Біологія. 6 клас
Пригадайте, що таке клітина. Назвіть складові клітини рослини
У 1682 році англійський ботанік Неємія Грю відкрив рослинні тканини
Хто є хто?
Покривна тканина
Домашнє завдання
Приємного навчання!
2.49M
Категория: БиологияБиология

Будова рослини. Клітини рослин. Тканини рослин

1. Біологія. 6 клас

Тема. Будова рослини. Клітини
рослин. Тканини рослин

2. Пригадайте, що таке клітина. Назвіть складові клітини рослини

3.

Цитоплазмою називають: а) увесь внутрішній вміст
клітини; б) внутрішній вміст клітини, за винятком ядра.
Непостійні структури клітини – це: а) органели;
б) включення.
Клітинна оболонка входить до складу клітин: а) рослин;
б) тварин.
Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу
спадкової інформації: а) хромосоми; б) вакуолі; в) ядерця;
г) рибосоми.
Основна функція лейкопластів: а) здійснення фотосинтезу;
б) запасання поживних речовин; в) збереження форми клітини;
г) транспорт речовин у клітину.

4.

Установіть відповідність між органелами рослинної клітини
та їх функціями (одна зайва)
А ядро
1 фотосинтез
Б рибосоми
2 зберігання поживних речовин
В хлоропласти
3 захист від впливів зовнішнього середовища
Г вакуолі з клітинним соком 4 участь в утворенні білків
5 місцезнаходження хромосом

5. У 1682 році англійський ботанік Неємія Грю відкрив рослинні тканини

6.

Завдання:
називати та характеризувати тканини
рослинного організму;
знати місцерозташування тканин в
організмі рослини;
робити висновки про особливості
будови тканин в залежності від їх
функцій.

7.

Тканина — це сукупність клітин, що мають
спільне походження, однакову будову і
виконують спільні функції.
Залежно від функції, яку виконують тканини,
їх поділяють на типи:
твірні;
основні;
покривні;
механічні;
провідні.

8. Хто є хто?

9.

10.

11. Покривна тканина

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Закінчити речення:
Тканини — це…
У рослин їх налічується… типів
Потовщення стебла забезпечує… тканина.
Фотосинтез відбувається у клітинах…
тканини.
Судинно-волокнисті пучки утворені…
тканинами.
Міцності рослинам надають… тканини.

21.

Типи тканин
Твірна
Основна
Покривна
Механічна
Провідна
Особливості
будови
Значення

22.

Особливості будови :
складаються з живих або мертвих клітин з міцною клітинною оболонкою;
складаються з живих дрібних клітин, які мають тоненькі стінки та великі ядра;
утворені щільно розташованими живими або мертвими клітинами, які вкриті
захисними речовинами;
утворені живими або мертвими видовженими клітинами, стінки яких мають
дрібні отвори;
складаються з живих клітин і добре розвинених міжклітинників.
Значення :
забезпечують висхідний та низхідний рух речовин;
надають рослинні пружності та підтримують її органи в певному положенні;
дають початок іншим типам тканин;
відмежовують органи рослин від зовнішнього середовища;
забезпечують фотосинтез, запасання поживних речовин та води газообмін тощо.

23. Домашнє завдання

Читати параграф 22 та 23.
Допрацювати схему – таблицю «Тканини
рослин»

24. Приємного навчання!

English     Русский Правила