Будова скелета людини підготувала: викладач біології сароян мері артурівна
Мета
Дати відповіді на питання.
3.46M
Категория: БиологияБиология

Будова скелета людини

1. Будова скелета людини підготувала: викладач біології сароян мері артурівна

БУДОВА СКЕЛЕТА
ЛЮДИНИ
ПІДГОТУВАЛА:
ВИКЛАДАЧ БІОЛОГІЇ
САРОЯН МЕРІ АРТУРІВНА

2. Мета

вивчити основні відділи скелета людини,
його особливості; підвести учнів до
висновку про подібність і відмінність між
скелетами людини і тварин.

3.

Відділи скелету
Відділи тіла
череп
голова
грудна
клітка
хребет
верхня
кінцівка
верхня
кінцівка
тулуб
таз
нижня
кінцівка
нижня
кінцівка

4.

Скелет людини
Скелет людини
складають близько 220
кісток. Він поділяється на
осьовий та
додатковий.
До осьового відносяться
череп, хребет, грудна
клітка і таз. Додатковий
утворюють нижні та
верхні кінцівки.

5.

Кістки черепа

6.

Кістки черепа
носова
лобна
решітчаста
тім’яна
сльозова
скронева
верхня щелепа
потилична
клиновидна
нижня щелепа
вилична

7.

Кістки черепа

8.

Кістки черепа

9.

Хребет
Це основа
всього
скелету. Він
об’єднує в
єдине ціле
всі його
складові
частини.

10.

Хребет

11.

Хребет
Складовими частинами
хребта є хребці, їх 33-34.
Відділів хребта - 5:
- шийний – 7 хребців;
- грудний – 12 хребців;
- поперековий – 5 хребців; крижовий – 5, що зрослися
у криж;
- куприковий – 4-5, що
зрослися у куприк.

12.

Хребет

13.

Хребет
Хребці між собою
з’єднуються хрящами –
міжхребцевими дисками.
Це забезпечує його
гнучкість.
Кожен хребець
складається з тіла, дуги,
поперечних відростків та
єдиного остистого
відростка, який
повернутий назад.

14.

Хребет
Хребет має 4
вигини, тому
вигляд збоку
нагадує латинську
букву S.
Вигини сприяють
збереженню
рівноваги та
пом’якшенню
поштовхів.

15.

Хребет

16.

Хребет
Посередині хребта є отвір,
у якому знаходиться
спинний мозок.

17.

Хребет

18.

19.

Грудна клітка
Грудна клітка складається з
12 пар ребер, грудної кістки
– груднини та 12 грудних
хребців. 1- 6 пари ребер
прикріплюються до
груднини, 7-10 пари
з’єднані разом і утворюють
реберну дугу, а 11 та 12
пари недорозвинені і
закінчуються вільно.
Донизу грудна клітка
розширена.

20.

Грудна клітка

21.

Грудна клітка

22.

Грудна клітка
З’єднання ребер із грудниною та хребцями досить
рухливе і тому грудна клітка може збільшувати або
зменшувати свій об’єм під час вдиху та видиху.

23.

Грудна клітка

24.

Таз
Таз утворений двома
тазовими кістками,
крижовим та куприковим
відділами хребта. З’єднання
цих складових частин досить
міцне.
Куприк
Криж

25.

Таз
Таз є поясом нижніх кінцівок. Вони
поєднані між собою міцним
тазостегновим суглобом.

26.

Таз

27.

Таз
Таз має вигляд чаші і слугує для утримання органів
черевної порожнини.

28.

Таз

29.

Верхня кінцівка
Верхня кінцівка
складається з
плечового поясу та
вільної кінцівки.
До плечового
поясу належать
лопатка та
ключиця.

30.

Верхня кінцівка
Вільна кінцівка (рука)
складається з трьох
відділів:
-плече - плечова кістка;
-передпліччя – ліктьова
та променева кістки;
-кисть – зап’ясток,
п’ясток та фаланги
пальців.

31.

Верхня кінцівка

32.

Верхня кінцівка

33.

Нижня кінцівка
Нижня кінцівка
складається з тазового
поясу та вільної кінцівки: стегно – стегнова кістка;
- гомілка – велика і мала
гомілкові;
- стопа – передплесно,
плесно та фаланги
пальців.

34.

Нижня кінцівка

35.

Нижня кінцівка

36.

Нижня кінцівка

37.

Нижня кінцівка

38.

Нижня кінцівка

39.

Зробити позначення

40.

Зробити позначення
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.

41.

Зробити позначення
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.

42.

Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

43.

Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

44.

Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

45.

Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

46. Дати відповіді на питання.

Які особливості будови хребта людини?
Пояснити, яке значення має збільшення
розмірів хребців
у нижній частині хребта?
Яке значення для людини має масивність
кісток таза?
З яких кісток складається череп?
English     Русский Правила