Апостроф
215.84K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Апостроф. Завдання. (2 клас)

1. Апостроф

АПОСТРОФ
Завдання 1 Завдання 2
Завдання 3
Завдання 4
Завдання 5 Завдання 6 Завдання 7
Домашній тренажер
2 клас

2.

1. Запиши букви, після яких
може ставитися апостроф.
д,
в,
т,
г, б, п,
л, ф, м,
р
Головна сторінка
Перевірка

3.

б,
ф,
Головна сторінка
п, в,
м, р

4.

2. Утвори за зразком слова з апострофом.
Зразок: Торф - торф'яний.
Хлопець - …
солома - …
камінь - …
риба - …
олово - …
дерево - …
Головна сторінка
Перевірка

5.

Хлопець – хлоп'ячий
солома - солом'яний
камінь - кам'яний
риба - риб'ячий
олово - олов'яний
дерево - дерев'яний
Головна сторінка

6.

3. Зроби звуко-буквений аналіз слів. Пригадай
правило написання слів з апострофом.
Сім'я – …
П'ють - …
В'є - …
Солов'ї - …
Головна сторінка
Перевірка

7.

Сім'я – [ с' і м й а] – 4 б., 5 зв.,
2 скл.
П'ють - [ п й у т' ] – 4 б., 4 зв.,
1 скл.
В'є - [ в й е ] – 2 б., 3 зв., 1 скл.
Солов'ї - [ с о л о в й і] – 6 б., 7
зв., 3 скл.
Головна сторінка

8.

4. За звуковими моделями прочитай і запиши
слова. Постав наголоси.
[мйакий], [п'ірйіна],
и
[бйут'], [Де мйанко],
и
[пйе], [че рвйак],
[роз'ібйеш], [вйун].
Склади два речення зі словами на вибір, підкресли
головні члени речення.
Головна сторінка
Перевірка

9.

М'який, пір'їна,
б'ють, Дем'янко,
п'є, черв'як,
розіб'єш, в'юн.
Головна сторінка

10.

5. Склади словосполучення, додаючи слова з
апострофом.
Гратися з … ; на … поверсі;
співають … ; перед … будинком;
з гусячого … ; … чай;
подарунок для … ; дружні … .
Слова для довідок: пір'я, п'ють, м'яч,
п'ятий, хлоп'ята, Мар'яна, кам'яний,
солов'ї.
Головна сторінка
Перевірка

11.

Гратися з м'ячем ; на
п'ятому поверсі; співають
солов'ї ; перед кам'яним
будинком; з гусячого пір'я
; п'ють чай; подарунок
для Мар'яни ; дружні
хлоп'ята .
Головна сторінка

12.

6. Спиши слова за алфавітом, вставляючи
апостроф, де це потрібно.
Здоров_я, цв_ях,
хом_ячок, в_ється,
гал_явина, моркв_яний,
реп_ях, кур_ ячий.
Головна сторінка
Перевірка

13.

В'ється, галявина,
здоров'я, курячий,
морквяний,
реп'ях, хом'ячок,
цвях.
Головна сторінка

14.

7. Дай повні відповіді на запитання, використовуючи
слова з апострофом.
Хто зимує в
Африці?
Головна сторінка
English     Русский Правила