкіри – це …

Електричні травми та їх
види
10. Металізація шкіри – це …
проникнення у верхні шари шкіри дрібних
часток металу, який розплавився під дією
електричної дуги. Наддрібні частки металу
мають високу температуру, але малий запас
теплоти;
знаки струму або електричні мітки

13. 11. Знайдіть правильну відповідь:

Електричні травми та їх
види
11. Знайдіть правильну
відповідь:
Електричні знаки можуть виникати як у момент
проходження струму через тіло людини, так і через
деякий час після контакту зі струмовідними
елементами електроустановки; знаки струму або
електричні мітки;
При електрометалізації очей лікування може бути
досить тривалим, а в окремих випадках –
безрезультатним;
Механічні ушкодження, пов'язані з дією електричного
струму
на
організм
людини,
спричиняються
непередбачуваним судомним скороченням м'язів у
результаті подразнювальної дії струму.

14. 12. Знайдіть правильну відповідь:

Електричні травми та їх
види
12. Знайдіть правильну відповідь:
Електричні
опіки
поверхневими;
можуть
бути
лише
Розрізняють три види електротравм: місцеві,
загальні і змішані;
Електричні опіки - найбільш розповсюджені
електротравми, біля 85% яких припадає на
електромонтерів,
що
обслуговують
електроустановки.
English     Русский Правила