Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. Повідомлення, дані,
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Техніка безпеки
Інформатика
Інформатика
Інформація
Інформація
Властивості інформації
Види інформації
Інформація
Дані
Дані
Дані
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Пристрої для роботи з даними
Інформація
Розгадайте ребус
Розгадайте ребус
Дайте відповіді на запитання
Дякую за увагу!
12.74M
Категории: ИнформатикаИнформатика БЖДБЖД

Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі

1. Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. Повідомлення, дані,

інформація, шум.
5
Урок 1
За новою програмою

2. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
© Вивчаємо інформатику
5
teach-inf.at.ua

3. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
5
Заходьте до комп’ютерного кабінету тільки з дозволу
вчителя, не поспішаючи, не торкаючись обладнання.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

4. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Не вмикайте та не
вимикайте комп’ютери
без дозволу вчителя.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

5. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Під час роботи будьте дуже уважні.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

6. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Сидіть
прямо,
на
відстані
від
екрана
щонайменше
40–80 см.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

7. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
5
Працюйте на клавіатурі чистими сухими руками, не
натискаючи на клавіші без потреби чи навмання.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

8. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Під час роботи
сторони монітора.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
не
торкайтеся
екрана
й
5
тильної

9. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Робоче місце має бути чистим.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

10. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
5
Не торкайтеся з’єднувальних проводів та проводів
живлення.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

11. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
5
Ніколи
не
намагайтесь
самостійно
усунути
несправності комп’ютера, негайно повідомте про це
вчителя.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

12. Техніка безпеки

Розділ 1
§1
Техніка безпеки
Запам’ятайте!
5
Якщо не дотримуватись правил
техніки безпеки та поведінки, робота за комп’ютером
може завдати шкоди вашому здоров’ю.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

13. Інформатика

Розділ 1
§1
Інформатика
5
ІНФОРмація + автоМАТИКА
ІНФОРМАТИКА
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

14. Інформатика

Розділ 1
§1
Інформатика
5
Що таке
інформація
Як обробляти
інформацію
Як шукати
інформацію
Інформатика
вивчає
Як збирати
інформацію
Як зберігати
інформацію
Як передавати
інформацію
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

15. Інформація

Розділ 1
§1
Інформація
5
Інформація — це відомості про світ, що нас
оточує, про явища, які відбуваються в ньому.
Інформація
передається за
допомогою
повідомлень.
Повідомлення — це дані, що підлягають передаванню.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

16. Інформація

Розділ 1
§1
Інформація
© Вивчаємо інформатику
5
teach-inf.at.ua

17. Властивості інформації

Розділ 1
§1
Властивості інформації
Будь-яка інформація має такі властивості:
5
Повнота
Корисність
Достовірність
Властивості
інформації
Своєчасність
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Зрозумілість

18. Види інформації

Розділ 1
§1
Види інформації
5
Текстовий
Умовні жести
та сигнали
Комбінований
Ви знаєте, що
інформація
передається за
допомогою
повідомлень,
які можна
подати:
Способи
подання
повідомлень
Звуковий
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Графічний

19. Інформація

Розділ 1
§1
Інформація
5
Сигнали несуть інформацію від органів чуттів до
мозку:
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

20. Дані

Розділ 1
§1
Дані
5
Дані

це
сукупність
відомостей,
які
зафіксовані на деякому носії для збереження,
передавання та опрацювання.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

21. Дані

Розділ 1
§1
Дані
5
Повідомлення,
які
несуть
інформацію
про
навколишній світ, людина може запам'ятати або
зберегти на певному носії. При цьому зберігається не
сам предмет або явище, а дані про нього. Розрізняють:
числові,
текстові,
графічні,
звукові,
відеодані.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

22. Дані

Розділ 1
§1
Дані
5
Дані фіксуються не тільки за допомогою органів чуття
людини, а й за допомогою різних пристроїв.
Наприклад, коли легкоатлет перетинає фінішну смугу,
то його результат визначається за допомогою:
Секундоміра
(числові дані),
Відеокамери
(відеозображення — відеодані),
фотокамер (фотознімки —
графічні дані),
записом у протоколі
(текстові дані) тощо.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

23. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Факс
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Телефон
5

24. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Диктофон
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Плеєр
5

25. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Калькулятор
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5
Ігрова приставка

26. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Фотокамера
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5
Відеокамера

27. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
Електронна
книжка
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5
Планшет

28. Пристрої для роботи з даними

Розділ 1
§1
Пристрої для роботи з даними
5
GPS-навігатор
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Мультимедійний
проектор

29. Інформація

Розділ 1
§1
Інформація
Якщо
повідомлення не несе
корисної інформації,
то воно несе шум.
Інформація
може
перетворюватися
на
шум, і навпаки, шум
може
перетворюватись
на
інформацію (залежно
від ситуації).
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
5

30. Розгадайте ребус

Розділ 1
§1
Розгадайте ребус
5
ія
Інформація
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

31. Розгадайте ребус

Розділ 1
§1
Розгадайте ребус
5
Повідомлення
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
«Ребуси українською» © rebus1.com

32. Дайте відповіді на запитання

Розділ 1
§1
Дайте відповіді на запитання
5
1. Що таке інформатика?
2. Що
розуміється
під
термінами
«повідомлення», «дані»?
«інформація»,
3. Які є способи подання інформації?
6. Які є органи чуття у людини?
5. Що таке шум?
6. Наведіть приклади
через органи чуття.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
отримання
інформації

33.

Розділ 1
§1
Працюємо за комп’ютером
© Вивчаємо інформатику
5
teach-inf.at.ua

34. Дякую за увагу!

5
Урок 1
За новою програмою
English     Русский Правила