Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Інформація, дані, повідомлення.
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Інформатика
Інформатика
Інформація
Інформація
Властивості інформації
Види інформації
Інформація
Дані
Дані
Дані
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Інформація
Розгадайте ребус
Розгадайте ребус
Дайте відповіді на запитання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
13.79M
Категория: ИнформатикаИнформатика
Похожие презентации:

Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Інформація, дані, повідомлення

1. Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Інформація, дані, повідомлення.

За новою програмою 2017 року
Урок 1

2. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки

3. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Заходьте до комп’ютерного кабінету тільки з дозволу
вчителя, не поспішаючи, не торкаючись обладнання.

4. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Не вмикайте та не
вимикайте комп’ютери
без дозволу вчителя.

5. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Під час роботи будьте дуже уважні.

6. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Сидіть
прямо,
на
відстані
від
екрана
щонайменше
40–80 см.

7. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Працюйте на клавіатурі чистими сухими руками, не
натискаючи на клавіші без потреби чи навмання.

8. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Під час роботи
сторони монітора.
не
торкайтеся
екрана
й
тильної

9. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Робоче місце має бути чистим.

10. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Не торкайтеся з’єднувальних проводів та проводів
живлення.

11. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Ніколи
не
намагайтесь
самостійно
усунути
несправності комп’ютера, негайно повідомте про це
вчителя.

12. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Запам’ятайте!
Якщо не дотримуватись правил
техніки безпеки та поведінки, робота за комп’ютером
може завдати шкоди вашому здоров’ю.

13. Інформатика

Розділ 1
§1
Інформатика
ІНФОРмація + автоМАТИКА
ІНФОРМАТИКА

14. Інформатика

Розділ 1
§1
Інформатика
Що таке
інформація
Як обробляти
інформацію
Як шукати
інформацію
Інформатика
вивчає
Як збирати
інформацію
Як зберігати
інформацію
Як передавати
інформацію

15. Інформація

Розділ 1
§1
Інформація
Інформація — це відомості про світ, що нас
оточує, про явища, які відбуваються в ньому.
Інформація
передається за
допомогою
повідомлень.
Повідомлення — це дані, що підлягають передаванню.

16. Інформація

Розділ 1
§1
Інформація

17. Властивості інформації

Розділ 1
§1
Властивості інформації
Будь-яка інформація має такі властивості:
Повнота
Корисність
Достовірність
Властивості
інформації
Своєчасність
Зрозумілість

18. Види інформації

Розділ 1
§1
Види інформації
Текстовий
Умовні жести
та сигнали
Комбінований
Ви знаєте, що
інформація
передається за
допомогою
повідомлень,
які можна
подати:
Способи
подання
повідомлень
Звуковий
Графічний

19. Інформація

Розділ 1
§1
Інформація
Сигнали несуть інформацію від органів чуттів до
мозку:

20. Дані

Розділ 1
§1
Дані
Дані

це
сукупність
відомостей,
які
зафіксовані на деякому носії для збереження,
передавання та опрацювання.

21. Дані

Розділ 1
§1
Дані
Повідомлення,
які
несуть
інформацію
про
навколишній світ, людина може запам'ятати або
зберегти на певному носії. При цьому зберігається не
сам предмет або явище, а дані про нього. Розрізняють:
числові,
текстові,
графічні,
звукові,
відеодані.

22. Дані

Розділ 1
§1
Дані
Дані фіксуються не тільки за допомогою органів чуття
людини, а й за допомогою різних пристроїв.
Наприклад, коли легкоатлет перетинає фінішну смугу,
то його результат визначається за допомогою:
Секундоміра
(числові дані),
Відеокамери
(відеозображення — відеодані),
фотокамер (фотознімки —
графічні дані),
записом у протоколі
(текстові дані) тощо.

23. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Факс
Телефон

24. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Диктофон
Плеєр

25. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Калькулятор
Ігрова приставка

26. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Фотокамера
Відеокамера

27. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Електронна
книжка
Планшет

28. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
GPS-навігатор
Мультимедійний
проектор

29. Інформація

Розділ 1
§1
Інформація
Якщо
повідомлення не несе
корисної інформації,
то воно несе шум.
Інформація
може
перетворюватися
на
шум, і навпаки, шум
може
перетворюватись
на
інформацію (залежно
від ситуації).

30. Розгадайте ребус

Розділ 1
§1
Розгадайте ребус
ія
Інформація

31. Розгадайте ребус

Розділ 1
§1
Розгадайте ребус
Повідомлення
«Ребуси українською» © rebus1.com

32. Дайте відповіді на запитання

Розділ 1
§1
Дайте відповіді на запитання
1. Що таке інформатика?
2. Що
розуміється
під
термінами
«повідомлення», «дані»?
«інформація»,
3. Які є способи подання інформації?
6. Які є органи чуття у людини?
5. Що таке шум?
6. Наведіть приклади
через органи чуття.
отримання
інформації

33. Працюємо за комп’ютером

Розділ 1
§1
Працюємо за комп’ютером

34. Дякую за увагу!

За новою програмою 2017 року
Урок 1
English     Русский Правила