Model de elaborare a raportului
Diapozitivul 2
Diapozitivul 3
Diapozitivul 4
Diapozitivul 5
Diapozitivul 6
Diapozitivul 7
Diapozitivul 8
Diapozitivul 9
Diapozitivul 10
Diapozitivul 11
Diapozitivul 12
Diapozitivul 13
Diapozitivul 14
Diapozitivul 15
Diapozitivul 16
637.50K
Категория: ПромышленностьПромышленность

Model de elaborare a raportului

1. Model de elaborare a raportului

Universitatea Tehnică a Moldovei
Catedra Electromecanică şi Metrologie
Studiu de caz
la disciplina ”Inițiere în specialitate”
Model de elaborare a raportului
Elaborat
st. Vitalie Mocanu,
gr.IMC-091
Conducător
dr.conf. Ion Moraru
Chişinău-2012
1

2. Diapozitivul 2

Sigla şi Denumirea lnstutuţiei, a subdiviziunii
2
Foia de titlu conţine
Sigla, Denumirea instituiei şi subdiviziunii
Tipul lucrării (lucrare de an, teză de licenţă
sau master)
Titlul lucrării
Autorul lucrării elaborate
Conducătorul lucrării
Pagina web a instituţiei şi adresa electronică
personală
Oraşul, anul elaborării
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

3. Diapozitivul 3

Sigla şi Denumirea lnstutuţiei, a subdiviziunii
3
Autoprezentare autor
Locul de baștină:
_______________________________________
Liceu/Colegiu absolvit:
________________________________________
Locul de trai:
________________________________________
Locul de muncă: (dacă este cazul)
________________________________________
Funcții profesionale:
________________________________________
Alte informații:
________________________________________
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

4. Diapozitivul 4

Sigla şi Denumirea lnstutuţiei, a subdiviziunii
4
Introducere
In introducere se descrie punctual:
Obiectul de studiu
Politica actuală a Republicii Moldova și Uniunii
Europeană în domeniu
Rolul Catedrei Electromecanică și Metrologie în
soluționarea problemelor referente la obiect
Tratarea problemei
în baza
practice ale agenților economici
necesităților
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

5. Diapozitivul 5

Sigla şi Denumirea lnstutuţiei, a subdiviziunii
5
Scopul lucrării
Majorarea eficienţei eneregtice
electromecanic al ......(obiectului)
a
sistemului
Actualitatea temei este cauzată de necesitatea reducerii
consumului de energie ...........
Pentru realizarea scopului este necesar de rezolvat
următoarele probleme:
1.Analiza situaţiei actuale în domeniul ...
2.Elaborarea modelului matematic al ...
3.Argumentarea schemelor structurale ...
4.Elaborarea sistemului de control ....
5.....
6.......
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

6. Diapozitivul 6

Model de prezentare a unei lucrări/teze studenţeşti
6
Structura slaidului
Utilizaţi 1-2 slaiduri pe minute la prezentare
Utilizaţi forma punctuală şi nu text extins
Utilizaţi 4-5 puncte pe un slaid
Utilizaţi un interval raţional (6-12 pt) între rânduri
Utilizaţi imagini grafice (diagrame, scheme
structurale, fuguri etc), dar nu descrieri textuale
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

7. Diapozitivul 7

Denumirea lucrării .........
7
Fonturi bune
Utilizaţi dimensiunea fonturilor minim 18 şi mai
mult
Utilizaţi diferite dimensiune ale fonturilor pentru
puncte principale şi subpuncte
Pentru titlu - fontul 32-36
Pentru punctele principale - fontul 28
Pentru subpuncte – fontul 24 şi mai mici
Utilizaţi fonturi standard ca Times New Roman
sau Arial
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

8. Diapozitivul 8

Denumirea lucrării .........
8
Nu utilizaţi
Fonturi de dimensiuni mici (mai mic de 18 pt)
Fonturi complicate greu de citit
LITERE MAJUSCULE PENTRU TEXT DACA NU
ESTE CAZUL - NU ESTE LIZIBIL
Fonturi extravagante
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

9. Diapozitivul 9

Denumirea lucrării .........
9
Culori bune
Utilizaţi culoarea fonturilor contrastă cu cea a
fundalului:
font albastru pe fundal deschis
Utilizaţi culori contraste pentru titlu şi pentru
textul slaidulu:
roşu pentru titlul şi albastru pentru text
Utilizati culori diferite pentru a sublinia unele
puncte ale slaidului
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

10. Diapozitivul 10

Denumirea lucrării .........
10
Cum nu trebuie utilizate culorile
Utilizarea culorilor pentru decoraţii sustrage
atenţia şi enervează
oCuloarea fontului nu contrastează cu cea a
fondalului
o Utilizarea fără necesitate a diferitori culori
pentru diferite puncte
nu este necesară o altă culoare pentru subpunct
oUtilizartea curcubelui nu este o bună ideie
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

11. Diapozitivul 11

Denumirea lucrării .........
11
Fundal bun - contrast evidenţiat
Utilizaţi fundaluri atractive, dar simple
Utilizaţi fundaluri deschise cu fonturi
închise şi nu invers
Utilizaţi acelaşi fundal pentru toate
slaidurile
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

12. Diapozitivul 12

Denumirea lucrării .........
12
Nu utilizaţi asemenea fundal
Fundal
şi fonturi întunecate
(sau ambele deschise)
se citesc greu şi sunt respingătoare
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

13. Diapozitivul 13

Denumirea lucrării .........
13
Nu utilizaţi tabele pentru informaţia
numerică – ea nu este sugestivă
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

14. Diapozitivul 14

Denumirea lucrării .........
14
Utilizaţi graficile – ajută la analiza informaţiei
Structura distribuţiei resurselor energetice
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

15. Diapozitivul 15

Denumirea lucrării .........
15
Concluzii
1. Rezumaţi numeric principalele rezultate obţinute
2. Comparaţi rezultatele obţinute ce cele preconizate
(experimentale)
3. Formulaţi propuneri concrete
studiilor/cercetărilor realizate
în
baza
4. Formulaţi rezultatele implementării practice (dacă
este cazul)
5. Formulaţi dacă au fost realizate scopul şi sarcinile
impuse
st.V.Mocanu, gr.IMC-091

16. Diapozitivul 16

Denumirea lucrării .........
Bibliografie
16
(exemple)
1. Bostan I., Dulgheru V., Sobor I., Bostan V., Sochirean A. Sisteme de
conversie a energiilor regenerabile. Ch. „Tehnica – Info”, 2007.- 592 p.
2. Gh.Manolea. Acţionări electromecanice. Tehnici de analiză teoretică şi
experimentală. –Craiova, Universitaria, 2003
3. Austin Hughes. Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and
Applications. -Elsevier , 2006. www.ebook3000.com
4. B.M.Namee. Probability & Statistical Inference.
www.comp.dit.ie/bmacnamee/pasi.htm
5. C. Montgomery. Applied Statistics and Probability for Engineers, 2003.
6. A.Isaic-Maniu, C.Mitrut, V.Voineagu. Statistica generala. http://www.
biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=55&idb=
7. I.Nuca. Modelarea Sistemelor ElectroMecanice. Note de curs.
8.
http://facultate.regielive.ro/cursuri/modelarea matematica …../189553.html
Wikipedia – the free encyclopedia. http://www.wikipedia.org/
st.V.Mocanu, gr.IMC-091
English     Русский Правила